Gemeenten kunnen gezinnen op heel wat terreinen ondersteunen. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018 dringt de Gezinsbond er bij de lokale besturen op aan deze thema’s niet uit het oog te verliezen. Daarom brengen we elke maand een of enkele thema's onder de aandacht waar ook jouw lokaal bestuur kan bijdragen om een gezinsvriendelijk beleid te voeren.

Thema 2: woonbeleid in de gemeente

Stem gezinIedereen heeft recht op een degelijke en betaalbare woning. Maar bouwen heeft ook impact op de omgeving en het leefmilieu. Een visie op ruimtelijke ordening en duurzaam bouwen is dus broodnodig. En ja, ook gemeenten kunnen hun duit in het zakje doen.

Goed wonen begint lokaal, in je gemeente dus. Door in het beleid de noden van gezinnen af te stemmen mee op te nemen kunnen gemeenten al veel betekenen.

1) Samenstelling en grootte van het gezin

In 2016 waren er in Vlaanderen 31 procent eenpersoonshuishoudens en het aantal neemt nog toe. Tegelijk zijn er meer nieuw-samengestelde gezinnen die hun eigen eisen stellen voor leefbare woning: meer kamers bijvoorbeeld.

Bij de vergrijzende bevolking is bijna 4 op 10 huizen niet afgestemd op de zorgnoden van het gezin, is het huis te groot of van te slechte kwaliteit en onvoldoende geïsoleerd. Verbouwingen of verhuis naar een meer aangepaste woning dringen zich op.

Als de woning ver van de bakker, apotheker en andere voorzieningen ligt, is ook dat een probleem. Voor sommigen kan een kangoeroewoning een oplossing zijn.

Wat de gemeente kan doen:

– Visie ontwikkelen over nieuwe woonvormen (kangoeroewonen, co-housing, …)
Woonbeleid met aandacht voor verschillende leeftijdsfasen: mix van soorten woningen (gezinswoning, woningen voor alleenstaanden, aangepaste woningen, …)
– Voldoende sociale woningen voor alle gezinsvormen
Buitengebied (vaak landbouwgrond ingekleurd als woonuitbreidingsgebied) niet meer verkavelen omdat ze ver van de dorpskern en voorzieningen liggen, waardoor bezit en gebruik van een auto nodig is.

2) Energiezuinig (ver)bouwen stimuleren

Wie (ver)bouwt kan niet om energiebesparende ingrepen heen, in het belang van de portemonnee (lagere energierekening) én van het milieu (de uitstoot van broeikasgassen van huizen in België moet tegen 2050 verminderen met 80 tot 90 procent in vergelijking met 1990).

Wat de gemeente kan doen:

Renovatieplan opstellen
Wijken begeleiden om de renovaties rond te krijgen en de bewoners te ondersteunen (bijvoorbeeld met een burenpremie)
Groepsaankopen organiseren en stimuleren, met nadruk op kwaliteit (en niet enkel de laagste prijs!) en ondersteuning van de gezinnen.

Kwetsbare groepen zoals ouderen, mensen met een laag inkomen en zorgende gezinnen verdienen daarbij extra aandacht. Zij vinden minder gemakkellijk de weg naar bestaande initiatieven en ondersteuningsmaatregelen. Bovendien hebben ze uitleg en ondersteuning op maat nodig, aangepast aan de individuele noden.

3) Voorzien van groene ruimten en plaats om te spelen

Om de leefbaarheid van stad of gemeente te behouden of verhogen, zijn niet alleen woningen en woonbeleid van tel maar ook de beschikbare openbare ruimte. En hoe die is ingericht. Groen doet ontspannen en zuivert de lucht, speelruimten voor kinderen maken dat ze niet gebonden zijn aan huis en/of eigen tuin.

Wat de gemeente kan doen:

creatieve oplossingen om woondichtheid in centrum te verhogen
– omgeving aangenaam maken om te wonen door open ruimte te bewaren, speelpleinen in te richten, groene plekjes te voorzien, trage wegen te installeren…

Lees meer over de aanbevelingen van de Gezinsbond wat betreft leefkwaliteit, ruimtegebruik én de norm van kinderen in ons standpunt kindnorm in ruimte.

Prioriteiten van gezinnen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018

> lees hier de andere artikels
De Studiedienst van de Gezinsbond focust op onderwerpen die een impact hebben op leefkwaliteit en rechten voor gezinnen. Ze ontwikkelen standpunten over deze thema’s. Vervolgens dringen ze er bij politici op aan om de gevolgen voor alle gezinnen te bekijken. Zo gaat geen enkel gezin erop achteruit.
Verhoog hun slagkracht, en vecht voor de belangen van alle gezinnen door lid te worden van de Gezinsbond.
Gepubliceerd op: 07/03/2018, laatste update op: 08/11/2021

Tags: , , ,