Mijn zoontje moet volgende week geopereerd worden. Kan ik hiervoor sociaal verlof krijgen?

De meeste werknemers hebben recht op het zogenaamde ‘verlof om dwingende reden’ ook wel ‘familiaal’ of ‘sociaal verlof’ genoemd. Sociaal verlof bedraagt maximum 10 werkdagen per jaar voor voltijdse werknemers en is in principe onbetaald. Maar er zijn werkgevers die bijvoorbeeld de eerste 3 dagen toch bezoldigen.

Dwingende reden = onvoorziene toestand

Wat is nu een dwingende reden?  In de wetgeving wordt dit omschreven als ‘elke niet-voorziene, los van het werk staande gebeurtenis die de dringende en noodzakelijke tussenkomst van de werknemer vereist’.

Concreet gaat het over ziekte, hospitalisatie of ongeval van de partner, een (schoon-)kind, een (schoon-)ouder of over bijvoorbeeld een brand of overstroming van de gezinswoning.

De werknemer mag zoveel dagen nemen als nodig zijn om de problemen het hoofd te bieden, met een maximum van 10 dagen.

Sociaal verlof weigeren kan

Belangrijk in de definitie zijn de woorden ‘niet-voorziene gebeurtenis‘.  Dit betekent dat je werkgever kan weigeren om sociaal verlof toe te kennen voor een geplande medische ingreep. Je kunt je immers perfect organiseren door bijvoorbeeld een dag verlof aan te vragen.

Hetzelfde geldt trouwens voor de tweede dag hospitalisatie bij een spoedopname. De eerste dag is ontegensprekelijk sociaal verlof maar de tweede dag is eigenlijk ook te voorzien.

Gelukkig interpreteert niet elke werkgever de wetgeving zo strikt, zo leert ons de ervaring. Maar hou er wel rekening mee dat het geweigerd kan worden.

Andere optie

Naast het sociaal verlof is het ook mogelijk om verlof voor medische bijstand aan een gehospitaliseerd minderjarig kind aan te vragen.

Dit verlof is een broertje van het ouderschapsverlof. De uitkering wordt dan ook door de RVA uitbetaald.

Dit verlof kan voor 1 week opgenomen worden, eventueel verlengbaar met  nog 1 week extra.

Meer vragen?

Deze vraag kwam aan bod in de Vraag & Antwoord-rubriek van De Bond (januari 2018). Heb je nog vragen of wil je een specifiek geval voorleggen? Contacteer de sociaal-juridische dienst van de Gezinsbond, via mail (sjd@gezinsbond.be) of via telefoon (02-507.88.66). Deze dienst is gratis voor leden van de Gezinsbond.

Nieuwtjes en activiteiten van de Gezinsbond meevolgen kan ook via Facebook, Twitter en Instagram.

 

 

Gepubliceerd op: 20/01/2018, laatste update op: 04/02/2020

Tags: , , , , , ,