De coronacrisis beheerst ons leven, en het ziet ernaar uit dat dat nog een tijdje zo zal blijven. Hoe beleven we die bizarre nieuwe werkelijkheid? Hoe gaan we om met alle risico’s en richtlijnen? En welke impact heeft de pandemie op onze gedachten en gevoelens? Doe mee aan de enquête en laat het ons weten!

Op die vragen willen onderzoeksexperts Indiville en Bpact graag een antwoord. Wekelijks peilen ze met een online vragenlijst naar de mentale impact van de coronacrisis. De eerste bevraging heeft al een paar verrassende resultaten opgeleverd.

LEES OOK > Coronastress: 7 tips om met de onzekerheid om te gaan

Bezorgd en betrokken

Van 19 tot 22 maart hebben de onderzoekers een eerste keer gepeild naar onze beleving van de coronacrisis. Daaruit bleek dat het virus een grote impact heeft op hoe we ons voelen.

Zeven op de tien voelen zich ongerust. Tegelijk voelen we ook een sterke verbondenheid: de crisis roept bij de helft van de respondenten een groot gevoel van liefde op voor hun naasten.

Ouderen minder bang voor besmetting

Ongeveer de helft van de respondenten is bezorgd over zijn gezondheid, en hoopt vooral niet in het ziekenhuis te belanden.

Toch achten de meeste mensen de kans dat ze het virus oplopen niet kleiner of groter dan gemiddeld. Een opvallende afwijking daarvan zien we bij de 65-plussers. Zij schatten het risico dat ze besmet raken een stuk lager in dan de andere leeftijdsgroepen.

Maar liefst één op de drie ouderen geeft zichzelf een kleine kans om het virus op te lopen, en amper 13% acht het risico groot. Daarmee maken ze zich duidelijk minder zorgen dan 25- tot 55-jarigen.

Sociaal vangnet

De meeste Belgen hebben een goed sociaal netwerk. Negen op de tien kunnen terugvallen op familie of vrienden wanneer ze zelf ziek zouden worden.

Dat vangnet blijkt minder stevig bij ouderen. Van de 65-plussers geeft meer dan 1 op de 6 aan niet te weten wie voor hen zou kunnen of willen zorgen.

Even bellen

Meer dan om onze eigen gezondheid maken we ons zorgen om de gezondheid van onze familie en vrienden. Bovendien voelen we het gemis van kinderen en kleinkinderen.

We proberen dan ook zo goed en kwaad als kan om met elkaar in contact te blijven. Dat lukt ook behoorlijk. Zo ziet 60% van de grootouders de kleinkinderen via videochat.

Samen sterk

Een overgrote meerderheid van de Belgen is tevreden met de maatregelen die de overheid heeft getroffen. Velen pleiten zelfs voor een nog strengere aanpak.

Het is wel even wennen aan wat nu wel en niet mag. Vooral voor jongeren blijkt het een uitdaging om de richtlijnen goed op te volgen. In de groep van 18 tot 24 jaar houdt slechts 36% steeds voldoende afstand van andere mensen.

Doe mee!

De enquête werd tussen 19 en 22 maart ingevuld door 1647 Belgische volwassenen, en besloeg de periode vanaf 14 maart, dus voor de strengere maatregelen van kracht werden. Het volledige onderzoeksrapport kun je vinden bij Indiville.

In de bevraging van deze week peilen Indiville en Bpact samen met de Gezinsbond naar de impact van de crisis op het gezinsleven. Hoe draait het bij jou thuis? Laat het ons weten. En sharing is caring!

Meer artikels over je gezinsleven tijdens de coronacrisis kan je hier terugvinden.

Volg de Gezinsbond ook op Facebook, Twitter en Instagram.

Gepubliceerd op: 26/03/2020, laatste update op: 30/03/2020

Tags: , ,