Kinderen een tik geven om hen iets aan of af te leren: het is in België nog steeds niet bij wet verboden. Toch zijn ook in ons land kinderen regelmatig slachtoffer van onaanvaardbare fysieke straffen, soms met zware letsels of de dood als gevolg. Daar wil CD&V verandering in brengen en met een wetsvoorstel alle geweld op kinderen, ook het zogenaamde ‘kleine geweld’ verbieden.

Pedagogische tik

Dergelijke wetsvoorstellen gaan al een hele tijd mee, ook de partij Vooruit diende recent nog een voorstel in. Tot nu toe werd er geen enkel goedgekeurd. Kindermishandeling is al strafbaar, zeggen tegenstanders dan. Of de discussie wordt verengd tot de ‘pedagogische tik’, die toch geen kwaad kan?

Onder meer de Raad van Europa en het VN-comité voor de rechten van het kind spreken dat eerste argument tegen. Zij tikten ons land al meermaals op de vingers voor het ontbreken van een duidelijk wettelijk verbod op geweld binnen de opvoeding. België hoort samen met Italië en Tsjechië tot de drie laatste EU-landen waar dat nog niet expliciet verboden is.

Ook het tweede argument werd al door heel wat onderzoek (Harvard) ontkracht. De zogenaamde ‘pedagogische tik’ is niet zo onschadelijk als velen denken. Het systematisch gebruik van een lichtere vorm van geweld heeft hetzelfde effect op de ontwikkeling van de hersenen van kinderen als zware mishandeling.

Kinderen luisteren bovendien vooral uit angst, niet omdat ze begrijpen waarom iets niet kan. Tenslotte leren kinderen dat geweld een aanvaardbare manier is om iets te bekomen.

Mentaliteitswijziging

De Gezinsbond heeft samen met diverse kinderrechtenorganisaties al meermaals aangedrongen op een duidelijke wetgeving om alle vormen van geweld op kinderen te verbieden.

Ook Kind en Gezin is geen voorstander van de pedagogische tik. ‘Kinderen leren er uit dat slaan is toegestaan als je iets belangrijk vindt en dat er een verband is tussen liefde en geweld. Het heeft geen opvoedende waarde’, vindt de organisatie.

Het voorstel tot aanpassing van de wetgeving gaat over een artikel in het burgerlijk wetboek, niet het strafwetboek. Het is dus eerder een symbolische wetgeving, die niet bedoeld is om ouders te straffen die in hun onmacht hun zelfbeheersing verliezen. Maar wel om een mentaliteitswijziging teweeg te brengen.

In landen waar er wel een duidelijke wetgeving is, daalt de publieke goedkeuring van fysieke straffen gevoelig. Bovendien wordt er ook daadwerkelijk minder geweld in de opvoeding gebruikt.

Het is voor de betrokken overheid ook vaak een aanleiding om meer te investeren in laagdrempelige opvoedingsondersteuning. Ouders leren zo op een geweldloze manier om grenzen te stellen. Ook de Gezinsbond wil zijn steentje bijdragen met een laagdrempelig aanbod.

Volg de Gezinsbond ook op FacebookTwitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten. Lid worden van de Gezinsbond kan hier.

Gepubliceerd op: 09/02/2017, laatste update op: 06/05/2021

Tags: , , , , ,