Willen we de klimaatverandering tegen gaan, dan is investeren in hernieuwbare energie ontzettend belangrijk. Dat je ook zelf je steentje kan bijdragen, bewijst Energent. De burgercoöperatie streeft naar een duurzame en klimaatneutrale samenleving.

De energiecoöperatie, opgericht in 2013, is een goed voorbeeld van hoe je zelf deel kan uitmaken van de transitie naar groene energie en meer energie-efficiëntie. Naast investeren in duurzame energie, proberen ze mensen ook energiebewuster te maken. En investeren ze de opbrengsten van hun projecten terug in de gemeenschap.

“Vanaf het prille begin probeerden we windprojecten te ontwikkelen, maar dat is lange termijnwerk”, vertelt John Vandaele, journalist bij MO* en een van de drijvende krachten achter EnerGent. “We begonnen daarom alvast met het project Wijkwerf, het samen isoleren van woningen. Daarvoor kregen we een subsidie van de Koning Boudewijn Stichting wat ons toeliet de begeleider van de renovaties te betalen. Wij selecteren de aannemers en onderhandelen over de prijzen zodat de burger minder kosten en zorgen heeft. Ondertussen hebben we zo’n 250 woningen geïsoleerd.”

Kennisopbouw

“We blijven ook kijken naar windenergie. Momenteel willen we in Melle, vlakbij Gent, samen met Eneco twee nieuwe windturbines te plaatsen langs de E40. De stroomopbrengst ervan zouden we verkopen via Ecopower. Die grote energiecoöperatie heeft de nodige knowhow daarrond al in huis. Een energiecoöperatie oprichten is immers synoniem met kennisopbouw.

Zonne-energie

Naast windenergie werkt EnerGent ook nog aan andere vormen groene energie. Zo startten ze vorig jaar met het project “Zonnestad”, een groepsaankoop voor zonnepanelen voor Gentse gezinnen.

“We hebben toen de bestaande zesduizend zonne-installaties in Gent in kaart gebracht. Dat bleek ook een ‘sociale’ kaart van het stedelijk weefsel: welgestelde wijken hadden meer zonnepanelen, armere wijken hadden er nauwelijks. Juist daarin wilden we verandering brengen door ook huurders én verhuurders aan te spreken.”

Meer dan groene energie

Niet enkel hernieuwbare energie is belangrijk voor de coöperatie. Ook op andere vlakken kiezen ze voor duurzame alternatieven: “We letten erop dat die zonnepanelen in sociaal en ecologisch verantwoorde omstandigheden worden geproduceerd. We willen ook dat onze installateurs hun werknemers correct verlonen. Onze groepsaankoop biedt daardoor niet de allergoedkoopste panelen aan, maar de prijs-kwaliteitverhouding is optimaal.”

Dit artikel is een bewerking van een interview uit De Bond. De Bond is het gratis magazine voor leden van de Gezinsbond. Ben je nog geen lid? Breng er dan nu verandering in!
Gepubliceerd op: 20/09/2018, laatste update op: 11/02/2022

Tags: