Mannen hebben in ons land recht op alle gezinsvriendelijke maatregelen waar vrouwen ook recht op hebben, uitgenomen moederschapsrust en borstvoedingsverlof. En toch blijkt uit onderzoek dat mannen die werk combineren met gezinstaken vaak op minder begrip kunnen rekenen dan hun vrouwelijke collega’s.

Meer zelfs, mannen die gebruik maken van de maatregelen, riskeren meer loopbaankansen te missen dan vrouwen. Reden voor de Gezinsbond om naar aanleiding van internationale mannendag speciaal aandacht te vragen voor een gezinsvriendelijke werkvloer. Voor mannen en vrouwen. Voor gezinnen waar beide partners werken en gezinnen met alleenstaande ouders. Allemaal moeten ze zorg- en gezinstaken naar behoren kunnen vervullen.

Een gezinsvriendelijke werkvloer maakt dat mogelijk. Maatregelen die werknemers toelaten hun werk te kunnen combineren met hun gezinsleven zijn niet noodzakelijk duur en ook niet moeilijk.

In tegenstelling tot wat er vaak beweerd wordt, kosten niet alle gezinsvriendelijke maatregelen veel geld.

Op maat van de werknemer

Vaak komt het neer op het invoeren van een flexibiliteit op maat van de werknemer: meer keuze­vrijheid in werkuren en/of in verlof, telewerk mogelijk maken, positief reageren op gezinsuitbreiding bij een personeelslid…

Er zijn natuurlijk ook maatregelen die geld kosten: een bijdrage in de opvangkosten, een paar dagen betaald familiaal verlof, een geboorte­geschenk, een strijkdienst of een gezinsdag.

Een balans opmaken tussen wat de noden zijn van de werknemers, zowel voor de mannen als de vrouwen, en wat haalbaar is voor de organisatie of voor de zaakvoerder zelf, is meestal de eerste stap voor een gezinsvriendelijke werkgever.

> LEES MEER: Welke gezinsvriendelijke maatregelen kunnen bedrijven nemen?

Positief signaal naar mannen

Welke gezinsvriendelijke maatregel een bedrijf ook invoert, een expliciet positief signaal naar mannen dat deze maatregelen ook voor hen bedoeld zijn, is zeker geen luxe. Er leeft bij hen momenteel nog heel wat koudwatervrees, en soms moeten ze over de streep getrokken worden.

Hoe kan een bedrijf dat doen? Heel eenvoudig: reageren alsof het de gewoonste zaak van de wereld is als een mannelijke werknemer familiaal verlof neemt. Of hem vertellen dat hij recht op geboorteverlof als hij aankondigt dat hij papa zal worden en na de geboorte vragen of het lukt om de slapeloze nachten te combineren met het werk.

Dat positieve signaal mag niet alleen van de top van het bedrijf komen. De directe leidinggevende moet mee in het bad. Collega’s die smalend reageren, moeten een terechtwijzing krijgen.

Zelfstandigen

En laten we in heel dit verhaal ook de papa’s met een zelfstandig beroep niet vergeten. Ook zij willen hun rol spelen in het gezin. We rekenen er dan ook op dat de belofte dat zij binnenkort ook recht zullen hebben op betaald geboorteverlof, zo snel mogelijk realiteit wordt.

Gezin op het werk

De Gezinsbond geeft via zijn campagne Gezin op het werk heel wat praktische tips en goede voorbeelden. Elk bedrijf, groot of klein en ongeacht de samenstelling, kan werk maken van een gezinsvriendelijk personeelsbeleid. Dat levert bovendien heel wat positieve effecten op voor het bedrijf. Bedrijven met een gezinsvriendelijk personeelsbeleid kunnen het Charter voor een gezinsvriendelijke organisatie ondertekenen. Bijna 80 bedrijven uit heel verschillende sectoren – goed voor meer dan 110.000 werknemers – deden dat al.

> LEES OOK: Een gezinsvriendelijk bedrijf: wat houdt het in?

Gepubliceerd op: 19/11/2018, laatste update op: 19/11/2020

Tags: , ,