Het aantal Vlamingen dat te veel alcohol drinkt is verdubbeld tot bijna tien procent. Bij mannen is het probleem drie keer zo groot als bij vrouwen. Dat blijkt uit een studie over het gezondheidsgedrag van de Vlaming. Ruim 5 procent mannen en 2 procent vrouwen zou verslaafd zijn aan alcohol.

Verdubbeling in aantal Vlamingen dat drinkt

Alcohol is dus zeker niet zo onschuldig als het lijkt. Nochtans heerst er een heel andere attitude tegenover alcohol dan tegenover drugs en roken: het is meer maatschappelijk aanvaard. Terwijl het evengoed een verslavende en schadelijke stof is…

Net daarom heeft het Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs (VAD) zijn richtlijnen voor alcoholgebruik bij 18-plussers in 2016 aangepast naar maximaal 10 glazen per week ‘om de risico’s te beperken’. “Wie geen risico wil lopen, drinkt beter geen alcohol’, klinkt het bij VAD. Ook jongeren drinken best geen alcohol.

De oude richtlijn sprak over drie glazen per dag voor mannen en twee per dag voor vrouwen, of 21 en 14 per week.

Wat betreft Vlaanderen zijn er momenteel zo’n 500.000 problematische drinkers. Nochtans zijn we algemeen wel goed bezig, zo bleek uit een gezondheidsbevraging van minister Jo Vandeurzen (Cd&V): we eten meer groenten en fruit en drinken meer water. We bewegen meer, het aantal stilzitters neemt af. We roken minder, maar wel nog te veel.

Wat beter kan is het gewicht: meer Vlamingen leiden aan overgewicht en ook het aantal rokers moet naar omlaag, net als het aantal problematische drinkers. De reden is dat deze gewoontes niet enkel een negatief effect hebben op de gezondheid van de gebruiker maar dat er ook psychologische afhankelijkheid en problemen én sociale problemen mee verbonden zijn. Denk maar aan het aantal verkeersongevallen door te rijden onder invloed.

Meer volgen kan via Facebook of door lid van De Gezinsbond te worden.

Gepubliceerd op: 02/12/2016, laatste update op: 21/12/2017

Tags: ,