logo studiedienstOnze zoon is begonnen aan zijn zware tweede zit. De eerste examens vallen tegen en hij denkt eraan om te stoppen met zijn studie. Maar wij hebben in juni al een nieuw huurcontract ondertekend omdat hij zijn kamer wilde houden. Kunnen we het huurcontract voor de studentenkamer nog stopzetten?

Stopzettingsmogelijkheden onder nieuw Woninghuurdecreet

In Vlaanderen is sinds begin 2019 een nieuw Woninghuurdecreet voor studentenhuurovereenkomsten van kracht. Dat laat toe om het huurcontract te beëindigen nog voor het begonnen is. Omdat u minder dan drie maanden voor de aanvang van het contract zou opzeggen, bent u wel twee maanden huur als schadevergoeding verschuldigd.

Door het nieuwe decreet is het nu ook mogelijk om het contract stop te zetten als de student zijn studie vroegtijdig onderbreekt of een van de ouders overlijdt. In beide situaties moet er wel twee maanden opzeg gerespecteerd te worden. Het slechts denkbare scenario waarbij de student zelf overlijdt, leidt tot een automatische beëindiging van het contract.

Geen automatische verlenging meer

Een huurcontract voor een studentenkamer automatisch laten verlengen is niet meer mogelijk. Alleen als de student zelf de verlenging expliciet vraagt, kan het contract voor een volgende periode doorlopen.

Huurwaarborg van maximaal twee maanden huur

De huurwaarborg mag maximaal twee maanden huur bedragen en de terugbetaling door de eigenaar moet gebeuren binnen de drie maanden na het einde van de huurovereenkomst. De huurprijs moet alle kosten omvatten – bijvoorbeeld ook voor brandveiligheid of syndicus – behalve de kosten die te maken hebben met het verbruik van de student zelf zoals voor water, gas of elektriciteit.

Onderverhuren met toestemming huisbaas

Ook aan de uitwisselingsprojecten of aan een stageperiode werd in het nieuwe decreet gedacht. De student mag zijn kamer dan onderverhuren zonder de toestemming van de huisbaas. Die kan zich er alleen tegen verzetten op basis van gegronde redenen.

Herstellingen ten laste van huurder

Het nieuwe decreet beschrijft ook een lijst met kleine herstellingen die ten laste zijn van de huurder. De andere herstellingen moet de eigenaar doen.

 

Deze vraag kwam aan bod in de Vraag & Antwoord-rubriek van De Bond (oktober 2019). Heb je nog vragen of wil je een specifiek geval voorleggen? Neem dan contact op met de adviesdiensten van de Gezinsbond. De gegevens vind je hier.

De Bond is het magazine voor leden van de Gezinsbond. Zij kunnen gratis een beroep doen op advies van de Gezinsbond en genieten tal van voordelen. Nog geen lid? Dat kan snel geregeld worden!

Gepubliceerd op: 26/12/2019, laatste update op: 14/01/2020

Tags: , , ,