Ouders zijn de eerste opvoedingsverantwoordelijken voor de kinderen. Net daarom hebben ouders een belangrijke rol voor kinderrechten. Ze kunnen in belangrijke mate bijdragen aan het respecteren van kinderrechten en wel zo:

  • Kinderen hebben recht om op te groeien bij hun ouders

Net als ouders het recht hebben om hun kinderen zelf op te voeden. Ook als partners besluiten uit elkaar te gaan, blijven ze samen ouders. Dat is niet altijd gemakkelijk, maar voor kinderen is het erg belangrijk dat ze geen speelbal worden in het ouderconflict. Samen met kinderen een ouderschapsplan opstellen kan helpen.

LEES OOK > Waarom een ouderschapsplan opstellen nodig is

  • Kinderen hebben recht op een veilige omgeving

Een veilige omgeving is belangrijk voor alle leeftijden, maar de allerkleinsten zijn extra kwetsbaar. Verkeer, luchtvervuiling, een geweldloze omgeving maar ook schadelijke stoffen en middelen. Al van in de buik zijn kinderen gevoelig voor schadelijke stoffen in kledij, kuis- en verzorgingsproducten.

De Gezinsbond voert daarom actie tegen hormoonverstorende stoffen. Voor kruipende peuters en klimmende kleuters is de wereld één groot avontuur. Proeven, voelen en aankomen is de boodschap. Wie van zijn huis een veilige experimenteerruimte wil maken, kan alvast deze tips volgen.

  • Kinderen moeten kunnen meepraten en verantwoordelijkheid opnemen

Inspraak voor kinderen binnen de gezinscontext, weliswaar aangepast aan de leeftijd, is een manier om kinderen te betrekken bij beslissingen. Dit wil niet zeggen dat ze over alles zelf kunnen (mee-)beslissen, wel dat hun stem wordt gehoord en rekening wordt gehouden met hun gevoelens.

Hobby’s, school, vrienden, vakantie, verblijfsregeling, kleine en grote vragen kunnen aan bod komen. Tegelijk kan hen gevraagd worden, naar gelang hun leeftijd en vermogen, om te helpen in het huishouden.

LEES OOK > Zo kun je kinderen vooruit helpen met hun ontwikkeling

  • Kinderen hebben recht op informatie aangepast aan hun leeftijd

Zonder informatie kunnen kinderen niet meepraten of mee beslissen over dingen die hen aanbelangen. Te veel of te moeilijke informatie staan dan weer het vormen van een eigen mening in de weg. Informatie aangepast aan hun leeftijd is dan ook noodzakelijk.

Voor gezinsbeslissingen of eigen beslissingen is dat te doen, voor moeilijke thema’s zoals terrorisme is dat iets lastiger. Bronnen als Karrewiet (Ketnet) of Klasse kunnen daar wel helpen.

  • Kinderen hebben recht op privacy

Niet gemakkelijk voor ouders, maar kinderen hebben het recht om bepaalde dingen voor zichzelf te houden. Sta open voor hun verhalen, wees beschikbaar, maar dring niet altijd aan. Tegelijk beseffen tieners altijd hoeveel ze op sociale media over zichzelf delen met onbekenden. Leer ze daarom hun online privacy beschermen.

LEES OOK > Kinderen online volgen: goed idee?

Volg de Gezinsbond ook op FacebookTwitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten. Lid worden van de Gezinsbond kan hier.

Gepubliceerd op: 20/11/2017, laatste update op: 07/07/2022

Tags: , , ,