Bijna alle ouders maken gebruik van opvang voor hun kinderen in de vakantieperiodes. Bij 7 op de 10 leidt dat tot heel wat stress. Vooral voor alleenstaande ouders en grote gezinnen is het vaak erg moeilijk om de vakantiepuzzel te leggen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Gezinsbond.

Opvang tijdens de vakantie is een noodzaak. Voor de zomervakantie rapporteerde 98 procent van de 1.400 deelnemers op zoek te gaan naar opvang.

  • 83 procent schakelt grootouders in
  • 70 procent schrijft in voor minstens één kamp zonder overnachting
  • 44 procent doet beroep op speelpleinwerking
  • 20 à 25 procent doet beroep op het sociale netwerk (vrienden, buren, andere familieleden)
  • een derde schrijft de kinderen ook in voor vakantiekampen mét overnachting

Bij de kleine groep ouders die geen opvang tijdens de vakantie zoekt, staat een deel in het onderwijs. Anderen werken in ploegen, sparen overuren op of nemen ouderschapsverlof, tijdskrediet of zelfs onbetaald verlof.

In sommige gezinnen spreiden ouders hun verlof, zodat er altijd een van beide ouders thuis is. Op die manier blijft er geen gezamenlijk ‘gezinsverlof’ meer over.

LEES OOK > Hoe vind je een goede babysit?

La mama

Mama’s leggen het vaakst de vakantiepuzzel. Stresserend voor ruim de helft (56 procent), ‘heel stresserend’ voor nog eens 14 procent. Alleenstaanden en grote gezinnen ondervinden het meeste last.

De zoektocht begint voor de helft dan ook enkele maanden op voorhand, drie op tien begint zelfs een half jaar op voorhand.

Niet simpel want dan kennen de ouders hun eigen werkschema of de vakanties van hun collega’s nog niet.

Top-vijf van frustraties over opvang tijdens de vakantie

1. Onzekerheid over een plaats

Bepaalde kampen zijn heel populair en zitten dan ook meteen vol, zoals de CM kon rapporteren na de kerstvakantie.

2. Openingsuren

Sommige initiatieven openen pas de deuren wanneer ouders eigenlijk al op het werk moeten zijn, of sluiten al wanneer ouders nog aan het werk zijn.

3. Hoge prijzen

Er zijn gezinnen die in de vakantieperiodes een volledig maandloon uitgeven aan opvang. Bij vele initiatieven moet ook meteen bij de inschrijving het volledige bedrag betaald worden, zonder de mogelijkheid om later nog te annuleren.

4. Weinig flexibiliteit

Sommige ouders hebben niet elke dag opvang nodig. Ze werken deeltijds of in ploegen maar stuiten vaak op weekopvang. Slechts weinigen bieden de mogelijkheid aan om per dag of voor een halve week in te schrijven.

5. Lage kwaliteit

Ouders maken zich zorgen over de grote groepen en de jonge leeftijd of beperkte opleiding en ervaring van de begeleiders.

Algemeen vindt dan ook 78 procent dat de zoektocht naar vakantieopvang beter kan. Minder dan 1 op 4 is echt tevreden.

Liefst 85 procent van de ouders wil tijdens vakantieperiodes liever zelf wat meer hun kinderen opvangen. Sommige respondenten veranderden van job of gingen deeltijds werken omdat ze geen oplossing zagen.

Wat wil de Gezinsbond?

1) Een decreet ‘Opvang & Vrije Tijd van Schoolkinderen’

Vakantieopvang is een recht voor elk gezin, met voldoende garanties over beschikbaarheid, betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit. Daarom moet de Vlaamse overheid werk maken van het (lang beloofde) decreet ‘Opvang en Vrije Tijd van Schoolkinderen’.

2) 6 maanden ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof opnemen is een recht. Veel ouders doen er een beroep op om de schoolvakanties te overbruggen. De Gezinsbond vraagt zes maanden ouderschapsverlof per ouder per kind.

LEES OOK > Flexibel ouderschapsverlof: eindelijk ingevoerd

3) Aanbod

Per stad en gemeente en liefst per locatie zou er binnen dezelfde periode een aanbod moeten zijn voor verschillende leeftijden. Zo kunnen ouders al hun kinderen gelijktijdig inschrijven, brengen en afhalen. Ook voor kinderen met zorgbehoefte moet er in elke regio aanbod zijn.

4) Betalen op basis van inkomen

Waar mogelijk moeten de prijzen afgestemd zijn op het inkomen, met onder meer ook kortingen voor wie meerdere kinderen inschrijft. De fiscale attesten voor vakantieopvang moeten overal automatisch uitgeschreven worden.

5) Flexibele vormen van opvang

Niet iedereen kan op voorhand zijn nood aan opvang inschatten. Door plaatsen te reserveren voor die mensen die niet van tevoren kunnen boeken of door kosteloos annuleren tot op zekere hoogte mogelijk te maken, kan dit opgevangen worden.

6) Begripvolle werkgevers

De Gezinsbond vraagt ook dat werkgevers ouders in ieder geval voorrang geven om tijdens schoolvakanties verlof of ouderschapsverlof op te nemen. Bedrijven die al op die manier werken, merken ook dat dit leidt tot beter gemotiveerde en productievere werknemers.

Volg de Gezinsbond ook op FacebookTwitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten. Lid worden van de Gezinsbond kan hier.

Gepubliceerd op: 15/05/2017, laatste update op: 23/02/2022

Tags: , , , , , ,