Verlicht fietsen is geen overbodige luxe. Het risico om bij duisternis slachtoffer te worden van een fietsongeval neemt af met 17 procent met een werkend voor- en achterlicht . Hoe kan je als fietser je goed zichtbaar maken in het verkeer, ‘s nachts en overdag?

Excuses om zonder licht te fietsen zijn er nog nauwelijks. Om zichtbaar als fietser te zijn is er keuze genoeg: LED-verlichting en andere technologie zorgen voor een explosie in het aanbod. Je mag verlichting bevestigen op je kleding, je rugzak of andere bagage. Ze mag knipperen of permanent branden. Fietslampen die bijna verblinden, moet je wel naar beneden richten.

Zet in op reflectoren

Met reflectoren en reflecterend materiaal, zoals hesjes of strips, ben je in de lichten van een auto zichtbaar tot op 150 meter afstand.

Vind je die hesjes maar niks, draag dan zeker heldere kleuren. Daarmee ben je op 50 meter afstand zichtbaar. Met donkere kledij is een fietser pas zichtbaar vanop 20 meter.

Niets verhindert je bovendien om naast de verplichte uitrusting meer reflectoren op je kleren of je tas aan te brengen. Reflectoren of lichtweerkaatsende strips zijn niet verplicht, maar ze zorgen er beslist voor dat je beter gezien wordt.

Zichtbaar als fietser en de zijdelingse zichtbaarheid van bakfietsen verdient extra aandacht.

Accentverlichting

Op vlak van infrastructuur is straatverlichting met aandacht voor fietsers een must. Accentverlichting die oversteekplaatsen in de kijker zet, is aan te raden. Op vrij liggende fietswegen zorgt openbare verlichting voor verkeersveiligheid én sociale veiligheid.

Een goede fietsinfrastructuur brengt fietsers bovendien tijdig in het zicht van automobilisten, niet op luttele meters van een kruispunt.

Dodehoekspiegel

Het eerste jaar van het secundair onderwijs trekken veel scholieren alleen op pad. Ouders doen er goed aan vooraf samen met zoon of dochter een veilige fietsroute uit te stippelen en te verkennen.

Hou daarbij ook rekening met zichtbaarheid en straatverlichting, en vooral met de aanwezigheid van vrachtverkeer. In sommige gevallen kunnen bestuurders fietsers gewoon helemaal niet zien: de zogenaamde dode hoek bij vrachtwagens.

Dodehoekspiegels zijn in België verplicht. Toch gebeuren er jaarlijks nog zulke ongevallen met fietsers.

Scheiding vrachtwagens & fietsers

De echte oplossing is vrachtverkeer en fietsers scheiden in de ruimte en beide routes uit elkaar halen.

Scheiden in tijd is ook een optie. In dat geval mogen vrachtwagens niet rijden in de centra of schoolomgevingen op het ogenblik dat scholieren op pad zijn. Kortrijk gaf op dat vlak het goede voorbeeld. Stad en aannemers ondertekenden daar een ‘charter’. Eén uur vóór de eerste schoolbel en een halfuur na schooltijd mogen zware trucks niet in de schoolomgeving rijden.

Deze bijdrage is afkomstig van Stef Leroy van de Fietsersbond en verscheen eerst in het mobiliteitsnummer van De Bond (8 september 2017). Meer over de Week van de Mobiliteit lees je hier!

Blijf op de hoogte?

Gepubliceerd op: 14/09/2017, laatste update op: 13/09/2019

Tags: , , ,