Voor een betere combinatie werk & gezin kan ik tijdskrediet of ouderschapsverlof opnemen. Wat is het verschil en welk verlof neem ik het best eerst op?

De regering kondigde in oktober 2022 helaas besparingen aan in het tijdskrediet en het ouderschapsverlof. Van zodra deze van toepassing zijn passen we dit artikel aan. De Gezinsbond gaat niet akkoord met de beslissingen van de regering om de toegangsvoorwaarden voor het tijdskrediet te verstrengen en de uitkeringen te verlagen voor 50-plussers en mensen met meer anciënniteit. De uitkeringen zijn nu al te laag.

Om de keuze tussen tijdskrediet of ouderschapsverlof te maken, is het belangrijk de verschillen en de voorwaarden voor beide te kennen.

Verschil

Een groot verschil tussen de twee verlofstelsels is de leeftijdsgrens. Tijdskrediet met motief kan je opnemen voor kinderen jonger dan 8 jaar. Ouderschapsverlof is mogelijk voor kinderen tot en met 12 jaar.

In beide systemen kan je de loopbaan volledig, halftijds of met 1/5 onderbreken. Voor het volledige of halftijdse tijdskrediet is er wel een CAO nodig op bedrijfs- of sectoraal vlak. Voor een halftijds ouderschapsverlof moet je voltijds aan de slag zijn, voor halftijds tijdskrediet volstaat een 3/4e job.

Sinds 2019 is het ook mogelijk om 1/10de ouderschapsverlof te nemen. Concreet dus een halve dag per week of een dag per twee weken. Enkel voor Vlaamse ambtenaren geldt de regeling nog niet.

De uitkering wordt in beide gevallen betaald door de RVA maar de hoogte verschilt wel. Daarnaast kan er ook recht zijn op de Vlaamse Aanmoedigingspremie.

Ook de andere voorwaarden verschillen voor tijdskrediet of ouderschapsverlof.

LEES OOK > Ouderschapsverlof: zo zit het in elkaar

Voorwaarden tijdskrediet of ouderschapsverlof

1. Anciënniteit

Je moet minstens 2 jaar bij je werkgever in dienst zijn om het tijdskrediet op te nemen. Voor ouderschapsverlof volstaat 1 jaar.

2. Duur

Tijdskrediet kan maximaal 51 maanden opgenomen worden, het ouderschapsverlof is beperkt tot 4 maanden volledige onderbreking, 8 maanden halftijds en 20 maanden in de 1/5 vorm.

Daarnaast verschilt ook de minimumduur. Die bedraagt voor tijdskrediet 3 maanden volledige of halftijdse onderbreking en 6 maanden bij een 1/5e onderbreking. Het ouderschapsverlof is hier veel  soepeler met een minimumtermijn van 1 maand volledige, 2 maanden halftijdse en 5 maanden 1/5e onderbreking.

De minimumduur is sedert 2019 jaar nog soepeler – mits akkoord van de werkgever. Zo kan je 1 week volledig onderbreken of het halftijds ouderschapsverlof per maand opnemen.

3. Recht op tijdskrediet of ouderschapsverlof?

Ouderschapsverlof is een recht. Maar tijdskrediet is pas een recht in bedrijven met meer dan tien werknemers. Dan moet wel rekening gehouden worden met het maximumpercentage van gelijktijdige afwezigheden (5 procent). In kleinere bedrijven is tijdskrediet géén recht.

Conclusie?

Wil je graag je arbeidsduur verminderen voor een langere periode, informeer dan eerst naar het tijdskrediet. Als dat niet kan, bijvoorbeeld omdat je niet voldoet aan één van de voorwaarden, vraag dan ouderschapsverlof. Dat is wel beperkter in duur.

Is je kind ouder dan 8 jaar, dan kan je alleen ouderschapsverlof opnemen.

Volg de Gezinsbond ook op FacebookTwitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten. Lid worden van de Gezinsbond kan hier.

Gepubliceerd op: 21/01/2018, laatste update op: 13/10/2022

Tags: , , , , , , ,