Ons land telt zo'n twintig ombudsdiensten, maar hun werking is niet altijd bekend. Nochtans vervullen ze een cruciale rol: elke klacht die ze behandelen, geeft hen meer slagkracht om bij de overheden aan te dringen op verandering en verbetering. Jouw klacht helpt dus anderen!

Nut van de ombudsdienst?

Dan staat de ombudsdienst voor je klaar. “Wij onderzoeken elke klacht en zoeken naar oplossingen, met respect voor de standpunten van alle partijen”, zegt federaal ombudsman Guido Herman in een gesprek met ‘De Bond’.

Luisteren én bemiddelden zijn twee van de basistaken van elke ombudsdienst. De derde is verbeteren: de bedoeling is natuurlijk dat de klachten niet meer voorkomen.

Daarom is elke klacht zo belangrijk, voor zover ze gegrond is, natuurlijk. “Als we meerdere klachten over eenzelfde dienst of gelijkaardige klachten over een probleem krijgen, dan kunnen we een onderzoek opstarten.” Het is duidelijk dat na een onderzoek een probleem grondig aangepakt (en verbeterd!) kan worden.

Hoe doe je dat nu, een klacht indienen?

  • Neem contact op met de dienst waarover je een klacht hebt. Met andere woorden: kaart het probleem eerst rechtstreeks aan en probeer samen een oplossing te vinden.
  • Lukt dat niet, zoek dan op de koepelwebsite voor de ombudsdiensten uit bij welke ombudsdienst je terechtkan.
  • Een klacht indienen kan per mail, brief of telefonisch, afhankelijk van de bevoegde ombudsdienst. Voor de Federale Ombudsman is er ook een online of afprintbaar klachtenformulier.
  • Vermeld altijd je naam en contactgegevens: anonieme klachten worden niet behandeld.
  • Zorg ervoor dat het een recente klacht is die indien mogelijk gestaafd wordt met bewijsmateriaal (zoals mails of documenten).

Een klacht die je al eens hebt ingediend en die geen nieuwe elementen bevat, wordt geweigerd.

Na het indienen

De ombudsdienst laat je weten of de medewerkers je klacht zullen behandelen. Die behandeling gebeurt gratis, vertrouwelijk en onafhankelijk. De ombudsdienst is wel verplicht alle partijen te horen en te bemiddelen. Op de website van de Federale Ombudsman lees je een uitgebreide uitleg van de procedure.

Dit is een herwerking van een artikel dat eerder in onze gezinskrant ‘De Bond’ van 17 maart 2017 verscheen.

Word lid van De Gezinsbond en ontvang ook de gezinskrant ‘De Bond’ gratis. Ontdek hier alle voordelen als lid.

Volg ons via Facebook voor meer updates;

Gepubliceerd op: 30/03/2017, laatste update op: 19/12/2017

Tags: , , , , ,