De digitale trein stoomt op volle kracht door, met corona als extra stimulans. Op heel korte termijn moesten we met z’n allen thuiswerken, online les volgen en geven en digitaal communiceren met allerlei dienstverleners. Bedrijven en de overheid grijpen dit moment met beide handen aan om versneld te digitaliseren. Maar de digitale kloof splijt onze samenleving. Terwijl de digitale sprong voor veel gezinnen vlot verloopt, zijn er ook families die niet digitaal vaardig zijn.

Safer Internet Day

Ieder jaar opnieuw vraagt Safer Internet Day begin februari aandacht voor de veiligheid online. Dat is een belangrijke boodschap, ook voor gezinnen.

Via het initiatief veiligonline.be draagt ook de Gezinsbond zijn steentje bij. Versterken van ouders is voor ons een cruciale bouwsteen in de weg naar een veiliger internet.

Tegelijk kunnen veel gezinnen (naar schatting 10%) de Safer Internet Day niet beleven, omdat zij niet over internet beschikken of niet digitaal vaardig zijn. Dat kan veel redenen hebben, die we in de term ‘digitale kloven’ vatten.

LEES OOK > Internet en privacy van kinderen: 9 vragen

Digitale kloof dichten

Op een moment dat we noodgedwongen aangewezen zijn op digitale toepassingen als vervanging van menselijke interactie, toont deze digitale kloof zijn vele gezichten.

Kinderen die het afstandsonderwijs niet kunnen volgen bij gebrek aan performante infrastructuur, woonzorgcentra die op hun infrastructurele grenzen botsen als ze de bewoners via digitale kanalen uit de eenzaamheid willen halen, jongeren in gemeenschapsinstellingen die verstoken blijven van contact met familie.

Die kloof dichten is geen eenvoudige opdracht die met één maatregel opgelost kan worden. Het is een genuanceerd verhaal, met vele aspecten. De Gezinsbond vraagt constant aandacht om te vermijden dat deze mensen uit de boot vallen.

Als we niet willen dat er mensen in de digitale kloof verdwijnen, moeten we inzetten op het versterken van hun kennis en vaardigheden enerzijds én het blijven aanbieden van alternatieven anderzijds.

Toegang tot internet

Eén cruciaal element van het verhaal is dat gezinnen toegang moeten hebben tot het internet. We merken dat de groep van mensen die inziet dat internet een basisrecht is steeds toeneemt. Van een voornemen om het in onze grondwet te verankeren, over rapporten van de VN tot onze Vlaamse ombudsman.

Tegelijk zien we niet dezelfde stuwkracht om dit in praktijk te brengen als voor het verder doorvoeren van digitalisering. Niet in beleidsnota’s van onze ministers, niet in praktijken van bedrijven. Dus blijven we op de barricaden staan. Omdat het nodig is.

Onze volledige visie op de weg naar een kleinere digitale kloof, vind je in ons standpunt.

LEES OOK > Veilig Online gaat Europees, maar ken jij het al?

Volg de Gezinsbond ook op FacebookTwitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten. Lid worden van de Gezinsbond kan hier.

Gepubliceerd op: 09/02/2021

Tags: , , , ,