Dat het schooljaar anders verlopen is dan normaal, is het minste wat je kunt zeggen. Met zomerscholen hoopt de overheid een deel van de opgelopen achterstand goed te maken.

Zomerscholen, onder andere om Nederlands te oefenen, bestaan al langer. Dit jaar wordt het aanbod sterk uitgebreid, met honderden extra gratis zomerscholen. De zomerscholen pakken vakken uit het lesprogramma aan.

Wie zal deelnemen?

Het probleem van leerachterstand en minder kansen op cultuur, sport en spel voor bepaalde leerlingen, zal niemand ontkennen. Vraag is of zomerscholen dat kunnen verhelpen. Zullen kinderen en jongeren die de voorbije maanden ‘onder de radar verdwenen’, nu wel de weg vinden?

‘De toeleiding is cruciaal’, zegt Bert Smits van Schoolmakers, dat organisatoren van zomerscholen ondersteunt. ‘Leerkrachten en directeuren hadden de afgelopen maanden hun handen vol met lessen op afstand, de heropstart enzovoort. Daarom namen lokale besturen vaak het voortouw voor de zomerscholen.

Scholen moeten uiteraard wel betrokken worden. Zij kennen de bij te werken leerstof en weten welke kinderen er behoefte aan hebben. Organisaties die het jaar door met kinderen uit kwetsbare gezinnen werken, zijn het best geplaatst om die kinderen tot deelnemen aan te sporen. Zij hebben hun vertrouwen.’

LEES OOK > Kennis bijspijkeren én plezier maken op de zomerschool

Spontane leerkansen creëren

‘Laat leerkrachten in de vakantie vooral op adem komen, want in september zal de uitdaging weer groot zijn’, zegt Koen Mattheeuws van het Steunpunt Diversiteit & Leren en Schoolmakers aan UGent.

Mattheeuws had het leren tijdens de vakantie ook liever uit de schoolse sfeer gehouden om kinderen en jongeren te bereiken die de school beu zijn. ‘Veel mensen en verenigingen gaan al met kinderen en jongeren, ook uit kwetsbare gezinnen, op pad.

Met tips van leerkrachten zouden ze veel spontane leerkansen kunnen creëren via hun spelaanbod: puntenklassement bijhouden, oppervlakte van een sportveld berekenen, bosspel met opdrachten die aansluiten bij de leerstof… En waarom geen zoektocht – zoals met de beren – met speelse vraagstukken achter ramen?’

Voor Mattheeuws moeten gemeenten ook nadenken over te betalen vakantieactiviteiten versus gratis aanbod. Want ook dat vergroot de kloof tussen kansrijke en kwetsbare jongeren.

LEES OOK > Dit heeft corona ons geleerd: 7 lessen voor het onderwijs

En in september…

‘We begrijpen dat in deze uitzonderlijke tijden extra zomerscholen worden georganiseerd’, zegt Hilde Timmermans van de studiedienst van de Gezinsbond. ‘Maar leerkrachten mogen er niet van uitgaan dat daarmee de achterstand en de kloof weg zullen zijn. Bij de start van het nieuwe schooljaar zal er nog meer dan anders aandacht moeten zijn voor kinderen die leerkansen gemist hebben.’

Meer info over de zomerscholen vind je op zomerscholenvlaanderen.be.

Dit artikel verscheen in juli 2020 in De Bond, het ledenblad van de Gezinsbond. De Bond kan ook bij jou (gratis!) in de bus vallen. Het enige wat je hoeft te doen, is lid worden. Nieuwtjes en activiteiten van de Gezinsbond meevolgen kan ook op Facebook, Twitter en Instagram.

Gepubliceerd op: 08/07/2020, laatste update op: 17/07/2020

Tags: , ,