Er is een besmet kind op school, je komt terug uit een rode zone of je voelt jezelf ziek en moet getest worden. En dan valt het verdict: quarantaine of zelfisolatie. Maar wanneer moet je juist in quarantaine en wat is nu het verschil met zelfisolatie? En moet iedereen in het gezin mee in quarantaine? En wat kosten al die testen eigenlijk? Wij zochten het voor je uit.

Eerst even dit: het kan zijn dat jouw school of opvang toch een andere regel hanteert. Door lokale besmettingshaarden kunnen de regels dus nog wijzigen. Check bij onduidelijkheid bij de school of opvang wat er nu van je verwacht wordt.

Wat is het verschil tussen quarantaine en zelfisolatie?

Quarantaine

Voor quarantaine geldt nu een standaardperiode van 10 dagen. Als je in quarantaine moet is dat meestal preventief, want je bent (nog) niet ziek. Maar quarantaine is nodig, want het risico op besmetting is reëel om 1 van 3 redenen:

 1. Je voelt je ziek, maar je hebt (nog) geen positieve coronatest afgelegd.
 2. Je kwam de voorbije dagen in nauw contact met iemand die positief testte. Na een telefoontje van contactopvolging ga je in quarantaine. Op dag 7 na het contact leg je een test af, na – eventueel – een eerdere test als de contactopvolging dat aangeeft.
 3. Je komt na 48 uur terug uit een rode zone in het buitenland. Krijg je op basis van het Passagier Lokalisatie Formulier een sms, dan ga je in quarantaine en laat je je testen op dag 1 en dag 7 na je aankomst in België. De code hiervoor krijg je via die sms.

Alleen als je een negatieve PCR-test aflegt op dag 7, mag je de quarantaine vroeger beëindigen. Let op: kom je uit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika of Zuid-Amerika, dan moet je verplicht 10 dagen in quarantaine blijven.

Heb je geen symptomen, dan mag je ten vroegste na 7 dagen uit quarantaine, na een negatieve PCR-test op dag 7. Maar je moet de 7 dagen erna wel nog extra oplettend zijn bij ziekteverschijnselen en ook je contacten beperken. Heb je wél symptomen, bel dan naar de dokter. Je mag meteen een test laten afnemen. Is die positief, dan moet je 10 dagen in zelfisolatie.

Maatregelen bij quarantaine

 • Geen school voor kinderen, voor ouders niet buitenshuis werken (telewerk kan wel).
 • Deel geen voorwerpen met je gezin (bestek, beker, glas, handdoek) en was vaak je handen. Draag ook thuis een mondmasker. Zorg voor voldoende verluchting, en poets elke dag wat je veel aanraakt.
 • Nodig geen bezoek uit.
 • Voor de noodzakelijke dingen mag je als ouder wel je huis uit: om boodschappen te doen, geneesmiddelen te kopen of naar de dokter te gaan. Kinderen mogen dit niet.
 • Bij symptomen contacteer je onmiddellijk je huisarts. Zijn er symptomen bij je kind, contacteer dan ook de school/CLB of de kinderopvang.

Zelfisolatie

Je gaat in zelfisolatie als je positief getest hebt. Die zelfisolatie duurt minstens 10 dagen.

Na 7 dagen ben je niet meer besmettelijk. Na 10 dagen mag je terug naar het werk, naar school of naar de opvang, maar enkel als je al 3 dagen geen koorts meer had én als de symptomen sterk verminderd zijn.

Extra maatregelen bij zelfisolatie

Neem de maatregelen voor quarantaine in acht, met een aantal verstrengingen:

 • Verblijf in een aparte kamer die je goed verlucht. Voor kinderen is dit bijna niet haalbaar, ook voor ouders wordt dit moeilijk, tenzij de partner alle taken en opvang op zich kan nemen. Roep op tijd (professionele) hulp in bij zulke situaties.
 • Blijf thuis. Vraag bijvoorbeeld hulp aan anderen om boodschappen te brengen.

LEES OOK > Rust vinden in je gezin tijdens de corona-quarantaine

Wat bij een besmetting op school, in de crèche of in de buitenschoolse opvang?

Crèche of buitenschoolse opvang

Als er in de crèche of opvang een mogelijk geval is van COVID-19, dan kijken de onthaalouders eerst of er een ander kind uit de kinderopvang de voorbije twee weken symptomen hadden. Is dit het geval, dan wordt er getest.

 • Is de test negatief, dan is er geen cluster. Van zodra het zieke kind beter is, kan het terug naar de opvang gaan.
 • Test het kindje positief, dan wordt er zelfisolatie aangeraden. Ook alle huisgenoten (ouders, broers, zussen, inwonende familieleden) moeten nu in quarantaine. De hele bubbel binnen de opvang gaat ook in quarantaine. Een andere bubbel binnen diezelfde opvang zal niet in quarantaine gaan.

Als er geen enkel ander kind in de kinderopvang de voorbije twee weken mogelijke symptomen had, dan wordt er enkel getest in geval van een hospitalisatie van het zieke kind.

 • Bij een positieve test gaat het zieke kind minimum 10 dagen in isolatie. Huisgenoten gaan mee in quarantaine. De bubbel binnen de kinderopvang gaat niet in quarantaine, maar de ouders van de andere kindjes worden wel verwittigd. Iedereen blijft extra waakzaam.
 • Bij een negatieve test loopt alles normaal en komt het kindje terug van zodra het genezen is.

Na een hoogrisico-contact in de buitenschoolse opvang worden niet alleen lagereschoolkinderen maar nu ook kleuters gecontacteerd voor een test en quarantaine. Is er een besmetting in het vijfde of zesde leerjaar, dan moeten voortaan alle kinderen in dezelfde opvangbubbel 14 dagen lang verplicht een mondmasker dragen.

Als er een begeleider besmet is, of 2 kinderen testen positief, dan wordt de opvang of de leefgroep gesloten. Alle kinderen gaan dan in quarantaine. Wordt je kind ziek binnen de 14 dagen, dan moeten de gezinsleden getest worden om te bepalen of zij ook in quarantaine moeten.

Lagere school

Als iemand op school besmet is, dan zal het CLB onderzoeken met wie de besmette persoon contact had. Ze onderscheiden twee soorten contacten: hoogrisico-contacten (nauw contact) en laagrisico-contacten (oppervlakkig contact).

Zit jouw kind in de klas of de refter naast de besmette persoon, dan is dat een hoogrisico-contact. Quarantaine is verplicht, en je kind krijgt een uitnodiging voor een sneltest. Het CLB regelt dat voor jullie. Je krijgt een code per sms en een brief met meer informatie. Wie die sneltest weigert, krijgt sowieso een code om op dag 7 (na het nauwe contact met de besmette persoon) een gewone PCR-test te laten afnemen. Is die negatief, dan mag je uit quarantaine. Doe je geen test, dan blijf je 10 dagen in quarantaine.

Had jouw kind langer dan 4 dagen geleden een laatste nauw contact met de besmette persoon, dan gaat het om een laag riciso en mag het naar school blijven gaan. Neem wel extra voorzorgmaatregelen en blijf alert. Buitenschoolse activiteiten moeten 14 dagen opgeschort worden. Wordt je kind toch ziek, bel dan je huisarts. Er komt een uitnodiging voor een gewone test op dag 7.

Is er een besmetting in het vijfde of zesde leerjaar, dan moeten voortaan alle kinderen uit dat leerjaar 14 dagen lang verplicht een mondmasker dragen op school, zowel in de klas als op de speelplaats.

Nu er een derde coronagolf dreigt, kunnen de maatregelen snel veranderen. Wanneer er bij meerdere besmette personen een vermoeden is van een uitbraak, zou het kunnen dat de hele klas in quarantaine moet. De school overlegt daarvoor met het expertiseteam van de overheid. Luister dus vooral naar de richtlijnen van de school en van het CLB. Zij staan je bij met de allerlaatste betrouwbare info.

Kleuterklas

In de kleuterklas wordt dezelfde werkwijze gevolgd als in de crèche/buitenschoolse opvang. Er is sinds 4 februari één verandering in het testbeleid: ook kleuters moeten voortaan na een hoogrisico-contact buiten het gezin in quarantaine en worden zo snel mogelijk getest, met eventueel een tweede test op dag 7.

Is je kind ziek, hou het dan thuis. Kleuters met alleen een verkoudheid (last van snot, en eventueel een hoestje) hoeven niet thuis te blijven van school of opvang.

Enkel bij twee bevestigde gevallen van COVID-19 kan de kleuterklas gesloten worden. Dat gebeurt ook als een leerkracht of iemand van het zorgpersoneel besmet is. Alle kinderen worden in zulke gevallen aanzien als nauwe contacten en moeten mee in quarantaine.

Meer lees je op de site van Onderwijs Vlaanderen.

Hoe lang mag mijn kind niet naar de opvang of naar school?

Is je kind een hoogrisico-contact, dan wordt er quarantaine opgelegd. Na een negatieve tweede coronatest na 7 dagen mag de quarantaine beëindigd worden.

Test je kind positief – en is het dus besmet – dan moet hij of zij minstens 10 dagen in zelfisolatie. Als er de laatste 3 dagen geen koorts is en een verbetering van de symptomen, dan kan je kind terug naar de opvang of naar school vanaf dag 11.

LEES OOK > Kinderen vaker thuis? Let (extra) op voor hoogte-ongevallen

Moet ik een soort van bewijs voorleggen na de quarantaine of zelfisolatie?

Neen, je hoeft geen bewijs voor te leggen. Enkel als je kind in het ziekenhuis gelegen heeft, moet je met de arts bespreken of en wanneer je kind terug naar school of naar de opvang mag.

Kan mijn kind nog les volgen als het in quarantaine zit?

Spreek met de school af hoe je kind nu nog les kan volgen, zodat het geen achterstand oploopt. Vaak kan je kind via de computer les volgen of er wordt gekozen voor een andere aanpak. Bespreek het met de school en de leerkracht.

Moet iedereen van het gezin in quarantaine of getest worden?

Bij een positieve test van een gezinslid, gaan alle gezinsleden standaard in quarantaine en worden ze ook getest. Kinderen onder de 6 jaar worden meestal niet getest bij een besmetting in het gezin. Daarvan wordt aangenomen dat ze ook besmet zijn. (De uitzonderingen lees je in de volgende vraag).

Is er een besmetting in de klas of in de opvang en is je kind een hoogrisico-contact (zie hoger), of zijn er meerdere besmettingen in de opvang, dan moet je kind ook in quarantaine. Broers/zussen kunnen gewoon naar school blijven gaan en ouders aan het werk. Wordt je kind toch ziek, dan moet iedereen in quarantaine.

Let wel: een kind in quarantaine blijft zo veel mogelijk thuis en mag dus niet mee om boodschappen of om bijvoorbeeld broer of zus af te zetten aan school. Er moet dus steeds opvang voorzien worden (zie stukje over opvang hieronder).

Is er een besmetting in de klas of opvang, maar is je kind een laagrisico-contact? Dan loopt alles zoals normaal. Zijn er echter te weinig kinderen in de klas om de les te laten doorgaan, dan kan het zijn dat je kind toch thuis afstandsonderwijs krijgt tot de andere kinderen terug naar school komen.

Mijn kind is onder de 6, maar wordt wel getest. Mag dat wel?

Ja, ook kleuters worden nu zo snel mogelijk getest na een hoogrisico-contact buiten het gezin. Sciensano maakte die aanbeveling omdat de nieuwe coronavarianten veel besmettelijker zijn, ook bij kinderen.

In volgende gevallen wordt bovendien een test voor elk kind jonger dan 6 jaar aanbevolen:

 • als je kind mogelijk besmet is met het coronavirus en hiervoor naar het ziekenhuis moet
 • als er in de omgeving van je kind een verhoogd risico bij andere kindjes of volwassenen is op een ernstig verloop van de ziekte

LEES OOK > Ontprikkelen na een drukke dag in de kleuterklas of in de crèche

Wat als je als ouder positief test? Wie moet thuisblijven?

Als je als ouder positief test ga je 10 dagen in zelfisolatie. Je kinderen mogen echter pas terug naar school en/of opvang 10 dagen na het laatste risicovolle contact met de besmette persoon (of na een negatieve test op dag 7). De besmette ouder moet zich afzonderen en telkens een mondmasker dragen (zie maatregelen zelfisolatie).

In de praktijk is dit natuurlijk moeilijk vol te houden. Eventueel kan de partner de zorg van de kinderen op zich nemen. Ben je alleenstaande, dan moet je op zoek naar hulp om opvang te voorzien.

Test je positief, maar kan je de zorg niet uitbesteden, dan blijven kinderen mee in quarantaine tot jij als ouder je zelfisolatie mag stopzetten.

Wat met opvang, hoe los je dit op?

Als de opvang of school (gedeeltelijk) moet sluiten door een coronamaatregel van de overheid of als het kind in quarantaine moet door een hoogrisico-contact of een besmetting, is er voor de meeste ouders een oplossing. Deze oplossing geldt trouwens ook voor de paaspauze van drie weken paasvakantie. Hier vind je de mogelijkheden per statuut:

 • Werknemers of contractuelen bij de overheid kunnen een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Dit is een recht, de werkgever kan het dus niet weigeren. Aanvragen moeten ingediend worden bij de RVA met een attest van de school of opvang.
 • Zelfstandigen kunnen een beroep doen op het overbruggingsrecht. Aanvragen moeten ingediend worden bij het sociaal verzekeringskantoor van de zelfstandige met een attest van de school of opvang.
 • Voor statutaire ambtenaren is de situatie afhankelijk van de overheid. Sommigen kunnen nu al betaald thuis blijven om hun kind op te vangen (federale statutaire ambtenaren die niet kunnen telewerken, en Vlaamse statutaire ambtenaren mits akkoord van de leidinggevende). Voor hen die dat nog niet kunnen (statutaire ambtenaren van de lokale besturen) is er een oplossing in de maak. De Gezinsbond blijft druk uitoefenen dat dit snel gebeurt én dat ook telewerkende statutaire ambtenaren van alle overheden gebruik kunnen maken van het opvangverlof. Telewerk en opvang zijn niet te combineren.

Deze regelingen zijn echt geen overbodige luxe voor ouders die geconfronteerd worden met de plotse quarantaine van hun kinderen.

Een andere oplossing vinden is immers niet vanzelfsprekend, omdat een quarantaine ook inhoudt dat je enkel volgens de geldende maatregelen andere personen in huis kan halen. Dat betekent dat eventuele oppassers afstand moeten houden en mondmasker dragen, tenzij het een knuffelcontact is. Het mogen zeker ook geen personen zijn die tot de risicogroep behoren.

Eventuele andere oplossingen?

 • Iedere werknemer heeft recht op 10 dagen sociaal verlof waarvan sommige werkgevers een aantal dagen betalen. Deze 10 dagen zijn een recht maar dienen voor onvoorziene omstandigheden in de privé-sfeer. De eerste dag quarantaine van een kind hoort daar zeker bij. Vanaf de 2e dag quarantaine kan een werkgever sociaal verlof weigeren omdat je een andere oplossing had kunnen vinden. We hopen alvast op soepelheid bij de werkgevers want het lijkt ons bijna onmogelijk om in deze tijden een andere oplossing te vinden, tenzij zelf verlof te nemen.
 • Ambtenaren, werknemers en contractueel overheidspersoneel hebben recht op ouderschapsverlof. Wie nog ouderschapsverlof heeft staan, kan gebruik maken van de regeling om ouderschapsverlof per week op te nemen. Ouderschapsverlof opnemen is een recht voor ouders met een kind tot 12 jaar (of 21 jaar indien het gaat over een kind met een beperking) maar voor de flexibele opname per week moet je toestemming van je werkgever krijgen. Dit kan mits akkoord van de werkgever onmiddellijk ingaan. Je vraagt het aan bij de RVA. Meer info lees je hier.
 • De kinderoppasdienst van de Gezinsbond blijft actief en volgt de coronamaatregelen, maar staat op een lager pitje. Check bij je lokale verantwoordelijke of je je vaste babysitter voor deze situaties kan inschakelen.
 • Voor kinderen van zorgpersoneel is er een mogelijkheid tot noodopvang. Meer informatie over een contact in jouw buurt vind je hier.

Wat kost een coronatest in welke situatie?

Coronatesten worden door de ziekteverzekering terugbetaald zolang de correcte procedure wordt gevolgd. Er is geen remgeld, de patiënt betaalt normaal dus niets.

Een correcte procedure wil zeggen:

 • dat de test voorgeschreven moet zijn door een arts, schoolarts of een regionale gezondheidsinspecteur
 • of dat je een CTPC (= corona test prescription code) doorgestuurd krijgt in het kader van contact tracing of als je terugkeert van reis

Eén uitzondering: een test in het kader van internationale reizen betaal je zelf. Afhankelijk van het soort test betaal je hiervoor tussen de 9,60 en 46,81 euro.

Raadpleeg bij twijfel ook de corona-pagina’s van de Vlaamse Overheidsdienst Onderwijs en van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Nog meer heldere antwoorden op heel wat vragen kan je terugvinden op de Corona Kennisbank.

Volg de Gezinsbond ook op Facebook, Twitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten. Lid worden van de Gezinsbond kan hier.

Gepubliceerd op: 05/10/2020, laatste update op: 08/10/2021