Heel wat ouders kijken uit naar richtlijnen voor het (overmatige) alcoholgebruik van hun kinderen. De Gezinsbond pleit voor een doeltreffend alcoholplan waarin onder meer de minimumleeftijd voor de verkoop van alcohol wordt verhoogd tot achttien jaar. Want dat tieners en alcohol geen beste vrienden zijn, leren we uit wetenschappelijk onderzoek over het tienerbrein.

Onzekerheid bij ouders

Ouders kloppen geregeld aan bij de Gezinsbond met vragen over het eventuele alcoholgebruik van hun tieners of jongvolwassen kinderen. Welk voorbeeld geven ze zelf? Wat kunnen ze toelaten en wat niet? Hoe reageren ze het best als hun dochter of zoon een pintje te veel op heeft? Moeten ze streng zijn als hun kind regelmatig dronken thuiskomt? Hoe kunnen ze hun pubers waarschuwen voor fenomenen zoals indrinken, bingedrinken en comazuipen? Je mag ook hier als ouder nog zo je best doen, toch kun je het nooit helemaal alleen.

LEES OOK > Omgaan met tieners en alcohol: een snelcursus

Geen klein bier voor tienerbrein

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat alcohol negatieve gevolgen heeft op het tienerbrein. Alcohol verstoort de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van tieners. Als kinderen daar op jonge leeftijd mee beginnen, is de kans groter dat ze later verslaafd raken.

Die gezondheidsrisico’s zijn niet genoeg bekend, niet bij ouders en ook niet bij hun tieners. Net door die risico’s zijn volgens het Vlaamse expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs een strenger alcoholbeleid en duidelijke maatregelen nodig. Ook de Gezinsbond vindt dat de overheid ouders meer hulp zou kunnen bieden dan nu het geval is.

Achttien jaar als nieuwe minimumleeftijd

Het huidige alcoholbeleid laat bier en wijn toe vanaf 16 jaar, 18 jaar is de grens voor sterke drank. Een wettelijke grens bereikt in ieder geval zijn doel. Meer dan de helft van de tieners onder de 16 jaar dronk nog nooit een glas alcohol. De keerzijde is wel dat er vanaf de wettelijke leeftijd van 16 stevig gedronken wordt.

Zeven op de tien zestienplussers dronken in de voorbije maand alcohol en drie op de tien drinken zelfs elke week. Een algemeen verbod op de verkoop van alcohol tot 18 jaar is duidelijk en zou het alcoholgebruik kunnen verminderen.

In 22 van de 28 lidstaten van de Europese Unie ligt de minimumleeftijd vandaag al op 18 jaar. België blijft dus achter. Jongeren tasten natuurlijk altijd grenzen af. Ze zullen door een strengere wet zeker niet zomaar ineens stoppen met drinken. Maar de ervaring in andere landen toont aan dat een hogere minimumleeftijd er wel degelijk voor kan zorgen dat minderjarigen minder drinken.

Mentaliteitswijziging

We hebben behoefte aan een duidelijk wettelijk kader én een mentaliteitswijziging. Kinderen en jongeren komen al vroeg met alcohol in aanraking. Wie zich zorgen maakt over het alcoholgebruik van zijn kind, krijgt nog vaak dit te horen: alcohol hoort er gewoon bij en je kunt je kroost maar beter zo snel mogelijk leren ermee om te gaan. Iets drinken is gezellig of stoer. Net als een lekkere hap of een leuk gesprek onder vrienden vormt het een onderdeel van een feest.

Naast een leeftijdsverhoging tot 18 jaar heeft onze samenleving daarom ook een doeltreffend alcoholplan nodig. Dat plan moet een verbod op alcoholreclame bevatten, naast nultolerantie voor alcohol in het verkeer én intensieve preventiecampagnes. Alcohol is immers geen jongerenprobleem, maar een probleem van de hele samenleving.

Met dit plan wordt het voor ouders wat makkelijker om hun kinderen te leren omgaan met alcohol. Want het is niet vanzelfsprekend om op te boksen tegen een samenleving die tolereert (en het soms zelfs grappig vindt) dat jonge tieners te vaak en te diep in het glas kijken.

LEES OOK > Alcohol bij pubers: is de toestand erger dan vroeger?

Dit artikel verscheen in januari 2020 in De Bond, het ledenblad van de Gezinsbond. De Bond kan ook bij jou (gratis!) in de bus vallen. Het enige wat je hoeft te doen, is lid worden. Nieuwtjes en activiteiten van de Gezinsbond meevolgen kan ook via Facebook, Twitter en Instagram.

 

Gepubliceerd op: 20/02/2020, laatste update op: 26/08/2021

Tags: , , ,