De basis- en secundaire scholen begonnen in september in code geel, na de herfstvakantie moet elke school overschakelen naar code oranje. Het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs hadden al eerder beslist om dan naar code oranje te gaan. Ook hogescholen en universiteiten zijn al overgeschakeld naar oranje. Maar wat betekent die code oranje nu?

Alle leerlingen naar school

Minister van Onderwijs Ben Weyts is met de onderwijskoepels en de onderwijsvakbonden overeengekomen om ook in code oranje en rood toch alle leerlingen uit het leerplichtonderwijs naar school te laten gaan.

Voor het basisonderwijs was dit altijd al zo, maar normaal zouden in code oranje leerlingen uit de 2de en 3de graad van het secundair de ene week op school en de andere week thuis online les moeten volgen.

Nu mogen alle leerlingen dus voltijds naar school, al kunnen scholen voor de 2de en 3de graad indien nodig wel afstandsleren organiseren op voorwaarde dat ze alle leerlingen effectief bereiken.

LEES OOK > Kinderopvang in code oranje, wat betekent dat voor jou als ouder?

Weinig besmettingen op school

Twee belangrijke uitgangspunten liggen aan de basis van deze keuze. De eerste lockdown heeft aangetoond dat heel wat leerlingen tijdens het afstandsleren een leerachterstand hebben opgelopen en dat digitaal onderwijs de meerwaarde van het samen leren en het persoonlijk contact met de leerkracht in de klas niet kan vervangen.

Alle leerlingen naar school laten gaan is de beste garantie voor een maximaal leerrecht en een groter welbevinden. Bovendien blijken jonge kinderen niet de motor van de pandemie te zijn.

Uit het contactonderzoek van de CLB’s wordt duidelijk dat het aantal besmettingen op school relatief laag ligt. Oudere leerlingen lopen wel vaker het coronavirus op, maar de besmetting vindt meestal buiten de schoolmuren plaats.

De maatregelen in andere domeinen van de samenleving, zoals het verplicht telewerk, moeten de druk op de mobiliteit verlichten zodat scholieren minder risico lopen op het openbaar vervoer. De school volgt nu ook strengere veiligheidsmaatregelen om de steile opmars van het coronavirus in te dijken.

Welke verscherpte veiligheidsmaatregelen gelden in code oranje?

Gewoon en buitengewoon basisonderwijs

 • Alle leerlingen mogen voltijds naar school.
 • Alle personeelsleden dragen binnen en buiten een mondmasker wanneer de afstand niet kan gegarandeerd worden, behalve bij contact met kleuters.
 • In de klassen en lerarenkamers is er zoveel mogelijk ventilatie. Leerkrachten houden zich tijdens de contacten onder elkaar aan de hygiënemaatregelen zoals handen wassen, afstand houden en mondmaskers dragen.
 • Tijdens de middagpauze (en eventueel andere maaltijden) eten leerlingen vanaf het lager onderwijs per klasgroep. Als dat niet mogelijk is, krijgen leerlingen vaste plaatsen in de refter. Eten per klasgroep moet niet noodzakelijk in het eigen klaslokaal zijn, maar mag ook in de refter met voldoende afstand tussen de verschillende klasgroepen. Voor kleuters geldt deze richtlijn niet.
 • Enkel ‘essentiële derden’ (bijvoorbeeld CLB, leesouders, therapeuten) zijn welkom op school. De school beslist zelf wie hieronder valt.
 • Geen aanwezigheid van ouders op school, de kinderen moeten aan de poort worden afgezet en opgehaald. Oudercontacten gebeuren digitaal.
 • Lessen lichamelijke opvoeding worden georganiseerd, volgens de regelgeving van de sportsector. Voor leerlingen in het basisonderwijs blijven alle indoor en outdoor sportactiviteiten mogelijk. Leerlingen mogen de kleedkamers gebruiken zonder afstand te houden.

Gewoon secundair onderwijs, buitengewoon OV3, OV4 en hbo5

 • In principe hebben alle leerlingen 5 dagen les. Maar scholen kunnen voor de leerlingen van de 2de en/of 3de graad afstandsonderwijs aanbieden op voorwaarde dat alle leerlingen bereikt worden.
 • Personeelsleden en leerlingen dragen binnen verplicht een mondmasker, ook als ze voldoende afstand houden. Ook buiten tijdens de pauzes dragen ze een mondmasker, tenzij ze op een afstand van 1,5 meter van elkaar staan.
 • In de klassen en lerarenkamers is er zoveel mogelijk ventilatie. Leerkrachten houden zich tijdens de contacten onder elkaar aan de hygiënemaatregelen.
 • Tijdens de middagpauze (en eventueel andere maaltijden) eten leerlingen per klasgroep. Als dat niet mogelijk is, krijgen leerlingen vaste plaatsen in de refter. Eten per klasgroep moet niet noodzakelijk in het eigen klaslokaal zijn, maar mag ook in de refter met voldoende afstand tussen de verschillende klasgroepen.
 • Enkel ‘essentiële derden’ (bijvoorbeeld CLB, leesouders, therapeuten) zijn welkom op school. De school beslist zelf wie hieronder valt.
 • Geen aanwezigheid van ouders op school, de kinderen moeten aan de poort worden afgezet en opgehaald. Oudercontacten gebeuren digitaal.
 • Stagebegeleiding vindt maximaal digitaal plaats. Leerlingen volgen tijdens de stage de regels die van toepassing zijn op de onderneming.
 • Zwemlessen buiten de school kunnen doorgaan. Buitenschoolse activiteiten beperken zich tot observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing in functie van de opleiding.
 • Lessen lichamelijke opvoeding worden georganiseerd, volgens de regelgeving van de sportsector. Voor leerlingen in het secundair onderwijs mogen indoor enkel sportactiviteiten plaatsvinden met een verzekerde afstand van 1,5 meter.
 • Alle sportfaciliteiten en kleedkamers moeten zoveel mogelijk geventileerd worden. Douchen is verboden. Leerlingen mogen kleedkamers enkel gebruiken als ze voldoende gereinigd worden na gebruik. Leerlingen moeten hun handen ontsmetten en hun mondmaskers aanhouden tijdens het omkleden.
 • Voor het buitengewoon onderwijs OV1 en 2 zijn deze maatregelen grotendeels gelijk, meer info vind je hier.

Deeltijds kunstonderwijs (‘academies’)

 • Leerlingen jonger dan 12 jaar kunnen allemaal deelnemen aan de lessen. Tussen 12 en 18 geldt een maximum van 14 leerlingen en een begeleider. Vanaf 18 jaar geldt een maximum van 10 cursisten en een begeleider.
 • Leerlingen jonger dan 12 jaar moeten geen mondmasker dragen en geen afstand houden. Personeelsleden houden wel afstand van elkaar en van de leerlingen.
 • Leerlingen vanaf 12 jaar moeten een mondmasker dragen behalve tijdens pauzemomenten in open lucht of sportactiviteiten en dans- en musicallessen.
 • Leerlingen vanaf 12 jaar moeten afstand houden van elkaar. Personeel draagt verplicht een mondmasker en houdt afstand van elkaar en van de leerlingen.
 • Domeinspecifieke maatregelen (muziek, woord, dans, beeldende kunsten,…) vind je hier.

Volwassenenonderwijs

 • Maximum 50% van de capaciteit per lesplaats op weekbasis.
 • Prioriteit aan vakken die niet online kunnen (praktijkvakken) en aan cursisten voor wie onlineonderwijs moeilijk/onmogelijk is.
 • Maximum 10 cursisten en lesgever per lokaal. Cursisten uit risicogroep enkel na akkoord van de behandelende arts.
 • Buitenschoolse activiteiten gaan niet door. Uitzondering hierop zijn observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing in functie van de opleiding.
 • Maaltijden worden in de klasgroep opgegeten. Cursisten en personeel dragen een mondmasker buiten, tenzij ze afstand kunnen bewaren.

Hoger onderwijs en universiteiten

 • Voor de lessen in grote groep geldt een bezetting van één op vijf, behalve voor de startende eerstejaarsstudenten met modeltraject waar een bezetting van één op twee mogelijk is.
 • Voor de lessen in kleine groep geldt een bezetting van één op twee.
 • Alle studenten kunnen deelnemen aan de practica en labo-oefeningen.
 • Voor de overige lessen wordt maximaal digitaal onderwijs voorzien.
 • Volledige mondmaskerplicht op de campus.

Volg de Gezinsbond ook op Facebook, Twitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten. Lid worden van de Gezinsbond kan hier.

Gepubliceerd op: 20/10/2020, laatste update op: 30/10/2020

Tags: , ,