Eén op drie werkende Vlamingen heeft te veel werkstress. Alleenstaanden met kinderen én zelfstandigen met kinderen ervaren nog meer stress: bijna 4 op 10. De strijd voor werkbaar werk is nog niet gestreden en daarvoor willen wij ons blijven inzetten.

Stress op het werk! Cijfers alleen zeggen niet alles. Wat is de reden van deze stress? Is het de verplaatsing, tijdsnood door de opvanguren of liggen de collega’s je niet echt?

De antwoorden verschillen per soort werknemer en per sector. Voor werknemers is er bijvoorbeeld een verschil tussen mannen en vrouwen: vrouwen ervaren meer werkstress (36 procent) dan mannen (31 procent). Bij alleenstaande vrouwen met kinderen is dat nog hoger. Vooral de combinatie werk en voor- en naschoolse opvang zorgt voor stress (en problemen).

Bij zelfstandigen maakt het genderverschil niet uit: de ervaren stress is even groot bij mannelijke zelfstandigen als bij vrouwelijke.

Werk & gezin

Wat voor zelfstandigen wél uitmaakt, is de balans tussen werk en privé: dat vinden zowel de zelfstandigen met kinderen (35,6 procent) als die zonder kinderen (28,9 procent).

In beide gevallen vinden véél meer zelfstandigen dan werknemers dat er geen evenwicht is tussen werk en gezin. Bij de werknemers draait dat rond de 10 procent als ze geen kinderen hebben en 13 à 14 procent als ze wel kinderen hebben.

Toch is het niet allemaal kommer en kwel bij de zelfstandigen. Ze vinden hun werk dubbel zo vaak motiverend dan werknemers en rapporteren zes keer meer dat ze voldoende leerkansen krijgen.

Verneem het nieuws uit eerste hand via onze Facebookpagina. Of mis niets en geniet van zoveel meer door lid te worden. Klik hier en ontdek de vele voordelen.

Gepubliceerd op: 08/05/2017, laatste update op: 13/12/2017

Tags: , , ,