In een verbouwing kunnen de kosten snel oplopen. Hulp van vrienden is dan ook mooi meegenomen. En als vrienden verbouwen, spring je zelf ook graag bij. Maar mag dat eigenlijk wel?

logo sociaal-juridisch advies
Sociaal-juridisch advies van de Gezinsbond.

Kort gezegd: nee, het mag niet dat vrienden helpen bij de verbouwing.

In de wetgeving op het sluikwerk of zwartwerk wordt een onderscheid gemaakt tussen familieleden en vrienden.

Familieleden tot de tweede graad mogen gratis helpen bij het bouwen of verbouwen van je woning. Dat zijn je (klein-)kinderen, (groot-)ouders en (schoon-)broers of (schoon-)zussen.

Heb je een sociale of daarmee gelijkgestelde woning dan mag zelfs familie tot en met de vierde graad een handje toesteken. Nonkels, tantes en neven en nichten komen in dat geval dus ook in aanmerking.

De praktijk leert dat ook als het geen sociale woning is, controleurs er zelden een probleem van maken als een familielid tot en met de vierde graad helpt.

Werkstatuut

Hou wél rekening met het statuut van de bereidwillige familieleden. Een werkloze broer heeft in principe geen recht op werkloosheidsuitkeringen voor de dagen dat hij komt helpen ongeacht de dag of het uur. Hij dient vooraf het overeenstemmende vakje op zijn controlekaart zwart te maken, ook tijdens het weekend.

Ook familieleden met een ziekte- of invaliditeitsuitkering mogen niet zomaar helpen. Zij hebben de toestemming nodig van hun adviserend geneesheer.

Nee voor vrienden

Voor vrienden ligt het anders. Zij mogen volgens de wet niet helpen. Bij controle door de sociale inspectie zal er een proces-verbaal opgesteld worden.

Of er ook effectief een sanctie volgt, is afhankelijk van de concrete situatie. Was je vriend bijvoorbeeld alleen aan het werk, dan is de kans groter dat het als sluikwerk zal beschouwd worden. Maar ook de omvang van de werken is een belangrijke factor.

De sanctie kan serieus oplopen voor beide partijen.

Eerdere vragen die de sociaal-juridische dienst beantwoordde:
Meer info: sociaaljuridischedienst@gezinsbond.be of 02-507 88 66. Deze dienst is gratis voor leden van de Gezinsbond. En dat is maar één van de vele voordelen…. Ook lid worden? Dat kan in enkele klikken geregeld worden!
Gepubliceerd op: 23/02/2018, laatste update op: 02/03/2018

Tags: ,