Er is een besmet kind op school, je komt terug van vakantie uit een rode zone of je voelt jezelf ziek en moet getest worden. En dan valt het verdict: quarantaine of zelfisolatie. Maar wanneer moet je juist in quarantaine en wat is nu het verschil met zelfisolatie? En moet iedereen in het gezin mee in quarantaine? En wat kosten al die testen eigenlijk? Wij zochten het voor je uit.

Eerst even dit: het kan zijn dat jouw school of opvang toch een andere regel hanteert. Door lokale besmettingshaarden kunnen de regels dus nog wijzigen. Check bij onduidelijkheid bij de school of opvang wat er nu van je verwacht wordt.

Wat is het verschil tussen quarantaine en zelfisolatie?

Quarantaine

Als je in quarantaine moet, was dat vroeger voor een periode van 14 dagen, maar nu standaard voor een periode van 10 dagen.

Als je in quarantaine moet is dat meestal preventief, want je bent (nog) niet ziek. Maar je kwam de voorbije dagen in nauw contact met iemand die positief testte of je komt terug uit vakantie in een rode zone.

Heb je geen symptomen dan mag je na 10 dagen uit quarantaine, maar moet je de 4 dagen erna wel nog extra oplettend zijn bij ziekteverschijnselen en ook je contacten beperken.

Heb je wél symptomen, dan kan je je laten testen. Is de test positief, dan moet je een week in zelfisolatie.

Extra maatregelen bij quarantaine

 • Geen school voor kinderen, voor ouders niet buitenhuis werken (telewerk kan wel).
 • Deel geen voorwerpen met je gezin (bestek, beker, glas, handdoek) en was vaak je handen.
 • Nodig geen bezoek uit.
 • Voor de noodzakelijke dingen mag je als ouder wel je huis uit: om boodschappen te doen, geneesmiddelen te kopen of naar de dokter te gaan. Kinderen mogen dit niet.
 • Bij symptomen contacteer je onmiddellijk je huisarts. Zijn er symptomen bij je kind, contacteer dan ook de school/CLB of de kinderopvang.

Zelfisolatie

Als je in zelfisolatie gaat, dan is dit voor een periode van minstens 7 dagen. Je gaat in zelfisolatie als je ziek bent of als je positief getest hebt.

Na 7 dagen ben je niet meer besmettelijk en kan je, als je de laatste 3 dagen geen koorts meer had én als de symptomen sterk verminderd zijn, terug naar het werk, naar school of naar de opvang.

Extra maatregelen bij zelfisolatie

 • Draag ook thuis een mondmasker om je gezin te beschermen.
 • Verblijf in een aparte kamer die je goed verlucht. Voor kinderen is dit bijna niet haalbaar, ook voor ouders wordt dit moeilijk, tenzij de partner alle taken en opvang op zich kan nemen. Roep op tijd (professionele) hulp in bij zulke situaties.
 • Vraag ook hulp aan anderen om boodschappen te brengen.

LEES OOK > Rust vinden in je gezin tijdens de corona-quarantaine

Wat als je kind of een kind op school, in de crèche of in de buitenschoolse opvang besmet is?

In de crèche of in de buitenschoolse opvang

Als er in de crèche/buitenschoolse opvang een mogelijk geval is van COVID-19, dan kijken de onthaalouders eerst of er een ander kind uit de kinderopvang de voorbije twee weken symptomen hadden. Is dit het geval, dan wordt er getest.

 • Is de test negatief, dan is er geen cluster. Van zodra het zieke kind beter is, kan het terug naar de opvang gaan.
 • Test het kindje positief dan wordt er zelfisolatie aangeraden en dat minstens een week. Ook alle huisgenoten (ouders, broers, zussen, inwonende familieleden) moeten nu in quarantaine. De hele bubbel binnen de opvang gaat ook in quarantaine. Een andere bubbel binnen diezelfde opvang zal niet in quarantaine gaan.

Als er geen enkel ander kind in de kinderopvang de voorbije twee weken mogelijke symptomen had, dan wordt er enkel getest in geval van een hospitalisatie van het zieke kind.

 • Bij een positieve test gaat het zieke kind minimum een week in isolatie. Huisgenoten gaan mee in quarantaine. De bubbel binnen de kinderopvang gaat niet in quarantaine, maar de ouders van de andere kindjes worden wel verwittigd. Iedereen blijft extra waakzaam.
 • Bij een negatieve test loopt alles normaal en komt het kindje terug van zodra het genezen is.

Als er een begeleider besmet is, dan wordt de opvang of de leefgroep gesloten. Alle kinderen gaan dan in quarantaine. Wordt je kind ziek binnen de 14 dagen, dan moeten de gezinsleden getest worden om te bepalen of zij ook in quarantaine moeten.

Op school

Als iemand op school besmet is, dan zal het CLB onderzoeken met wie de besmette persoon contact had. Ze onderscheiden twee soorten contacten: hoogrisicocontacten (nauw contact) en laagrisicocontacten (oppervlakkig contact).

Is jouw kind een hoogrisicocontact, dan moet je kind 10 dagen thuisblijven. Als je kind ziekteverschijnselen ontwikkelt dan kan het getest worden. Bij een positieve test gaat het kind minimum 7 dagen in zelfisolatie. De overheid zal je nu ook opbellen voor een contactonderzoek.

Is jouw kind een laagrisicocontact, dan blijft alles lopen zoals normaal. Je kind gaat dus gewoon naar school. Neem wel extra voorzorgmaatregelen en blijf alert. Wordt je kind toch ziek, bel dan je huisarts en verwittig het CLB indien er getest wordt. Bij een negatieve test kan je kind verder naar school gaan.

Zit je kind nog in de kleuterklas, dan wordt dezelfde werkwijze als in de crèche/buitenschoolse opvang gevolgd. Enkel bij twee bevestigde gevallen van COVID-19 kan de kleuterklas gesloten worden.

Ook als een leerkracht of iemand van het zorgpersoneel besmet is, dan kan de kleuterklas gesloten worden. Alle kinderen worden in zulke gevallen aanzien als nauwe contacten en moeten mee in quarantaine.

Meer lees je op de site van Onderwijs Vlaanderen.

Hoe lang mag mijn kind niet naar de opvang of naar school?

Is je kind besmet, dan moet hij of zij 7 dagen in zelfisolatie. Als er de laatste 3 dagen geen koorts is en een verbetering van de symptomen, dan kan je kind terug naar de opvang of naar school.

Is je kind niet besmet, maar is hij of zij wel een hoogrisicocontact, dan worden er 10 dagen quarantaine opgelegd.

LEES OOK > Kinderen vaker thuis? Let (extra) op voor hoogte-ongevallen

Moet ik een soort van bewijs voorleggen na de quarantaine of zelfisolatie?

Neen, je hoeft geen bewijs voor te leggen. Enkel als je kind in het ziekenhuis gelegen heeft, moet je met de arts bespreken of en wanneer je kind terug naar school of naar de opvang mag.

Kan mijn kind nog les volgen als het in quarantaine zit?

Spreek met de school af hoe je kind nu nog les kan volgen, zodat het geen achterstand oploopt. Vaak kan je kind via de computer les volgen of er wordt gekozen voor een andere aanpak. Bespreek het met de school en de leerkracht.

Moet iedereen van het gezin in quarantaine of getest worden?

Bij een positieve test van een gezinslid, gaan alle gezinsleden standaard in quarantaine en worden ze ook getest. Kinderen onder de 6 jaar worden meestal niet getest, daarvan wordt aangenomen dat ze ook besmet zijn (de uitzonderingen lees je in de volgende vraag).

Is er een besmetting in de klas en is je kind een hoogrisicocontact of zijn er meerdere besmettingen in de opvang, dan blijft je kind ook 10 dagen in quarantaine. Broers/zussen kunnen gewoon naar school blijven gaan en ouders aan het werk. Wordt je kind toch ziek, dan moet iedereen in quarantaine.

Let wel: een kind in quarantaine blijft zo veel mogelijk thuis en mag dus niet mee om boodschappen of om bijvoorbeeld broer of zus af te zetten aan school. Er moet dus steeds opvang voorzien worden (zie stukje over opvang).

Is er een besmetting in de klas, maar is je kind een laagrisicocontact? Dan loopt alles zoals normaal. Zijn er echter te weinig kinderen in de klas om de les te laten doorgaan, dan kan het zijn dat je kind toch thuis afstandsonderwijs krijgt tot de andere kinderen terug naar school komen.

Mijn kind is onder de 6, maar wordt wel getest. Mag dat wel?

Ja, een test voor een kind jonger dan 6 jaar wordt in volgende gevallen toch aanbevolen:

 • als je kind mogelijks besmet is met het coronavirus en hiervoor naar het ziekenhuis moet
 • als er in de omgeving van je kind een verhoogd risico bij andere kindjes of volwassenen is op een ernstig verloop van de ziekte

LEES OOK > Ontprikkelen na een drukke dag in de kleuterklas of in de crèche

Wat als je als ouder positief test?

Als je als ouder positief test ga je een week in zelfisolatie. Je kinderen mogen echter pas terug naar school en/of opvang 10 dagen na het laatste risicovolle contact met de besmette persoon. De besmette ouder moet zich afzonderen en telkens een mondmasker dragen (zie maatregelen zelfisolatie).

In de praktijk is dit natuurlijk moeilijk vol te houden. Eventueel kan de partner de zorg van de kinderen op zich nemen. Ben je alleenstaande, dan moet je op zoek naar hulp om opvang te voorzien.

Test je positief, maar kan je de zorg niet uitbesteden, dan blijven kinderen mee in quarantaine tot jij als ouder je zelfisolatie mag stopzetten.

Wat met opvang, hoe los je dit op?

Als de opvang of school (gedeeltelijk) moet sluiten door een coronamaatregel van de overheid en het kind daar niet naar de opvang of de school kan, is er voor de meeste ouders een oplossing:

 • Werknemers of contractuelen bij de overheid kunnen een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Dit is een recht, de werkgever kan het dus niet weigeren. Aanvragen moeten ingediend worden bij de RVA met een attest van de school of opvang.
 • Zelfstandigen kunnen een beroep doen op het overbruggingsrecht. Aanvragen moeten ingediend worden bij het sociaal verzekeringskantoor van de zelfstandige met een attest van de school of opvang.
 • Voor statutaire ambtenaren is er helaas nog geen sluitende oplossing als de school of de opvang (gedeeltelijk) moet sluiten door een coronamaatregel. De situatie is afhankelijk van hun overheid. Sommigen kunnen nu al betaald thuis blijven om hun kind op te vangen. Voor hen die dat nog niet kunnen, wordt momenteel gewerkt aan een oplossing. De Gezinsbond blijft druk uitoefenen dat dit snel gebeurt.

Deze regeling is een hele zorg minder voor ouders die geconfronteerd worden met de plotse quarantaine van hun kinderen.

Maar het is geen oplossing voor de situatie waarin je kind hoogrisicocontact had en jij niet en je dus als ouder niet mee in quarantaine moet. Dan kunnen ouders jammer genoeg geen gebruik maken van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of het overbruggingsrecht.

Een oplossing vinden is dan niet vanzelfsprekend, omdat een quarantaine ook inhoudt dat je enkel volgens de geldende maatregelen andere personen in huis kan halen.

Dat betekent dat eventuele oppassers afstand moeten houden en mondmasker dragen, tenzij het een knuffelcontact is. Het mogen zeker ook geen personen zijn die tot de risicogroep behoren.

Eventuele andere oplossingen?

 • Iedere werknemer heeft recht op 10 dagen sociaal verlof waarvan sommige werkgevers een aantal dagen betalen. Deze 10 dagen zijn een recht maar dienen voor onvoorziene omstandigheden in de privé-sfeer. De eerste dag quarantaine van een kind hoort daar zeker bij. Vanaf de 2e dag quarantaine kan een werkgever sociaal verlof weigeren omdat je een andere oplossing had kunnen vinden. We hopen alvast op soepelheid bij de werkgevers want het lijkt ons bijna onmogelijk om in deze tijden een andere oplossing te vinden, tenzij zelf verlof te nemen.
 • De kinderoppasdienst van de Gezinsbond blijft actief en volgt de coronamaatregelen, maar staat op een lager pitje. Check bij je lokale verantwoordelijke of je je vaste babysitter voor deze situaties kan inschakelen.
 • Voor kinderen van zorgpersoneel is er een mogelijkheid tot noodopvang. Meer informatie over een contact in jouw buurt vind je hier.

Wat kost een coronatest in welke situatie?

Coronatesten worden door de ziekteverzekering terugbetaald zolang de correcte procedure wordt gevolgd. Er is geen remgeld, de patiënt betaalt normaal dus niets.

Een correcte procedure wil zeggen:

 • dat de test moet voorgeschreven zijn door een arts, schoolarts of een regionale gezondheidsinspecteur
 • of dat je een CTPC (= corona test prescription code) doorgestuurd krijgt in het kader van contact tracing of als je terugkeert van reis

Eén uitzondering: een test in het kader van internationale reizen betaal je zelf. Afhankelijk van het soort test betaal je hiervoor tussen de 9,60 en 46,81 euro.

Nog meer heldere antwoorden op heel wat vragen kan je terugvinden op de Corona Kennisbank.

Volg de Gezinsbond ook op Facebook, Twitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten. Lid worden van de Gezinsbond kan hier.

Gepubliceerd op: 05/10/2020, laatste update op: 20/11/2020