Opgroeien in een zorgend gezin heeft een grote impact op kinderen en jongeren. Het bepaalt voor een groot deel hoe ze later in het leven zullen staan. Maar hoe ervaren jonge mantelzorgers het zelf? Hoe gaan ze ermee om? En waar vinden ze steun? Naar aanleiding van de dag van de mantelzorger zetten we een zorgend gezin met jonge mantelzorgers in de kijker.

Daan was dertien toen zijn papa de eerste opstoot van MS kreeg en het hele gezin door elkaar geschud werd. Hij is nu 24, zit op kot en heeft een vriendin. Maar opgroeien in een zorgend gezin is niet gemakkelijk. Je moet zoeken naar een evenwicht tussen thuis helpen en een eigen leven leiden,

“Door de ziekte van papa had ik het gevoel dat ik moést helpen thuis, anders zou mama andere oplossingen moeten zoeken”, zegt Daan. Toch was het niet alleen plichtsbesef dat hem dreef. “Ik wilde het ook echt wel doen. En was blij dat ik iets kon betekenen.”

Mama niet te veel belasten

Als Daan het moeilijk had, zocht hij niet zozeer vrienden op, zoals zijn jongere broer Dries (zijn getuigenis lees je hier). Hij deelde eerder zijn zorgen met de andere gezinsleden en later ook met zijn vriendin. “In mijn ogen zijn zij de enigen die de situatie echt begrijpen”, zegt hij. “Met sommige zaken kon ik bij mama terecht, maar ik wilde haar ook niet te veel belasten, ze had al zorgen genoeg. Gelukkig kon ik er dan met mijn broers of zus en mijn vriendin over praten.”

Lees ook: 5 dingen die echt belangrijk zijn voor zorgende gezinnen

Op kot is fijn, maar knaagt ook een beetje

Scholen kunnen volgens Daan meer doen dan nu. “Ze moeten aan kinderen uit een moeilijke thuissituatie duidelijk maken dat ze bij leerkrachten terechtkunnen en dat de school hen zal ondersteunen waar nodig. Dat is nu niet altijd het geval.”

Nu zit Daan op kot. Dat geeft hem een dubbel gevoel. “Het is heel fijn, maar het knaagt ook een beetje dat ik niet thuis ben om te helpen. Toch besef ik dat ik niet mijn hele leven kan laten bepalen door de situatie thuis.”

Meer getuigenissen over mantelzorg? Klik hier.

Meer info

Onze samenleving kent heel wat gezinnen die zorg op zich nemen, maar mantelzorg is steeds minder een vrije keuze. Mantelzorgers zijn een essentiële schakel in de zorg, maar een zorgend gezin kan en mag nooit volledig en uitsluitend verantwoordelijk zijn voor de zorg in het gezin.

De wachtlijsten voor zorg maken dat het niet evident is om geschikte professionele zorg te vinden of dat het soms jarenlang duurt om zorg te vinden die bij je gezin past. Meer nog, onder het mom van de vermaatschappelijking van de zorg lijkt mantelzorg steeds meer een voorwaarde om toegang te krijgen tot professionele zorg. Het opnemen van mantelzorg krijgt hierdoor een wel erg dwingend karakter.

Daarom vraagt de Gezinsbond een betere ondersteuning van zorgende gezinnen via een zorggarantie, een betere combinatie van werk, gezin en zorg en meer aandacht voor jonge mantelzorgers. Het volledige standpunt over mantelzorg lees je hier.

Wil je weten wat jouw gemeente kan doen om zorgende gezinnen te ondersteunen? Lees het hier.

Deze getuigenis is een bewerking van een artikel dat verscheen in De Bond van juni 2018. De Bond is het gratis ledenmagazine van de Gezinsbond. Ook lid worden en maandelijks dit tijdschrift ontvangen? Dat kan hier.
Gepubliceerd op: 21/06/2018, laatste update op: 13/06/2022

Tags: , , ,