Mijn kind moet een operatie ondergaan en vermoedelijk ook een week in het ziekenhuis blijven. Ik ben alleenstaande mama. Kan ik hiervoor sociaal verlof krijgen?

De meeste werknemers hebben recht op het zogenaamde ‘verlof om dwingende reden’ ook wel ‘familiaal’ of ‘sociaal verlof’ genoemd. Sociaal verlof bedraagt maximum 10 werkdagen per jaar voor voltijdse werknemers en is in principe onbetaald. Maar er zijn werkgevers die bijvoorbeeld de eerste 3 dagen toch bezoldigen.

Dwingende reden = onvoorziene toestand

Wat is nu een dwingende reden? In de wetgeving wordt dit omschreven als ‘elke niet-voorziene, los van het werk staande gebeurtenis die de dringende en noodzakelijke tussenkomst van de werknemer vereist’.

Concreet gaat het over ziekte, hospitalisatie of ongeval van de partner, een (schoon-)kind, een (schoon-)ouder of over bijvoorbeeld een brand of overstroming van de gezinswoning.

De werknemer mag zoveel dagen nemen als nodig zijn om de problemen het hoofd te bieden, met een maximum van 10 dagen.

LEES OOK > Wat is sociaal verlof?

Weigeren kan

Belangrijk in de definitie zijn de woorden ‘niet-voorziene gebeurtenis’. Dit betekent dat je werkgever kan weigeren om sociaal verlof toe te kennen voor een geplande medische ingreep. Je kunt je immers perfect organiseren door bijvoorbeeld een dag verlof aan te vragen.

Hetzelfde geldt trouwens voor de tweede dag hospitalisatie bij een spoedopname. De eerste dag is ontegensprekelijk sociaal verlof maar de tweede dag is eigenlijk ook te voorzien.

Gelukkig interpreteert niet elke werkgever de wetgeving zo strikt, zo leert ons de ervaring. Maar hou er wel rekening mee dat het geweigerd kan worden.

Andere optie

Naast het sociaal verlof is het ook mogelijk om ‘Verlof voor medische bijstand’ aan te vragen. Dit verlof is een broertje van het ouderschapsverlof. De RVA betaalt dan een uitkering die hoger is voor een alleenwonende ouder met kinderlast. Daarnaast kan je in bepaalde situaties ook nog de Vlaamse Aanmoedigingspremie krijgen.

In principe is de minimumduur voor ‘Verlof om medische bijstand’ een maand, maar met het akkoord van de werkgever kan het ook voor kortere periodes opgenomen worden. Bij de ziekenhuisopname van een minderjarig kind is het sowieso mogelijk om de arbeidsprestaties volledig te schorsen voor 7 kalenderdagen eventueel nog eens verlengbaar met 7 kalenderdagen.

De maximumduur bedraagt bij een volledige schorsing 12 maanden. Voor een alleenwonende ouder die bijstand verleent aan een kind van maximum 16 jaar is de maximumduur 24 maanden. Wie minstens 75 procent werkt kan ook de arbeidsduur verminderen tot een halftijdse betrekking. Bij een voltijdse baan is ook een vijfde onderbreking mogelijk.

Meer informatie vind je op de website van de RVA.

Dit artikel verscheen in januari 2018 in De Bond, het ledenblad van de Gezinsbond. De Bond kan ook bij jou (gratis!) in de bus vallen. Het enige wat je hoeft te doen, is lid worden. Nieuwtjes en activiteiten van de Gezinsbond meevolgen kan ook via FacebookTwitter en Instagram.

Gepubliceerd op: 20/01/2018, laatste update op: 07/03/2022

Tags: , , , , , ,