Mijn zoon gaat volgend studiejaar hoger onderwijs volgen. De voorbije jaren kreeg ik altijd automatisch een schooltoeslag als alleenstaande mama. Is dit ook het geval voor de studietoelage?

Studietoelage hoger onderwijs

De schooltoeslag voor het kleuter-, lager en middelbaar onderwijs kent je uitbetaler van het groeipakket (o.a. gezinsbijslag) je inderdaad automatisch toe. Dit is echter niet het geval voor de studietoelage hoger onderwijs.

Het is trouwens ook je zoon die de studietoelage dient aan te vragen. Als ouder kan je alleen aan je zoon vragen om toegang te krijgen tot zijn dossier zodat je het eventueel kan vervolledigen, maar je kan bijvoorbeeld het rekeningnummer waarop de studietoelage betaald zal worden, niet veranderen. Dat is een van de verschillen met de schooltoeslag.

LEES OOK > Studietoelage voor hoger onderwijs: wél zelf aanvragen

Aanvraag

De studietoelage wordt net zoals de schooltoeslag berekend op je inkomsten van 2019 (aanslagjaar 2020), maar voor de studietoelage baseert men zich op de netto-belastbare inkomsten (dus na aftrek van de beroepskosten), terwijl voor de schooltoeslag het bruto-belastbaar inkomen gebruikt wordt dat logischerwijze hoger ligt.

Verder moet je voor de schooltoeslag geen informatie geven over de ontvangen onderhoudsbijdragen voor de kinderen, wat voor de studietoelage wel nodig is.

Ook de maximale inkomensgrenzen zijn verschillend. Bij de aanvraag kan je zoon kiezen voor een automatische berekening de komende jaren. Dat principe wordt wel enkel toegepast als er recht is op een studietoelage.

Heb je geen studietoelage gekregen dan moet je zoon voor het volgende studiejaar toch opnieuw een aanvraag doen. De aanvraag kan gebeuren via de website studietoelagen.be. Daar vind je ook de inkomensgrenzen en de andere voorwaarden.

Dit artikel verscheen in augustus 2021 in De Bond, het ledenblad van de Gezinsbond. De Bond kan ook bij jou (gratis!) in de bus vallen. Het enige wat je hoeft te doen, is lid worden. Nieuwtjes en activiteiten van de Gezinsbond meevolgen kan ook via FacebookTwitter en Instagram.

Gepubliceerd op: 05/08/2021, laatste update op: 04/04/2022

Tags: , ,