Het Kenniscentrum Gezinswetenschappen ontwikkelde een vertelspel voor kinderen uit vluchtelingengezinnen. Het is het verhaal van een boom die vlucht en wortelt in nieuwe aarde. De boom staat symbool voor wat het betekent om uit je thuisland te vertrekken en je aan te passen aan een nieuwe omgeving.

Dertig mooi geïllustreerde kaarten helpen vluchtelingenkinderen verwoorden hoe ze erin slagen om veerkrachtig te zijn in deze kwetsbare periode van hun leven. De ontwikkelaars van het vertelspel vonden inspiratie bij The Tree of Life, een methodiek waarbij de boom wordt gebruikt als metafoor voor het leven. Hier kan je het spel bestellen.

Niet alleen voor vluchtelingen

Het spel is in de eerste plaats bedoeld voor kinderen en gezinnen met een vluchtervaring. Daarnaast kan het ook worden gebruikt bij kinderen met een migratieachtergrond in brede zin of bij ingrijpende gezinsveranderingen.

Met een paar aanpassingen kan het bovendien zelfs worden ingezet bij therapie rond traumaverwerking. Ook voor kinderen zonder die ervaringen is het spel zinvol. Het kan de empathie stimuleren en versterken voor leeftijdsgenoten die het wel aan den lijve hebben ondervonden en ondervinden.

Ook aandacht voor veerkracht

De kaarten behandelen de thema’s: het leven in het thuisland, vertrekken, onderweg zijn, aankomen, het leven in het nieuwe land en de verbinding met het thuisland. Telkens komen de moeilijke kanten aan bod, maar ook het overlevingsgedrag en de veerkracht.

Ter afwisseling staan op de kaarten weetjes uit de bomenwereld en citaten van vluchtelingenkinderen uit de gesprekken naar aanleiding van het onderzoek.

Lees ook > Hoe de veerkracht van vluchtelingengezinnen ondersteunen

 

duurzaamheid gezinsbondDit artikel verscheen eerder in De Bond (oktober 2019), het ledenblad van de Gezinsbond.
De Bond kan ook bij jou (gratis!) in de bus vallen. Het enige wat je moet doen, is lid worden.
Nieuwtjes en activiteiten van de Gezinsbond meevolgen kan ook op Facebook, Twitter en Instagram.

Gepubliceerd op: 02/12/2019, laatste update op: 06/08/2020

Tags: , ,