Het ziet ernaar uit dat 2017 een goed jaar wordt voor adoptie- en pleegouders. Voor adoptieouders zou het adoptieverlof verlengd worden en ook voor pleegouders zouden er plannen zijn voor een onthaalverlof krijgen. Dat is niets te vroeg.

Wat zou er concreet veranderen voor adoptieouders?

  • Het adoptieverlof zou geleidelijk aan even lang worden als het bevallingsverlof plus geboorteverlof. Ouders van een adoptiekind zouden zo tegen 2027 recht krijgen op 17 weken adoptieverlof in plaats van maximaal 12 weken (6 per ouder) nu.
  • Ook de leeftijdsvoorwaarde van het adoptiekind zou af­geschaft worden. Nu hebben enkel ouders met een adoptiekindje dat jonger dan 3 jaar is, recht op 6 weken adoptieverlof. Adoptieouders met een kindje tussen drie en acht hebben recht op vier weken. Als je kindje ouder is dan acht jaar heb je pech, want dan heb je geen recht op verlof. Vanaf 2019 zou elke adoptieouder recht hebben op zes weken, om dan de maatregel stapsgewijs uit te breiden naar 17 weken in het totaal.

Band opbouwen

De verlenging van het adoptieverlof staat al héél lang op de politieke en maatschappelijke agenda. De voorbije jaren werden tijdens verschillende legislaturen vanuit meerderheid en oppositie wetsvoorstellen die een verlenging inhielden ingediend. Volledig terecht. Een geslaagde adoptie vraag immers tijd.

Net als bij een bevalling hebben zowel het kindje als de ouders nood aan een periode waar iedereen went aan zijn nieuwe rol en een band met elkaar opbouwt.

Anders dan bij een bevalling heeft een adoptiekindje al minstens één breuk meegemaakt. Een band opbouwen met een kind dat al verlies heeft gekend vraagt extra aandacht en tijd, ongeacht de leeftijd.

Heel goed dus dat er plannen zijn om het adoptieverlof te verlengen, ongeacht de leeftijd van het kind. We hopen samen met alle adoptiekinderen en -ouders op een snelle ontknoping.

En de pleegouders?

Ook een andere groep ‘zorgouders’, namelijk personen die langdurige pleegzorg opnemen, zit op hete kolen sinds het begin van 2017. Ook voor hen zou er een gelijkaardig verlof in de pijplijn zitten, aldus De Standaard. Als dàt waar blijkt, dan zou dat fantastisch nieuws zijn.

Pleegouders hebben namelijk geen recht op een écht onthaalverlof, behalve als ze ambtenaar zijn. Ze hebben enkel recht op een paar dagen afwezigheid per jaar, maar dit is strikt gereglementeerd en bedoeld voor administratieve en juridische opdrachten.

Een volwaardig onthaalverlof voor pleegouders betekent extra tijd voor het opbouwen én onderhouden van de band met het pleegkindje. Net als adoptieouders moeten pleegouders immers een band opbouwen met een kind dat al één of meer breuken heeft beleefd.

Combinatie werk-gezin

Maar pleegouders hebben niet alleen nood aan een onthaalverlof. Ze worstelen net als iedere werknemer en zelfstandige met de combinatie van werk en gezin. Een peuter die pas naar school gaat, voetbaltraining op woensdagnamiddag, een maand zomervakantie overbruggen: ook zij hebben soms nood aan een periode waarin er een beetje minder of niet gewerkt wordt.

Toch hebben ze geen recht op ouderschapsverlof of tijdskrediet met motief ‘zorg voor een kind jonger dan acht’, zoals de werknemers met een gezin.

Tijdskrediet voor pleegouders

Nochtans is pleegzorg heel waardevol. De Vlaamse overheid promoot pleegzorg als de beste opvangvorm voor jonge kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. Er zijn echter te weinig pleegouders om alle jonge kinderen een nieuwe thuis te bieden, alle campagnes ten spijt. Alle steun is dus welkom.

Naast onthaalverlof voor pleegouders, bedoeld om het pleegkindje in het gezin op te vangen, vragen we vanuit de Gezinsbond ook de openstelling van het tijdskrediet met motief ‘zorg voor een kind jonger dan acht jaar’, naar pleegouders.

Dat is een simpele, maar logische stap. En veel geld hoeft dat absoluut niet te kosten. Het aantal pleegouders dat hiervoor in aanmerking komt, beperkt zich tot maximum een paar honderd per jaar, en dat is al een ruime schatting.

Laat 2017 het jaar zijn van de verlenging van het adoptieverlof, de invoering van een volwaardig pleegzorgverlof en de openstelling van het tijdskrediet met motief voor pleegouders. Een beperkte kost, maar voor de betrokken ouders en kinderen een enorme steun.

 

Dit opiniestuk is een variant van een artikel uit de rubriek (S)Preekstoel van Knack.

Volg ons via Twitter of word lid hier.

Gepubliceerd op: 19/12/2017

Tags: , , , , , ,