Sinds vorige zomer kunnen we nog flexibeler ouderschapsverlof opnemen en dat kunnen we alleen maar toejuichen. Maar wat met ambtenaren? Kan je als ambtenaar een halve dag ouderschapsverlof per week nemen? Of is het flexibele ouderschapsverlof hier nog niet van toepassing?

Ouderschapsverlof voor ambtenaren

Sinds 1 augustus 2019 kunnen ook federale en lokale ambtenaren gebruik maken van de flexibele opnamemogelijkheden voor de thematische verloven. Thematische verloven zijn ouderschapsverlof voor kinderen tot en met 12 jaar, palliatief verlof en verlof voor medische bijstand.

Ouderschapsverlof kan je opnemen door je loopbaan volledig te onderbreken, of door halftijds of een vijfde minder te werken als je voltijds tewerkgesteld bent. Daar is nu voor voltijdse ambtenaren – net als werknemers – de bijkomende mogelijkheid om een tiende ouderschapsverlof op te nemen. Zij kunnen dus een halve dag per week of één dag om de veertien dagen nemen.

LEES OOK > Vraag & antwoord: tijdskrediet of ouderschapsverlof?

Een gunst van de werkgever

Er is wel geen uitbreiding van de maximumtermijn van het ouderschapsverlof. Heb je bijvoorbeeld al vier maanden ouderschapsverlof in een volledige onderbreking opgenomen dan is er geen mogelijkheid meer om een tiende ouderschapsverlof aan te vragen.

Heb je nog nooit ouderschapsverlof genomen dan kan je maximum 40 maanden een tiende ouderschapsverlof nemen per kind. Let op, deze nieuwe vorm is geen recht. Je werkgever moet ermee instemmen.

Niet enkel meer per maand

Ouderschapsverlof of verlof voor medische bijstand kan je sinds kort ook in kortere periodes nemen. Zo is een volledige onderbreking bij ouderschapsverlof nu ook mogelijk per week waar dat vroeger minimum per maand was.

Onderbreking tot de helft kan nu per maand in plaats van het minimum van 2 maanden. Ook dat is geen recht maar een gunst van de werkgever. Verlof voor medische bijstand kan nu ook per week genomen worden. Vroeger was dat enkel mogelijk als je zorg opnam voor een minderjarig gehospitaliseerd kind.

Aanmoedigingspremie

Vanaf september 2020 kan je ook als je een tiende ouderschapsverlof opneemt, de aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid aanvragen. Let wel: de premie is interessanter als je het ouderschapsverlof in een hogere frequentie opneemt, zoals een volledige maand of halftijds.

Flexibel ouderschapsverlof voor Vlaamse ambtenaren

Personeelsleden van de Vlaamse overheid kunnen sinds 1 oktober 2020 ook 1/10e ouderschapsverlof opnemen maar de andere flexibele regelingen die hierboven worden beschreven gelden voor hen nog niet. We vragen aan de Vlaamse overheid om dit ook voor hen in orde te brengen.

Dit artikel verscheen in november 2019 in De Bond, het ledenblad van de Gezinsbond. De Bond kan ook bij jou (gratis!) in de bus vallen. Het enige wat je hoeft te doen, is lid worden. Nieuwtjes en activiteiten van de Gezinsbond meevolgen kan ook via Facebook, Twitter en Instagram.

Gepubliceerd op: 04/02/2020, laatste update op: 25/10/2022

Tags: ,