Uit een nationaal onderzoek blijkt dat ouderen gelukkiger zijn dan jongeren. De 60- en 70-plussers geven zichzelf 7,2 op tien. Bij 35- tot 49-jarigen (grofweg de groep werkende ouders) is dat maar 6,2. Gemiddeld geeft de Belg zichzelf 6,55 op de geluksschaal. Daarmee kunnen we als matig gelukkig beschouwd worden.

Ouderen zijn gelukkiger omdat ze zich mentaal gezonder voelen én hun financiële situatie beter onder controle hebben. Ook zijn ze meer tevreden met hun relatie en met hun hoofdactiviteit. Dankzij hun pensioen kunnen ze die immers zelf kiezen.

Eenzaam vs gelukkig

Zijn ouderen dan niet eenzaam? “Een deel van de ouderen is inderdaad eenzaam, maar jongeren tussen 20 en 35 voelen zich nog vaker eenzaam”, aldus professor Lieven Annemans. Een verrassend resultaat, geeft hij zelf ook toe, en een verklaring is er niet meteen.

Wat wel duidelijk is, is de link tussen eenzaamheid en het geluksgevoel: wie vaker eenzaam is, is maar half zo gelukkig als iemand die zich nooit eenzaam voelt.

ABC van het Geluk

Ouderen scoren ook beter in de ‘ABC’ van het geluk. ABC staat voor:

Autonomie of de mate waarin men beslissingen kan nemen voor zichzelf
Betrokkenheid of de mate waarin je omringd bent door mensen die om je geven
Competentie: de mate waarin je vertrouwen hebt in de zaken die je doet en het gevoel hebt dat je die ook goed kan doen.

Wie onzeker is, veel twijfelt of weinig zelfvertrouwen heeft, scoort laag op ‘competenties’. Doordat deze gevoelens verlammend werken en beslissingen worden uitgesteld, daalt ook het autonomiegevoel.

Lieven Annemans: “Mensen maken vaak de fout om te denken dat ze iets niet goed kunnen. Dat is hen jarenlang meegegeven in hun omgeving. Als iemand je telkens zegt dat je niets kan, ga je dat uiteindelijk geloven. Maar wie uit dat negatief zelfbeeld stapt, krijg meer vertrouwen in zichzelf, durft meer vrijwillige beslissingen nemen en opnieuw relaties aan gaan. En zo maakt het ABC je weer gelukkig.”

Nationaal geluk

Gemiddeld geven Belgen zich 6,55 op een schaal van 10. Dat is minder dan vroeger én in vergelijking met de ons omringende landen. Zorgwekkender is de kloof tussen de gelukkige Belgen (35 procent) en de ongelukkige Belgen (28 procent).

“Het is aangetoond dat de samenhang in de maatschappij beter is als er meer mensen bij het gemiddelde zitten”, aldus professor Annemans. We hebben er dus alle belang bij om de situatie van onze landgenoten te verbeteren, zodat het nationaal geluk stijgt.

En, maakt geld gelukkig?

Geld maakt gelukkig, tot op zekere hoogte. Tot 6.500 euro gezinsinkomen per maand stijgt het gelukscijfers, maar nog meer geld maakt niét gelukkiger. Vooral belangrijk is dat er geen financiële zorgen zijn, wat stabiliteit biedt. Mensen die het financieel moeilijk hebben, zijn duidelijk ongelukkiger.

Hoe gelukkig ben jij zelf?

Op www.gelukkigebelgen.be kan je zelf testen hoe gelukkig je bent (Geluk-O-Meter), je kan geluk winnen of tips bijeen sprokkelen via de geluksblog.

Een jaar lang zal Het geluk van België worden onderzocht. De eerste algemene resultaten zijn nu bekend, de komende maanden worden ook nog conclusies geformuleerd rond verschillende thema’s zoals onder andere onderwijs, gezondheid en combinatie werk en gezin.

Blijf op de hoogte van de nieuwtjes via

Gepubliceerd op: 17/03/2018

Tags: , , ,