Gemeenten kunnen gezinnen op heel wat vlakken ondersteunen: een gezonde leefomgeving creëren, zorgen voor veilig verkeer, het sociaal leven ondersteunen … Om te weten wat gezinnen zelf het belangrijkste vinden, stelde de Gezinsbond in 2018 een bevraging op. Die werd ingevuld door bijna 10.000 ouders en grootouders.

En wat blijkt? Het merendeel van de gezinnen wil dat gemeenten van veilig verkeer op kindermaat hun topprioriteit maken. Bovendien deden meer dan 3.700 gezinnen zelf een voorstel over wat er beter kon in hun gemeente. Van die voorstellen gingen er 1.700 over mobiliteit en verkeersveiligheid.

Wat stellen gezinnen zoal voor?

  • Rekening houden met jonge weggebruikers

‘De gemeente zou door elke straat moeten fietsen met een 10-jarige. Op die manier kan men de pijnpunten in het verkeer zien en dit veiliger maken.’ – Dessel

  • De ouderen niet in de kou laten staan

‘Er zijn steeds minder parkeerplaatsen, wel goed om de mensen te stimuleren om vaker de fiets te nemen. Maar voor oudere mensen die minder mobiel zijn en niet meer zo ver te voet kunnen stappen is dat niet gemakkelijk. Ook met hen moet men rekening houden.’ – Lochristi

  • Een veiligere schoolomgeving

‘Schoolstraten maken van 8u-8u30 en van 15-16u rond alle basisscholen. Zo kunnen de kinderen veilig naar school kunnen fietsen.’ – Zemst

  • Aandacht voor voetgangers

‘Verbetering van de stoepen zodat ouderen, rolstoelgebruikers en ouders met kinderwagen zonder al te veel inspanningen op de stoepen kunnen wandelen of rijden.’ – Aalst

  • Het openbaar vervoer aantrekkelijker maken

‘Openbaar vervoer ook op momenten dat jongeren uitgaan (fuiven enz) en dat zowel jong als oud op sociaal en cultureel vlak wil buiten komen.’ – Scherpenheuvel -Zichem

LEES OOK > Veilig met je kind op de fiets: 10 tips

Wat vraagt de Gezinsbond?

De Gezinsbond ijvert voor een kindnorm in het verkeer. Want een verkeer op maat van de jonge weggebruikers is veilig voor iedereen. Wat jouw gemeente dan concreet kan doen? Wel dit:

• Maximaal afgescheiden fietspaden, veilig oversteekplaatsen en conflictvrije kruispunten aanleggen. Dat kan gebeuren via voorsorteervakken voor fietsers, de aanpassing van verkeerslichten naar ‘vierkant groen’ en extra verlichting van zebrapaden.

• Zorgen voor een weginrichting die kinderen gemakkelijk kunnen ‘lezen’. Verkeerssignalen op ooghoogte van kinderen zijn daarvoor erg belangrijk. Kinderen moeten zich vanaf een bepaalde leeftijd namelijk zelf kunnen verplaatsen in hun eigen buurt.

Verkeersluwe woonwijken en autovrije woonerven inrichten. Bijvoorbeeld door schoolbuurten bij het begin en het einde van de schooldag verkeersluw te maken. Daar, en op andere plaatsen op het openbaar domein, moeten er voldoende en veilige fietsstallingen beschikbaar zijn.

• Zorgen voor veilige routes tussen woonkernen, scholen en vrijetijdsinitiatieven: ‘kindlinten’ kunnen eventueel gebruik maken van trage wegen.

Fietslessen voor kinderen en bewustmaking rond zichtbaarheid organiseren. Die kunnen samengaan met het aanmoedigen van volwassenen om te kiezen voor alternatieven voor de auto.

• Voorrang geven aan de handhaving van verkeersregels. Het draagvlak voor verkeersveiliger gedrag kan immers meer inspraak van jong en oud gebruiken bij het verkeersbeleid via buurtoverleg.

• De vervoersarmoede van ouderen of personen met een beperking aanpakken. Samen met de NMBS en De Lijn moet een goed uitgebouwd openbaar vervoer verzekerd blijven, ook met nachtbussen.

Volg de Gezinsbond ook op FacebookTwitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten. Lid worden van de Gezinsbond kan hier.

 

Gepubliceerd op: 19/09/2018, laatste update op: 27/05/2022

Tags: , , , ,