Als stafmedewerker bij Socius, het Steunpunt voor sociaal-cultureel werk, heeft Jozefien Godemont voeling met wat vrijwilligers in Vlaanderen en Brussel drijft. Onlangs sprak ze ook met een aantal lokale vrijwilligers van de Gezinsbond. ‘Je zet je vrijwillig in omdat je je betrokken voelt bij iets dat groter is dan jezelf, bij een missie, een organisatie of bij een groep mensen.’

Wat motiveert iemand om zich vrijwillig in te zetten?

‘De motivatie van vrijwilligers is hoogstpersoonlijk. Je kunt het zien als een mix van drie soorten motieven: ‘het is leuk’, ‘het is juist’ of ‘het loont’. Vrijwilligers die hun engagement vooral als juist ervaren, zijn vaak erg betrokken op de missie van een organisatie. Voor andere vrijwilligers krijgt het gezellige contact met anderen voorrang of de kans om bij te leren. Bovendien verandert deze motivatiemix ook doorheen iemands vrijwilligersloopbaan.’

Hoe omschrijven vrijwilligers van de Gezinsbond hun drijfveren?

‘Het geldt voor elke vorm van vrijwillige inzet dat je je betrokken voelt bij iets dat jezelf overstijgt. Of je nu als losse medewerker bij een activiteit meedraait, of je al jaren inzet om je gemeente gezins- en kindvriendelijker te maken. En misschien komt iemand wel als losse medewerker bij de Gezinsbond binnen om zich gaandeweg meer betrokken te voelen op gezinspolitieke thema’s. Ook die evolutie doet zich voor.

Wat opvalt, is dat veel vrijwilligers in de Gezinsbond samen met hun lokale ploeg iets willen organiseren om gezinnen te verenigen. Na een geslaagde activiteit genieten ze ook van de enthousiaste reacties. Des te meer als ze iets mogelijk maken waar ook hun eigen kinderen plezier aan beleven. Voor anderen is het tastbaar ondersteunen van gezinnen in hun buurt met een kinderoppasdienst of ledenvoordelen een belangrijke drijfveer. En sommigen benadrukken in eerste instantie de gezinspolitieke belangenbehartiging.

Zoals bij elke vrijwilligersorganisatie draait het uiteindelijk voor de meeste vrijwilligers van de Gezinsbond om een mix van samen plezier maken, jezelf ontplooien en iets kunnen betekenen voor anderen en de samenleving.’

LEES OOK > 9 redenen waarom het leuk is om vrijwilliger te zijn

Hoe slaag je er als organisatie in om je vrijwilligers te blijven motiveren, ook in deze coronatijden?

‘Het is belangrijk om regelmatig terug te keren naar de betrokkenheid die aan de basis van elke vrijwillige inzet ligt. Om de vraag te stellen: waarom zet jij je in voor de Gezinsbond? Welk verschil wil je in je lokale groep maken voor gezinnen in je buurt of gemeente? Hoe beleef je als groep de samenwerking om dat verschil te kunnen maken?

En meer individueel: hoe is het met jouw motivatie gesteld? Terugkeren naar de waarom-vraag is des te belangrijk bij vrijwilligers of lokale groepen die tijdens de coronaperiode afhaakten. Willen zij hun engagement vernieuwen? En wat is er nodig van ondersteuning vanuit de Gezinsbond om die bijdrage te kunnen leveren?’

Is vrijwillige inzet voor de Gezinsbond vandaag nog vanzelfsprekend?

‘In het verleden kregen vrijwilligers van de Gezinsbond dat engagement vaak van huis uit mee. “Met de paplepel”, zoals ze dat zelf omschrijven. Ze zagen hoe hun ouders zich inzetten en die draad weefden ze dan zelf verder. Naast zo’n ‘standaardbiografie’ van de vrijwilliger zie je vandaag ook de zogenaamde “do-it-yourself-biografie”.

Vrijwillige inzet is niet verminderd maar wel diverser geworden. Naast vrijwilligers die zich sterk verbonden voelen met een vereniging, zie je ook een ander type opduiken. Vrijwilligers die zich inzetten vanuit een meer bewuste keuze. Nog steeds betrokken, maar vaak losser verbonden aan een organisatie of binnen engagementen die meer afgebakend zijn in tijd en naar taak. Een mooie aanvulling op het engagement van de vaste vrijwilligersploeg.’

Interesse om vrijwilliger te worden bij de Gezinsbond? Test hier wat jij kan doen voor de Gezinsbond.

Foto: Kristof Ghyselinck

Dit artikel verscheen in maart 2022 in De Bond, het ledenblad van de Gezinsbond. De Bond kan ook bij jou (gratis!) in de bus vallen. Het enige wat je hoeft te doen, is lid worden. Nieuwtjes en activiteiten van de Gezinsbond meevolgen kan ook via FacebookTwitter en Instagram.

Gepubliceerd op: 24/02/2022, laatste update op: 08/03/2022

Tags: ,