Tot voor kort werkte ik één dag per week thuis, nu veel meer. Thuiswerk bespaart mij een lange verplaatsing, maar ik merk dat mijn elektriciteits- en waterverbruik gestegen zijn. Mag ik aan mijn werkgever een thuiswerkvergoeding vragen?

Thuiswerkvergoeding: vragen staat vrij

De wetgeving maakt onderscheid tussen occasioneel thuiswerk (af en toe dus) en structureel telewerk. Bij structureel thuiswerk is het verplicht om de afspraken in een schriftelijke overeenkomst vast te leggen (aantal dagen, thuiswerklocatie, gebruik computer of printer, werkuren…). Bij occasioneel thuiswerk is zo’n overeenkomst niet nodig.

In geen van beide systemen is de werkgever verplicht om een kostenvergoeding te betalen. Maar hij of zij kan besluiten het toch te doen en niets houdt je tegen om ernaar te vragen. Wie niet waagt, niet wint.

Forfaitaire vergoeding vs. werkelijke kosten

Sinds april mag je werkgever je een forfaitaire kostenvergoeding toekennen van 129,48 euro per maand. Daarin zijn begrepen de kosten voor het gebruik van een bureau, voor water, gas, elektriciteit, schrijfmateriaal, klein bureaumateriaal, de woningverzekering, onroerende voorheffing… enz.

Op dat bedrag ben je geen belastingen verschuldigd en worden er ook geen sociale zekerheidsbijdragen ingehouden.

Daarbovenop kun je 40 euro per maand krijgen als tegemoetkoming voor je internetabonnement en voor het gebruik van een privécomputer.

In plaats van de forfaitaire vergoeding kan er ook gewerkt worden met terugbetaling van de werkelijke kosten op basis van bewijsstukken, maar dat vraagt uiteraard meer werk. De twee systemen combineren mag niet.

Dit artikel verscheen in juni 2020 in De Bond, het ledenblad van de Gezinsbond. De Bond kan ook bij jou (gratis!) in de bus vallen. Het enige wat je hoeft te doen, is lid worden. Nieuwtjes en activiteiten van de Gezinsbond meevolgen kan ook via Facebook, Twitter en Instagram.

Gepubliceerd op: 08/06/2020, laatste update op: 20/05/2022