Voor het schooljaar 2016-2017 kreeg ik voor mijn kinderen in het hoger onderwijs een studietoelage op basis van mijn vermoedelijke inkomsten van 2016. Nu krijg ik een brief dat ik het bedrag moet terugbetalen. Kan dat zomaar?

logo sociaal-juridisch advies

De studietoelagen voor je student werd berekend op basis van je vermoedelijke inkomsten. Als nadien blijkt dat je werkelijke inkomsten hoger liggen, dan moet je je studietoelagen terugbetalen.

Belastingberekening

In principe gebeurt de berekening van de studietoelage voor het schooljaar 2016-2017 op basis van de inkomsten van 2014. Op het moment van de aanvraag heeft iedereen immers al een belastingberekening van 2014 gekregen.

Vermoedelijke inkomsten

Maar dat kan niet altijd, bijvoorbeeld bij een scheiding of als je inkomen is gedaald door werkloosheid. Dan wordt je studietoelage berekend op basis van je inkomsten van 2016.

Omdat je belastingen voor dat jaar nog niet zijn berekend, moet je attesten binnen brengen van je werkgever, je vakbond of je mutualiteit. Daaruit blijkt hoeveel je inkomen voor het jaar 2016 zou bedragen.

Herberekening

Op het moment dat de fiscus wel de belastingberekening van 2016 heeft, maakt de dienst studietoelagen, een nieuwe, definitieve berekening. Als je te weinig ontving, krijg je nog een extra bedrag.

Kreeg je te veel? Dan moet je een deel van de studietoelage terugbetalen. De dienst studietoelagen heeft 5 jaar de tijd om een nieuwe berekening te maken, te rekenen vanaf 1 januari van het jaar waarin de studietoelage uitbetaald werd.

Omdat het bedrag dat je moet bijbetalen flink kan oplopen, kan je een gespreide terugbetaling vragen.

Geen verrassingen

Hou er altijd rekening mee dat een studietoelage die niet berekend is op een aanslagbiljet van de personenbelasting voorlopig is en later hoe dan ook opnieuw zal berekend worden. Probeer de vermoedelijke inkomsten goed in te schatten. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.

Inschrijvingsgeld

Ook het inschrijvingsgeld voor het hoger onderwijs kan nog aangepast worden. Als je bijvoorbeeld het tarief voor een beursstudent betaald hebt bij de inschrijving aan de hoge school, en er bij de herberekening van de studietoelage blijkt dat je eigenlijk geen recht hebt, zal je ook een deel van het inschrijvingsgeld moeten bijbetalen!

De Bond septemberMeer vragen?

Deze vraag kwam aan bod in de Vraag & Antwoord-rubriek van De Bond (19 september 2018). Heb je nog vragen of wil je een specifiek geval voorleggen? Contacteer dan adviesdiensten van de Gezinsbond. De gegevens vind je hier.
De Bond is het magazine voor leden van de Gezinsbond. Zij kunnen gratis beroep doen op advies van de Gezinsbond en genieten van tal van voordelen. Nog geen lid? Dat kan snel geregeld worden!
Gepubliceerd op: 28/09/2018, laatste update op: 22/10/2018

Tags: ,