Elke dag worden kinderrechten geschonden. Niet alleen in arme, verre landen met kinderarbeid, gedwongen huwelijken en kindsoldaten, maar ook in het Westen.

Kinderrechten niet gerespecteerd? Ja, ook in ons land moeten we voor kinderrechten blijven vechten. Over het algemeen hebben de meeste kinderen het goed in ons land: er is onderwijs, medische zorgen, hulp voor kinderen in nood.

Maar ook hier en nu worden kinderrechten niet gerespecteerd. En dat gebeurt vaker dan je denkt!


1) Geweld

Binnen of buiten het gezin vindt er nog altijd fysiek en psychisch geweld plaats tegen kinderen. Ze worden geslagen, geschopt, gegooid, geschud. Of kinderen worden gekleineerd, ondermijnd of uitgelachen in een omgeving die veilig en een thuis zou moeten zijn.

2) Verwaarlozing

Niet alle kinderen krijgen zorg. Verse voeding, propere kleren, iemand die vraagt hoe het met hen gaat of hen ondersteunt… voor sommigen is dat slechts een droombeeld.

3) Seksueel misbruik

Kinderporno, incest, aanrandingen: kinderen van alle leeftijden zijn nog steeds slachtoffer van seksuele handelingen van anderen.

4) Armoede

In ons land leven onaanvaardbaar veel kinderen in armoede. Daardoor hebben ze geen toegang tot diensten die gerekend worden tot kinderrechten, zoals gezondheidszorg en gezonde huisvesting.

LEES OOK: Bruno Vanobbergen: “Arme kinderen zijn niet alleen maar een slachtoffer”

5) Dakloos

Ook hier leven gezinnen met jonge kinderen op straat. Op beter: ze (proberen te) overleven. Soms zijn het vluchtelingen, soms niet. Kinderen en jongeren zijn op zoek naar een thuis, een plek om tot rust te komen, een plek waar ze veilig zijn.

6) Kinderen zonder papieren worden nog steeds opgesloten

De opsluiting van kinderen mag enkel in uiterste nood en voor de kortste tijd mogelijk. Asielzoekers, niet-begeleide minderjarigen en vluchtelingen met kinderen in ons land komen vaak in gesloten asielcentra terecht. Daar zitten kinderen niet apart van volwassenen (behalve ouders) en hebben ze vaak voor een lange periode geen recht op onderwijs.

7) Minderjarigen worden soms gezien als volwassene

Minderjarigen zijn geen volwassenen. Toch gebeurt het nog dat minderjarigen ‘uit handen worden gegeven’ waardoor ze berecht kunnen worden als een volwassene. Het gebeurt ook dat minderjarigen in een gevangenis voor volwassenen terechtkomen.

8) Recht op onderwijs dat maximale ontwikkelingskansen biedt

Het M-decreet en inclusief onderwijs zetten stappen in de goede richting, maar nog steeds weigeren scholen kinderen met een leeruitdaging op oneigenlijke gronden. Gelijke onderwijskansen zijn dus nog niet gevrijwaard.

Een ontnuchterend lijstje dat vooral aantoont dat we er, ondanks alle vooruitgang, nog lang niet zijn. Om dit onrecht de wereld uit te helpen, moeten we elke dag blijven vechten voor kinderrechten!

Daarom is de Gezinsbond ook lid van de Kinderrechtencoalitie, om te waken over de vrijwaring van en het respect voor kinderrechten. Is dat ook belangrijk voor jou? Steun onze werking en word lid van de Gezinsbond. Er zijn ook talloze voordelen aan verbonden!

Gepubliceerd op: 20/11/2017, laatste update op: 15/11/2019

Tags: