Ria is al geruime tijd bestuurslid bij de Gezinsbond in Aartselaar. Haar man Luk kwam er 7 jaar geleden ook bij. Dit inspirerende koppel combineert vrijwilligerswerk in verschillende verenigingen. Bruggenbouwers zijn het, en hun engagement werpt zijn vruchten af.

Bij de Gezinsbond

‘In januari ben ik 40 jaar bestuurslid bij de Gezinsbond’, vertelt Ria. ‘We waren nieuwe inwoners en hadden twee kinderen. Later kwam er nog een derde bij. Een voormalig bestuurslid stopte met de kortingskaarten en dat leek mij leuk om te doen.’

Door de jaren heen kwamen er extra taken bij, en trad Luk ook toe tot het bestuur. ‘Ik hielp al jaren mee tijdens activiteiten. Toen de penningmeester ontslag nam, was er niet meteen een opvolger. Omdat ik die taak al opnam bij de lokale afdeling van Natuurpunt wist ik min of meer wat het inhield. Dat kon er ook nog wel bij’, vertelt Luk.

‘Nu verzorg ik ook de Gezinsflitsen die we regelmatig per mail versturen. Maar op de bestuursvergaderingen laat ik me niet zien: vergaderen laat ik liever aan de rest over’, lacht hij.

LEES OOK > 100 jaar Gezinsbond: een feestjaar met heel wat op de planning

Wandelsucces

Buiten het vijftal in het kernbestuur van de afdeling zijn er nog 13 vrijwilligers die met plezier een afgebakende taak opnemen. Het bedelen van de bonnenboeken en de flyers bijvoorbeeld, of een handje toesteken bij activiteiten. Ook de afgelopen maanden zat de ploeg in Aartselaar niet stil.

‘We gaan alle wandelaars een mailtje sturen en onze werking voorstellen, want het is nu aan ons om die contacten warm te houden’ – Ria

‘In de herfst organiseerden we een lokale wandelzoektocht. We maakten die bekend via affiches in de gemeentelijke infokasten. Normaal verdwijnen onze affiches na een paar weken, maar door gebrek aan activiteiten van andere verenigingen hebben ze er langer gehangen’, zegt Ria.

Warm houden

‘Daardoor namen ook veel niet-leden deel. Ook het gewest hielp reclame maken, want ook uit omliggende gemeentes kregen we inzendingen. De positieve feedback die we kregen gaf enorm veel voldoening. Meer dan 160 antwoordbladen werden ingediend!

We hebben een mooie prijzenpot samengesteld en kozen bewust voor bonnen van lokale handelaars. De plaatselijke Standaard Boekhandel heeft zelfs een deel gesponsord. We kunnen een twaalftal gezinnen blij maken.

Later gaan we ook een lijst maken van alle deelnemers die nog geen lid zijn. We gaan hen een mailtje sturen en onze werking voorstellen. Het is nu aan ons om die contacten warm te houden.’

Bruggen bouwen

‘We merken dat er minder geboortes zijn en dat de ledensamenstelling veroudert. Daarom stellen we ons geregeld de vraag: waar hebben onze leden iets aan? Doordat we allebei ook nog actief zijn in andere verenigingen, kunnen we gemakkelijk bruggen bouwen.

LEES OOK > Met je kleinkinderen communiceren doe je zo

We werken vaak en graag samen met Natuurpunt en de Wereldwinkel. De afspraak is dat we elkaars initiatieven ondersteunen door er mee reclame voor te maken. Soms helpen we ook bij de uitwerking van een spel of bemannen we een standje.

Met het Cultureel Centrum hebben we een heel mooie overeenkomst: onze leden krijgen extra korting bij alle familievoorstellingen. Door samenwerking bereik je soms meer…’

Samen beter

Als bestuurslid bij de Gezinsbond loont het om anderen aan te spreken en gedeelde kansen te zoeken. Dat hebben ze in Aartselaar goed begrepen.

‘Onze vormingsactiviteiten zaten wat in het slop: we bereikten steeds minder geïnteresseerden. Nu werken we hiervoor samen met het Huis van het Kind. De gemeente zorgt voor een gratis lokaal en extra publiciteit.

En dat loont: we trekken weer volle zalen met vorming. Nu willen we onze schouders zetten onder het gemeentelijke Repair Café. Dat werd al enkele keren georganiseerd maar het lukte niet: te veel klusjes en te weinig herstellers.

Dus gaan we – opnieuw – samenwerken: volgend jaar willen we het Repair Café koppelen aan onze tweedehandsbeurs. We werken nu de praktische zaken uit maar geloven rotsvast in een betere versie van beide initiatieven!’

LEES OOK > Joris Piot: ‘Vrijwilligerswerk heeft een toekomst. De nood aan vereniging blijft bestaan’

Dit portret verscheen eerder in BraVo!, Brieven aan vrijwilligers van de Gezinsbond. Volg de Gezinsbond ook op Facebook, Twitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten. Lid worden van de Gezinsbond kan hier.

Gepubliceerd op: 05/03/2021

Tags: , ,