Een geboorte is een feest van nieuw leven. Maar soms gaat het mis en haalt de baby het niet. Als het kindje stilgeboren wordt, komt het niet in het geboorteregister. Sinds 1 april 2019 zijn de mogelijkheden om het sterrenkindje officieel een naam te geven en te registreren in het overlijdensregister wel uitgebreid.

Of het kindje sterft net voor of na de geboorte, maakt voor de ouders geen verschil in het verdriet. “We hebben hem in onze armen gehad. Hij heeft bestaan”, getuigt een mama die tien jaar geleden haar zoontje verloor. Voor de wet is er wèl een verschil. Ouders willen graag volwaardige erkenning voor hun sterrenkindjes: niet enkel een naam dus, maar ook erkenning van de geboorte van stilgeboren kindjes.

De wet over sterfte vlak voor en na de geboorte

Wat voorziet de wet op dit moment in ons land?

Leeft het kindje nog bij de geboorte, dan is het simpel: het kindje wordt opgenomen in het geboorteregister.

Een stilgeboren kindje wordt niet ingeschreven in het geboorteregister.  Afhankelijk van de leeftijd van het kindje, zijn er verschillende mogelijkheden.

  • Kindje stilgeboren voor 140 dagen zwangerschap

Er is geen registratie mogelijk.

  • Kindje stilgeboren vanaf 140 dagen zwangerschap

Ouders mogen het kindje nu een officiële voornaam geven en laten opnemen in het overlijdensregister. Voordien was enkel een registratie mogelijk met vermelding ‘levensloos geboren’.

  • Kindje stilgeboren na 180 dagen zwangerschap

Een kindje dood geboren na 180 dagen zwangerschap kan sinds de uitbreiding van de wet een voornaam en familienaam krijgen. Het kindje moet geregistreerd worden in het overlijdensregister.

stilgeboren kindje
Fien Torrekens werd stil geboren op 25 oktober 2016. (Foto: vzw Boven de wolken)

Wat met stilgeboortes voor 1 april 2019?

Ouders die van een stilgeboren kindje bevielen voor de nieuwe wet in werking trad, kunnen tot 1 april 2020 het kindje  laten registreren en een voornaam geven (bij geboorte vanaf 140 dagen) mits attest van het geboorteziekenhuis. Of een familienaam laten toevoegen aan de eerder al gebeurde registratie (bij geboorte na 180 dagen zwangerschap).

Geen gelijkwaardige erkenning

“Voor sommige ouders is het een troost dat ze hun sterrenkindje nu een voornaam of familienaam kunnen geven”, zegt Marleen Vertommen van vzw Met Lege Handen, die zelf twee kindjes verloor voor de geboorte.

“Maar voor de meeste ouders volstaat het niet. Zolang ze niet in het geboorteregister opgenomen worden, worden deze kindjes niet volwaardig erkend. Ze worden  dus ook niet in de familiestamboom, mocht iemand die ooit opvragen. Dit herbevestigt de ontkenning, terwijl erkenning zo belangrijk is om te kunnen rouwen. Het schrijnende van de ongelijkwaardige behandeling wordt het scherpst duidelijk als bij een tweeling eentje net voor en ander kort na de geboorte sterft. Officieel is er dan maar één kindje geboren, terwijl de ouders wel rouwen om het verlies van twee.”

In Nederland is er intussen wel een volwaardige registratiemogelijkheid voor doodgeboren kindjes.

> Koesterkoffer: voor ouders van overleden kinderen

Dit najaar brengt de Gezinsbond het verlies van een jong kind – waaronder ook verlies tijdens de zwangerschap – onder de aandacht. Er is onder andere een tournee van de voorstelling ‘Verre van Weg’ en een themadag op Wereldlichtjesdag.
Gepubliceerd op: 08/05/2019, laatste update op: 04/09/2019

Tags: , ,