Anke is sinds 2015 gescheiden. Volgens haar echtscheidingsakte heeft ze voor haar dochtertje recht op een maandelijkse onderhoudsbijdrage van 250 euro. De vader betaalt de laatste maanden zeer onregelmatig en bovendien weigert hij, ondanks verschillende aanmaningen, de indexatieverhoging toe te passen. Wat kan Anke doen om het geld te krijgen? En kan dat zonder extra kosten?

logo consumentenadviesOmdat haar ex-partner het onderhoudsgeld niet betaalt, klopt Anke het best aan bij de Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO). Die kan volledig gratis het achterstallige onderhoudsgeld innen bij haar ex-partner.

Niet of niet volledig betaald onderhoudsgeld

Anke kan een beroep doen op DAVO zodra haar ex-partner in de 12 maanden voor haar aanvraag het onderhoudsgeld 2 keer niet of niet volledig heeft betaald.

De dienst int ook de niet-betaalde indexaties. Van zodra DAVO het geld bij haar ex-partner heeft geïnd bijvoorbeeld via loonbeslag, zal Anke het achterstallige geld ontvangen.

Je kan een aanvraag voor de inning van het geld indienen tot 5 jaar nadat je het had moeten ontvangen. Daarna verjaren onderhoudsbijdragen.

Voorschotten

In afwachting van de inning kan DAVO voorschotten uitbetalen. Dat kan wel enkel als het inkomen van Anke niet hoger is dan 1.800 euro netto, te verhogen met 68 euro per kind dat Anke ten laste heeft.

Die inkomensvoorwaarde geldt alleen voor het krijgen van voorschotten. Om het achterstallige onderhoudsgeld te ontvangen zijn er geen inkomensvoorwaarden.

Vonnis of authentieke akte

DAVO komt enkele tussen op basis van een ‘uitvoerbare titel’. Dat wil zeggen dat je over een vonnis of authentieke akte moet beschikken waarin het exacte bedrag van het onderhoudsgeld is vastgelgd. In het geval van Anke is dat haar echtscheidingsakte waarin staat dat ze recht heeft op een maandelijkse onderhoudsbijdrage van 250 euro.

Het moet dus over een vastgelegd bedrag gaan. Bij een bepaling zoals “De vader zal de helft van de schoolrekeningen aan de moeder terugbetalen” zal je bij een weigering tot betaling naar de familierechter moeten gaan. Daar komen wel kosten bij.

Bovendien kan DAVO ook alleen maar onderhoudsbijdragen voor kinderen invorderen, niet die tussen ex-partners.

Meer vragen?

Deze vraag kwam aan bod in de Vraag & Antwoord-rubriek van De Bond (21 maart 2018). Heb je nog vragen of wil je een specifiek geval voorleggen? Contacteer dan adviesdiensten van de Gezinsbond. De gegevens vind je hier.
De Bond is het magazine voor leden van de Gezinsbond. Zij kunnen gratis beroep doen op advies van de Gezinsbond en genieten van tal van voordelen. Nog geen lid? Dat kan snel geregeld worden!
Gepubliceerd op: 01/06/2018, laatste update op: 08/06/2018

Tags: , , ,