In aanloop naar de verkiezingen op 26 mei 2019 legden we alle partijen enkele vragen rond prangende gezinskwesties voor. Hoe staan ze tegenover een uitbreiding van moederschapsrust en geboorteverlof? Wat gaan ze doen om de luchtkwaliteit te verbeteren? Zullen de wachtlijsten in de zorg worden weggewerkt? Welke voorstellen hebben ze om ons onderwijs inclusiever te maken?

In dit artikel: de prioriteiten voor gezinnen. Voor de Gezinsbond is het gezin prioriteit, het gezin in alle vormen.

Wij vroegen de partijen dan ook:

Wat zijn de drie belangrijkste verkiezingspunten van uw partij om het leven van gezinnen te verbeteren?

 

Dit zijn voor de partijen de prioriteiten voor gezinnen:

 

1. CD&V

CD&V wil gezinnen meer levenskwaliteit bieden:

 1. Meer koopkracht door specifieke lastenverlagingen voor gezinnen. Dit gaat onder meer over versterking van belastingkrediet voor kinderen ten laste, de belastingvermindering voor kinderoppas, de voorwaarden voor kinderen met een handicap … .
 2. Meer tijd door een betere combinatie tussen arbeid, gezin en vrije tijd. Dit doen we door de mogelijkheden om ouderschaps- en zorgverlof op te nemen flexibeler te maken. Gezinnen kunnen zo beter zelf hun eigen keuzes maken.
 3. En meer hulp door toegankelijke, kwaliteitsvolle en betaalbare kinderopvang. Het aantal (inkomensafhankelijke) plaatsen blijft verder groeien en we zetten in op flexibele en occasionele opvang.

 

2. Groen:

 1. Tijd voor je gezin. In je leven zijn er momenten waarop je werk minder centraal wil plaatsen en waarbij je meer tijd aan andere zaken wil besteden. Je krijgt de kans om die persoonlijke keuze te maken. Om vlot over te stappen naar een werkweek van 20, 30 of 38 uur. We versterken daarom de werkbonus, een loonsupplement voor de 50% laagste lonen. We berekenen die bonus op je echte loon, niet op het fictief loon dat je zou verdienen als voltijds werkende. Zo maken we het financieel haalbaar om minder uren te werken. Bedrijven ondersteunen we bij het maken van de omslag naar een organisatie die werknemers energie geeft om te werken en een job op hun maat te creëren (bv door kortere werkweken te presteren). We doen dat door mee te betalen aan de inzet van experten die bedrijven ondersteunen om het werk meer mensgericht te maken.
 2. Een gezonde leefomgeving. Veel groen en veel bewegingsvrijheid maakt gelukkig en gezond. Volgens een UNICEF-rapport zijn Nederlandse kinderen bij de gelukkigste kinderen op aarde omdat veilige fietswegen er voor zorgen zodat kinderen zich alleen kunnen verplaatsen. Daarom investeren we sterk in kindvriendelijke mobiliteit. We vertalen het STOP-principe in de ruimte (eerst stappers en trappers, dan openbaar vervoer en personenwagen). Door wagens meer te weren uit woon- en schoolbuurten maken we ze veiliger en de lucht gezonder. Elk kind krijgt ook toegang tot natuur op wandelafstand. Tegen 2024 realiseren we 2000 ha extra stadsrandbossen om in te wandelen en te spelen.
 3. Investeren in scholen, leerkrachten en kinderen. Dat is altijd een goed idee. Zorgen voor de jonge kinderen is logisch want daar worden belangrijke bouwstenen gelegd voor de latere ontwikkeling. Door extra kinderverzorgers aan te werven, verbeteren we de overgang van de kinderopvang naar de kleuterschool. Bijkomende zorgleerkrachten in het lager onderwijs garanderen meer ondersteuning op de werkvloer. Naast een boost in aantallen, zetten we in op professionalisering van de lerarenteams. Zo geven we onze scholen de kracht en de middelen om elk kind het best mogelijke onderwijs te bieden. Want de kwaliteit van ons onderwijs staat of valt met de kwaliteit van onze leerkrachten.

 

3. N-VA:

 1. De puzzel werk-gezin-zorg oplossen.
 2. Een warme thuis voor elk kind.
 3. Werken belonen en inzetten op meer koopkracht.

 

4. Open Vld:

 1. Gezinnen verdienen een extra steuntje in de rug. Door de tax shift verdient iemand met een mediaanloon nu jaarlijks 1300 euro netto extra. Wij willen de belastingen verder verlagen: ongeveer 100 euro per maand extra netto. Ook de minimumpensioenen willen we blijven optrekken. Wie werkt of gewerkt heeft, moet daar nog meer voor beloond worden en vooruitgaan. Niet alleen om te kunnen leven, maar ook om goed te kunnen leven.
 2. Kinderopvang is een recht en dus moeten er meer plaatsen komen. We willen inzetten op de financiële leefbaarheid van de kinderopvang. Daarom maken we werk van meer opvangplaatsen met inkomensgerelateerde ouderbijdragen, een basisbedrag voor elke startende opvang en het financieel opwaarderen van de zelfstandige opvangvoorzieningen. We willen kinderopvang ook goedkoper maken voor werkende ouders.
 3. Wij willen volgende legislatuur opnieuw fors investeren in het wegwerken van de wachtlijsten voor personen met een handicap en in het bijzonder voor kinderen, jongeren en lang wachtenden. Voor kinderen en jongeren voeren we ook het persoonsvolgend budget in.

 

5. PVDA

 1. We maken van de strijd tegen de groeiende armoede een topprioriteit. We zorgen voor vast en volwaardig werk, ook voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie.
 2. Wij willen meer openbare diensten om de gezinnen te helpen op alle vlakken : betaalbare en kwalitatieve plaatsen in kinderdagverblijven, sociale en betaalbare woningen, meer openbaar vervoer (wat ook de levenskwaliteit verhoogt want minder vervuiling), enzovoort.
 3. We streven naar arbeidsduurvermindering, bijvoorbeeld door de systemen van tijdskrediet en ouderschapsverlof te verbeteren. We zetten stappen in de richting van een 30-urenweek. Zo maken we tijd voor gezin en hobby’s, bestrijden we burn-out en creëren we nieuwe jobs.

 

6. sp.a

sp.a gaat een #NieuweStrijd aan om mensen opnieuw zekerheid te geven.

 1. De zekerheid op een goed leven dat betaalbaar is door hogere lonen, minder belastingen op werk en een lagere energiefactuur.
 2. De zekerheid op een goed pensioen na een leven lang werken met een minimumpensioen van 1500 euro na een loopbaan van 42 jaar.
 3. En de zekerheid op de beste betaalbare zorg wanneer die nodig is door het wegwerken van de wachtlijsten in de zorg, de afschaffing van remgeld bij de vaste huisarts en betere terugbetaling van brillen en lenzen, hoorapparaten, tandzorg en psychotherapie

 

7. Vlaams Belang

 1. Basisgoederen zoals elektriciteit hebben we allemaal nodig. Of we nu jong, oud, rijk of arm zijn. Vlaams Belang pleit voor een verlaging van de BTW op elektriciteit van 21% naar 6%. Om het verbruik niet te stimuleren beperken we dit tot 1500kwH elektriciteit per gedomicilieerde.
 2. Een kinderwens ontstaat niet uit financiële overweging, maar brengt wel veel kosten met zich mee. Voor vele gezinnen betekent het stichten van een gezin een inkomensverlies doordat één van de ouders minder buitenshuis werkt. Vlaams Belang wil deze gezinnen ondersteunen door een halftijds opvoedersloon ter beschikking te stellen van één van de ouders. Zo willen wij de combinatie van werken en gezin faciliteren en het inkomensverlies beperken.
 3. Om de binding tussen ouder en kind te versterken vlak na de geboorte wil Vlaams Belang het ouderschapsverlof verdubbelen tijdens de eerste twee levensjaren.

Wat zeggen de partijen over…

de uitbreiding van moederschapsrust, geboorteverlof en ouderschapsverlof?
– het wegwerken van de wachtlijsten?
– het verbeteren van de kwaliteit van de kinderopvang?
– de terugbetaling van psychologische hulp?
– het inclusiever maken van ons onderwijs en het M-decreet?
– de prioriteiten voor gezinnen?

Lees de antwoorden op de 20 vragen op deze pagina.

> Met 200.000 leden is de Gezinsbond een invloedrijke organisatie. Verhoog onze slagkracht en versterk onze gezinsvriendelijke eisen, en word ook lid. Er zijn vele voordelen aan verbonden!

Gepubliceerd op: 05/05/2019, laatste update op: 08/11/2021

Tags: , , , , ,