Pleegouders nemen een heel mooi engagement op. En net als andere ouders hebben ook zij nood aan maatregelen die de combinatie van werk en gezin haalbaar maken. Daarom vraagt de Gezinsbond dat het ouderschapsverlof wordt uitgebreid naar pleegouders die langdurige pleegzorg opnemen.

Pleegzorg in opmars

Het aantal kinderen, jongeren en volwassen in de pleegzorg blijft stijgen. Op vijf jaar tijd is het aantal pleegzorgsituaties gestegen met 37 procent. Pleegzorg is zorg op maat voor kinderen die korte of lange tijd, niet thuis kunnen opgroeien. Voor jonge kinderen is het zelfs de eerste keuze van de overheid.

Wanneer ouders de zorg even niet meer aankunnen, kan een pleeggezin de nodige rust brengen voor een pleegkind. Hulpverleners gaan dan samen met de ouders intensief aan de slag om hun leven weer op de rails te krijgen.

Wanneer een pleegkind langer dan een jaar in een pleeggezin woont, spreken we over langdurige of perspectiefbiedende pleegzorg. Een pleegkind kan soms vele jaren in een pleeggezin verblijven, zelfs tot wanneer het op eigen benen gaat staan.

In 2019 ging het over 5901 kinderen en jongeren, zo’n driekwart van alle pleegkinderen.  Altijd houdt de jongere wel zo veel mogelijk contact met zijn ouders.

Steun voor pleegouders is terecht

Pleegouders nemen een enorm mooi engagement op. Ze krijgen daarvoor ook terecht steun van de overheid, en krijgen begeleiding.

Sinds 2019 hebben werknemers en contractuele personeelsleden bij de overheid bij een voorziene plaatsing van minimum 6 maanden ook recht op 1,5 à 3 maanden pleegouderverlof per pleegouder bij de start van de pleegzorg van een minderjarig pleegkind, afhankelijk van de situatie. Sommige overheden hebben ook een vorm van pleegouderverlof voor hun statutair personeel, maar niet alle. Zelfstandigen hebben er geen recht op.

De Gezinsbond vroeg hier al lang naar. We zijn heel blij met dit verlof, dat pleegouders en het pleegkind de kans geeft om in de eerste periode aan elkaar te wennen en elkaar beter te leren kennen.

Meer info via deze website.

Ouderschapsverlof is ook nodig

Toch willen we dat pleegouders voor pleegzorgsituaties met een voorziene duur van minimum 6 maanden ook recht hebben op ouderschapsverlof. Dit verlof ondersteunt ouders in de algemene zorg voor hun kinderen tot 12 jaar (tot 21 jaar ingeval van een handicap).

Momenteel hebben pleegouders hier geen recht op. Ouderschapsverlof is op dit moment namelijk beperkt tot de biologische ouders of adoptieouders van een kind onder de 12 jaar.

Maar pleegouders met een job hebben evenzeer nood aan verlof om hun werk en de zorg voor pleegkinderen, die vaak extra zorg en tijd vragen, te combineren. Pleegkinderen hebben, net als alle andere kinderen, tijd met hun pleegouders nodig.

Coronaverlof was wél toegankelijk voor pleegouders

Het corona-ouderschapsverlof dat op 1 mei 2020 – na actie van Gezinsbond, Ligue des Familles, Pleegzorg Vlaanderen en Gezin en Handicap – ingevoerd werd als antwoord op de opvangproblemen van ouders die tijdens de coronacrisis hun kinderen moesten opvangen én tegelijk werken, was wel toegankelijk voor pleegouders.

Dat geeft ons hoop dat het ouderschapsverlof voor pleegouders die langdurige pleegzorg opnemen snel in orde komt. Momenteel liggen er een aantal wetsvoorstellen in het Parlement te wachten die dit mogelijk maken.

In naam van de bijna 6000 pleegkinderen en hun pleegouders in langdurige of perspectiefbiedende pleegzorg duimen we voor een snelle goedkeuring.

Volg de Gezinsbond ook op Facebook, Twitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten. Lid worden van de Gezinsbond kan hier.

Gepubliceerd op: 13/11/2020, laatste update op: 04/04/2023

Tags: ,