Gemeenten kunnen gezinnen op heel wat terreinen ondersteunen. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018 dringt de Gezinsbond er bij de lokale besturen op aan deze thema’s niet uit het oog te verliezen. Daarom brengen we elke maand een of enkele thema's onder de aandacht waar ook jouw lokaal bestuur kan bijdragen om een gezinsvriendelijk beleid te voeren.

Thema 8: brede scholen

Stem gezinIn onze steeds diversere samenleving, komt ieder kind op school aan met een eigen rugzak, eigen behoeften en een eigen inbreng. Scholen zijn dan ook een belangrijke partner voor gezinnen. Niet enkel door les te geven, maar ook door samen met gezinnen maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Maar de school kan dit niet alleen. De Gezinsbond vraagt dan om de schoolmuren een stukje open te breken. Zo ontstaat er een brede school met brede ontwikkelingskansen.

LEES OOK: Stem gezin over Huizen van het Kind

De school als kloppend hart van de buurt

Een brede school is een samenwerkingsverband tussen een school en verenigingen of organisaties uit bijvoorbeeld jeugdwerk, cultuur of sport. De infrastructuur van de school kan bijvoorbeeld intensiever gebruikt worden als er geen les gegeven wordt, ook door verenigingen, of omgekeerd kunnen scholen beroep doen op materiaal, aanbod of infrastructuur van initiatieven in de buurt.

Zo’n samenwerking heeft als voordeel dat ze vrijwel alle kinderen bereikt. Ze zijn daarom een prima ingangspoort tot de sectoren cultuur, sport en welzijnsinitiatieven. Bovendien creëert zo’n samenwerking een levend centrum midden in een buurt, een ontmoetingsplek met uiteenlopende activiteiten. Mensen die anders misschien nooit een schoolpoort zouden binnenlopen kan men zo ook actief betrekken.

Rol van de gemeenten

In veel gemeenten zijn er intussen al samenwerkingen tussen scholen en andere organisaties. Daarbij draait het niet altijd om een louter praktische samenwerking onder de vorm van het ter beschikking stellen van lokalen.

Vormingsreeksen als ‘Veilig online’ of ‘De digitale school’ slaan een perfecte brug tussen ouders, school en vereniging. Kennis en ervaring uit verschillende hoeken kunnen zo worden gebundeld, en alle betrokkenen – en in het bijzonder gezinnen – worden daar beter van.

Aangezien zowel verenigingen en organisaties als gemeenten vaak moeten besparen, kan het een win-win zijn om gebouwen en publieke ruimte in te zetten op allerhande alternatieve manieren. Gemeenten die hier oog voor hebben, werken aan het welzijn van gezinnen.

Wat kan de gemeente om dit nog beter te laten verlopen?

Gemeenten kunnen scholen en verenigingen een duwtje in de rug geven. Het is immers niet altijd zo makkelijk om de verschillende werkingen en regelgevingen van alle partners in zo’n samenwerking praktisch, organisatorisch en administratief op elkaar af te stemmen. Daar kan de steun van de gemeente het verschil maken.

De Verenigde Verenigingen werkte een wegwijzer met tips en inspiratie uit. Ook de Gezinsbond werkte hieraan mee.

 

Prioriteiten van gezinnen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018

> lees hier de andere artikels
De Studiedienst van de Gezinsbond focust op onderwerpen die een impact hebben op leefkwaliteit en rechten voor gezinnen. Ze ontwikkelen standpunten over deze thema’s. Vervolgens dringen ze er bij politici op aan om de gevolgen voor alle gezinnen te bekijken. Zo gaat geen enkel gezin erop achteruit.
Verhoog hun slagkracht, en vecht voor de belangen van alle gezinnen door lid te worden van de Gezinsbond.

 

Gepubliceerd op: 17/05/2018, laatste update op: 20/02/2019

Tags: , , ,