Werkstress, burn-out, problemen rond de combinatie werk en gezin… Werk is niet altijd werkbaar te noemen. Hoe kunnen we evolueren naar werk dat de werkenden niet te zwaar belast, gezinsvriendelijk is en de productiviteit op peil houdt?

De Gezinsbond wil mee zoeken naar dat werkklimaat op mensenmaat. Dat begint bij minder stress.

Werkstress

Er mag zoiets als ‘gezonde stress’ bestaan, daar tegenover staat dat een op drie werkenden getroffen wordt door problematische stress. Bij een op de tien gaat het zelfs om acute psychische vermoeidheid die vaak eindigt met een burn-out.

Maar ook ‘géén werk’ kan erg stresserend zijn: de onzekerheid om ooit nog terug aan de slag te kunnen en een groeiend gevoel te falen in deze prestatiemaatschap¬pij. Ongeschikt, eentonig werk kan dan weer tot een bore-out leiden.

Werkklimaat op mensenmaat

Het is dus hoog tijd voor werk dat je leven niet beheerst, maar dat je als werkende kan inpassen in je leven. Dit is niet enkel de verantwoordelijkheid van de werkende, maar ook van de overheid en het bedrijfsleven.

De Gezinsbond waakt erover dat dit geldt voor de héle actieve bevolking: zowel de actieve professional als de ongeschoolde arbeidster met de wisselende uren, zowel de werkzoekende als wie bang is zijn job te verliezen.

Taboe op werkstress

Wat zou er allemaal moeten veranderen aan onze organisatie van werk, zodat werk meer is afgestemd op de werkende?

  1. Symptomen van problematische stress sneller herkennen: zowel voor en door werkende als werkgever. Zo kunnen ze sneller ingrijpen, hulp inschakelen en (verdere) ontsporing voorkomen.
  2. Het taboe op werkstress en burn-out doorbreken door het gesprek erover niet uit de weg te gaan.
  3. Informatie- en sensibiliseringscampagnes van sociale partners zodat de werknemer toegang heeft tot informatie over stress en burn-out.
  4. Hulpverlening moet toegankelijk, betaalbaar én snel inzetbaar zijn. Geen wachtlijsten dus…
  5. Uitgebreidere terugbetaling van psychische hulpverlening: dat verlaagt de drempel om hulp te zoeken.

LEES OOK: Meest stress voor zelfstandigen en alleenstaanden met kinderen

Verandering in bedrijven

Ook werkgevers kunnen een rol spelen om werk werkbaar te maken en een werkklimaat op mensenmaat te creëren.

  • Preventie van werkstress: bijvoorbeeld door geen antwoord te verwachten na de werkuren of regelmatig thuiswerk in te voeren. Maak stress op het werk bespreekbaar. Een vertrouwenspersoon en/of bedrijfsarts waarbij je als werknemer terecht kan om opties te bespreken, kan ook helpen.
  •  Ondersteun en begeleid gestresseerde werknemers of werkenden die terugkomen na een burn-out.
  • Duurzame tewerkstelling met stabiele jobs: onzekere jobs zorgen voor meer stress.
  • Verbeteren werksfeer én werkorganisatie, zoals bijvoorbeeld glijtijden, regelmatig telewerk of een nieuwjaarsdrink.
  • Mogelijkheid tot mobiliteit binnen het bedrijf en blijven bijleren: dit houdt werknemers gemotiveerd.

En voor wie geen werk heeft?

Om de stress van werkloosheid en werk zoeken aan te pakken, is het een hulp als de werkloosheidsuitkeringen boven de armoedegrens uitkomen. Bij de zoektocht naar werk pleiten we voor gezinsvriendelijke activering die leidt naar duurzame job. Daarbij is het belangrijk dat rekening wordt gehouden met de gezinssituatie, de beschikbaarheid van kinderopvang en bijzondere zorgsituaties.

Dit artikel is een herwerkte versie van een artikel uit ons ledenmagazine De Bond van 17 januari 2018. Ben je nog geen lid? Klik hier. En ontvang De Bond gratis.
Gepubliceerd op: 17/01/2018, laatste update op: 02/02/2018

Tags: , , , , , ,