Ik kan tijdskrediet opnemen of ouderschapsverlof. Welk verlof neem ik het best eerst op?

Om de keuze tussen tijdskrediet of ouderschapsverlof te maken, is het belangrijk de verschillen en de voorwaarden voor beide te kennen.

logo sociaal-juridisch advies

Verschil

Een groot verschil tussen de twee verlofstelsels is de leeftijdsgrens. Tijdskrediet met motief kan je opnemen voor kinderen jonger dan 8 jaar. Ouderschapsverlof is mogelijk voor kinderen tot en met 12 jaar.

In beide systemen kan je de loopbaan volledig, halftijds of met 1/5  onderbreken. Voor het volledige of halftijdse tijdskrediet is er wel een CAO nodig op bedrijfs- of sectoraal vlak. Voor een halftijds ouderschapsverlof moet je voltijds aan de slag zijn, voor halftijds tijdskrediet volstaat een 3/4e job.

Ook de andere voorwaarden verschillen voor tijdskrediet of ouderschapsverlof.

Voorwaarden tijdskrediet of ouderschapsverlof

 

1. Anciënniteit

Je moet minstens 2 jaar bij je werkgever in dienst zijn om het tijdskrediet op te nemen. Voor ouderschapsverlof volstaat 1 jaar.

2. Duur

Tijdskrediet kan maximaal 51 maanden opgenomen worden, het ouderschapsverlof is beperkt tot 4 maanden volledige onderbreking, 8 maanden halftijds en 20 maanden in de 1/5 vorm.

Daarnaast verschilt ook de minimumduur. Die bedraagt voor tijdskrediet 3 maanden volledige of halftijdse onderbreking en 6 maanden bij een 1/5e onderbreking. Het ouderschapsverlof is hier veel  soepeler met een minimumtermijn van 1 maand volledige, 2 maanden halftijdse en 5 maanden 1/5e onderbreking.

3. Recht op tijdskrediet of ouderschapsverlof?

Ouderschapsverlof is een recht. Maar tijdskrediet is pas een recht in bedrijven met meer dan tien werknemers. Dan moet wel rekening gehouden worden met het maximumpercentage van gelijktijdige afwezigheden (5 procent). In kleinere bedrijven is tijdskrediet géén recht.

Conclusie?

Wil je graag je arbeidsduur verminderen voor een langere periode, informeer dan eerst naar het tijdskrediet. Als dat niet kan, bijvoorbeeld omdat je niet voldoet aan één van de voorwaarden, vraag dan ouderschapsverlof. Dat is wel beperkter in duur.

Is je kind ouder dan 8 jaar, dan kan je alleen ouderschapsverlof opnemen.

Meer vragen?

Deze vraag kwam aan bod in de Vraag & Antwoord-rubriek van De Bond (17 januari 2018). Heb je nog vragen of wil je een specifiek geval voorleggen? Contacteer de sociaal-juridische dienst van de Gezinsbond, via mail (sjd@gezinsbond.be) of via telefoon (02-507.88.66). Deze dienst is gratis voor leden van de Gezinsbond.

Wil je ook lid worden van de Gezinsbond? Dat kan!

 

Blijf ook op de hoogte van onze laatste nieuwtjes via 
*Facebook 
*Twitter
Gepubliceerd op: 29/01/2019

Tags: , , , , , , ,