Gemeenten kunnen gezinnen op heel wat terreinen ondersteunen. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018 dringt de Gezinsbond er bij de lokale besturen op aan deze thema’s niet uit het oog te verliezen. Daarom brengen we elke maand een of enkele thema's onder de aandacht waar ook jouw lokaal bestuur kan bijdragen om een gezinsvriendelijk beleid te voeren.

Thema 1: Zorg en kinderopvang

Stem gezinKinderopvang en activiteiten in de buurt zijn voor veel gezinnen belangrijk om werk en gezin te kunnen combineren. 94 procent van de ouders zoekt in de vakantieperiodes naar geschikte opvang, voor 7 op 10 is dat een bron van stress. Dat bleek vorig jaar nog uit een onderzoek van de Gezinsbond.

LEES OOK: 7 op 10 ouders gestresseerd door zoektocht naar opvang tijdens de vakantie

Gezinnen die zorg moeten organiseren, voor kinderen, zieke of oude familieleden, staan nog meer onder druk. Hier is de vraag naar praktische ondersteuning groot zodat een deel van de last verlicht wordt. Ook opvang voor deze kinderen of zieken is belangrijk, zodat de mantelzorger zelf er nog eens tussenuit kan. Tot slot wordt ook gevraagd naar de automatische toekenning van rechten.

Niet alleen gezinnen worstelen met de organisatie van zorg en kinderopvang. Ook voor gemeenten vormen zorg en kinderopvang een uitdaging. Volgens 62 procent van de lokale besturen is de zorg afstemmen op de behoeften van de inwoners zelfs hun grootste uitdaging.

Concreet: wat kan jouw gemeente doen?

Belangrijke actiepunten wat betreft kinderopvang:

1) De opvangbehoeften van de gezinnen in kaart brengen. Welke opvang is nodig voor baby’s, tijdens de vakantie of voor de vrije tijd van schoolkinderen?

2) Opvang toegankelijk maken voor alle gezinnen. Ook kinderen met zorgbehoeften en uit kwetsbare gezinnen moeten terecht kunnen bij de opvang. Dit vraagt voorzieningen, opleiding van de monitrices en een aangepaste toegangsprijs.

3) Informatie centraliseren én verspreiden waardoor gezinnen geïnformeerd worden over het aanbod: Digitaal én op papier.

4) Een Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) organiseren en ondersteunen.

5) Het aanbod moet voldoende gevarieerd zijn (voor alle leeftijden!) en flexibel, zodat mensen kort voor de opvang kunnen beslissen of hun kind komt of niet. Ook de uurregeling en beschikbare periodes kunnen soepeler.

Om zorgende gezinnen te helpen, kan de gemeente dit doen:

1) Ondersteunen, stimuleren en ontwikkelen van diensten in de buurt. Bv boodschappendienst, poetshulp, gezinszorg, … . Deze diensten moeten toegankelijk en betaalbaar zijn voor iedereen.

2) Het uitbetalen van een mantelzorgpremie aan elke mantelzorger.

3) Gemeentelijke subsidies voorzien wanneer je je huis verbouwt of aanpast omwille van een zorgsituatie.

4) Creëren van een zorgregister voor de registratie van alle zorgende gezinnen en mantelzorgers in de gemeente.

5) Uitbouwen of oprichten van een sociaal huis waar gezinnen terecht kunnen voor informatie of ondersteuning bij de administratie.

 

Prioriteiten van gezinnen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018

> lees hier de andere artikels
De Studiedienst van de Gezinsbond focust op onderwerpen die een impact hebben op leefkwaliteit en rechten voor gezinnen. Ze ontwikkelen standpunten over deze thema’s. Vervolgens dringen ze er bij politici op aan om de gevolgen voor alle gezinnen te bekijken. Zo gaat geen enkel gezin erop achteruit.
Verhoog hun slagkracht, en vecht voor de belangen van alle gezinnen door lid te worden van de Gezinsbond.
 
Lees het standpunt over kinderopvang.
Hier vind je het standpunt over mantelzorg.
 
Gepubliceerd op: 07/02/2018, laatste update op: 20/02/2019

Tags: , , ,