Ouders zijn de eerste opvoedingsverantwoordelijken voor de kinderen. Daarom hebben zij ook de plicht om kinderrechten te ondersteunen en dat begint al thuis.

De rol van ouders voor kinderrechten kan niet worden onderschat. Ze kunnen in belangrijke mate bijdragen aan het respecteren van kinderrechten en wel zo:

  • Kinderen hebben recht om op te groeien bij hun ouders.

Net als ouders het recht hebben om hun kinderen zelf op te voeden. Ook als partners besluiten uit elkaar te gaan, blijven ze samen ouders. Dat is niet altijd gemakkelijk, maar voor kinderen is het erg belangrijk dat ze geen speelbal worden in het ouderconflict. Samen met kinderen een ouderschapsplan opstellen kan helpen.

Lees ook: “Ouderschapsplan heeft voordelen voor ouders en kinderen

  • Kinderen hebben recht op een veilige omgeving.

Een veilige omgeving is belangrijk voor alle leeftijden, maar de allerkleinsten zijn extra kwetsbaar. Verkeer, luchtvervuiling, een geweldloze omgeving maar ook schadelijke stoffen en middelen. Al van in de buik zijn kinderen gevoelig voor schadelijke stoffen in kledij, kuis- en verzorgingsproducten.

De Gezinsbond voert daarom actie tegen hormoonverstorende stoffen. Voor kruipende peuters en klimmende kleuters is de wereld één groot avontuur. Proeven, voelen en aankomen is de boodschap. Wie van zijn huis een veilige experimenteerruimte wil maken, kan alvast deze tips volgen.

  • Kinderen moeten kunnen meepraten en verantwoordelijkheid opnemen.

Inspraak voor kinderen binnen de gezinscontext, weliswaar aangepast aan de leeftijd, is een manier om kinderen te betrekken bij beslissingen. Dit wil niet zeggen dat ze over alles zelf kunnen (mee-)beslissen, wel dat hun stem wordt gehoord en rekening wordt gehouden met hun gevoelens.

Hobby’s, school, vrienden, vakantie, verblijfsregeling, kleine en grote vragen kunnen aan bod komen. Tegelijk kan hen gevraagd worden, naar gelang hun leeftijd en vermogen, om te helpen in het huishouden.

  • Kinderen hebben recht op informatie aangepast aan hun leeftijd.

Zonder informatie kunnen kinderen niet meepraten of mee beslissen over dingen die hen aanbelangen. Te veel of te moeilijke informatie staan dan weer het vormen van een eigen mening in de weg. Informatie aangepast aan hun leeftijd is dan ook noodzakelijk.

Voor gezinsbeslissingen of eigen beslissingen is dat te doen, voor moeilijke thema’s zoals terrorisme is dat iets lastiger. Bronnen als Karrewiet (Ketnet) of Klasse kunnen daar wel helpen.

  • Kinderen hebben recht op privacy

Niet gemakkelijk voor ouders, maar kinderen hebben het recht om bepaalde dingen voor zichzelf te houden. Sta open voor hun verhalen, wees beschikbaar, maar dring niet altijd aan. En hou een beetje afstand: je kinderen constant online volgen is geen goed idee.

Tegelijk beseffen tieners altijd hoeveel ze op sociale media over zichzelf delen met onbekenden. Leer ze daarom hun online privacy beschermen.

 

Dit artikel verscheen eerder als Vitamine G+ in De Bond en op de website van de Gezinsbond. Voor meer informatie en de laatste nieuwtjes: surf dagelijks naar goedgezind.be en volg de Facebookpagina van de Gezinsbond.

 

Waarom kinderrechten nog nodig zijn? Omdat er ook in ons land nog schendingen van kinderrechten zijn, en we er nog elke dag voor moeten vechten.
Gepubliceerd op: 20/11/2017, laatste update op: 02/07/2020

Tags: , , ,