Het probleem van de foutief berekende tarieven in kinderopvang van baby's en peuters wordt opgelost door minister van Gezin, Jo Vandeurzen (CD&V)

De Gezinsbond vernam dat Kind en Gezin het inkomenstarief kinderopvang van baby’s en peuters bij sommige gezinnen niet correct berekent. Wij maakten de minister hierop attent en vroegen om een oplossing.

Dubbel meegeteld

Zo houdt de berekeningsmodule bij gezinnen waarin één van de ouders geen of een laag beroepsinkomen heeft, op een verkeerde wijze
rekening met het huwelijksquotiënt. Dat deel van het inkomen wordt immers dubbel meegeteld. Sinds 2014 betalen deze gezinnen dus een te hoge dagprijs voor hun kinderopvang.

De minister gaf aan Kind en Gezin de opdracht om alvast de inkomenstarieven van de getroffen gezinnen aan te passen voor het
jaar 2016 en het te veel aangerekende bedrag terug te betalen.

Wij zijn tevreden met deze maatregel, maar blijven aandringen dat ook de verkeerde betalingen voor 2014 én 2015 automatisch worden rechtgezet!

Meer informatie kan je volgen via onze Twitterfeed. Ook kan je lid worden van De Gezinsbond en al het nieuws uit eerste hand vernemen.

Gepubliceerd op: 30/03/2017, laatste update op: 19/12/2017

Tags: , , , , ,