Bij de invoering van het Groeipakket werd duidelijk dat niet alle gezinnen erop vooruit zullen gaan. Vooral wie één kind heeft, geboren voor 2018 of kinderen in het nieuwe en het oude systeem (combinatiegezin), loopt geld mis. Heel vaak werd de vraag gesteld: wat gaat de Gezinsbond hieraan doen? Wij hebben beslist om geen gerechtelijke stappen te ondernemen maar wel om ons lobbywerk voort te zetten.

Door te blijven praten en onderhandelen hopen we nog een aantal zaken te verkrijgen. Deze vijf dingen zouden het Groeipakket verbeteren:

1) Een oplossing voor gezinnen met één kind geboren voor 2019

Van bij de start van de onderhandelingen hebben we gevraagd om deze gezinnen onmiddellijk op te nemen in de nieuwe regeling. Dat kon niet voor de Vlaamse overheid: de omschakeling moest budgetneutraal zijn, mocht dus geen ‘extra’ geld kosten.

Nochtans is het een groot verschil. Een eerste kind geboren voor 2019 krijgt 93,93 euro, in plaats van 163,20 euro voor een kind geboren na 2019. Dat kind krijgt natuurlijk wél leeftijdstoeslagen (wat in het nieuwe systeem niet meer bestaat), maar het verschil wordt op het eind van de rit (25 jaar) niet weggewerkt.

We blijven dan ook aandringen om deze gezinnen toch op te nemen in de nieuwe regeling, zoals ook Brussel zal doen in 2020.

2) Compensatie voor de combigezinnen

Gezinnen die kinderen hebben van voor én na 1 januari 2019, krijgen kinderbijslag in de nieuwe en de oude regeling. Zij combineren vaak het slechtste van twee systemen. We vragen voor hen een compensatie.

Van de huidige regering verwachten we echter niet meer dat ze iets aan de onevenwichtige overgangsregeling gaat veranderen. We mikken daarom op de nieuwe Vlaamse regering om het nodige extra budget te investeren in het Groeipakket om deze gezinnen ook meer kinderbijslag te bezorgen.

Deze eisen vormen een belangrijke pijler in ons Vlaams memorandum. Zelf blijven we dus inzetten op lobbyen en stappen we dus niet naar het Grondwettelijk Hof. Als individueel gezin kan je altijd een klachtenbrief sturen naar het Grondwettelijk Hof om de overgangsregeling als discriminerend aan te klagen.

> Waarom de Gezinsbond niet naar de rechtbank stapt

3) Opnieuw een leeftijdstoeslag

Het basisbedrag (in 2019 is dat 163,20 euro) dekt ongeveer de helft de kosten voor kinderen jonger dan 6 jaar. Maar voor oudere kinderen is dat niet meer het geval. Kinderen kosten immers meer naarmate ze ouder worden.

Daarom vraagt de Gezinsbond om vanaf 2025 leeftijdstoeslagen in te voeren op de scharnierleeftijden: 6, 12 en 18 jaar.

Waarom pas in 20205? Omdat de eerste kinderen geboren in het nieuwe systeem (2019) dan zes jaar worden.

4) Betere dekking van de minimumkosten

Het basisbedrag zou op termijn beter de minimumkosten van een kind op alle leeftijden moeten dekken. We vragen dan ook dat de Vlaamse regering meer budget vrijmaakt om de kinderbijslagen voldoende te verhogen. Dit geldt zowel voor het basisbedrag van het Groeipakket en de bedragen in de oude kinderbijslagregeling.

5) Indexatie van de bedragen

Momenteel is voorzien dat de bedragen uit het Groeipakket net zoals de kinderbijslagen zullen stijgen met 2 procent als de spilindex wordt bereikt of overschreden. Dit is voor ons onvoldoende omdat de opvoedingskosten sterker stijgen dan de consumptieprijsindex waarop de spilindex zich baseert, zodat de koopkracht van gezinnen met kinderen het welvaartspeil niet volgt. Daarom pleiten we dat alle bedragen voortaan het loonpeil volgen en  welvaartsvast worden.

Er is dus zeker nog werk aan de winkel en hiervoor zetten we ons elke dag in. Steun jij onze werking om gezinnen te ondersteunen, begeleiden en vooruit te helpen? Dat kan door je lid te maken via deze link.

> Lees hier wat we wél al hebben kunnen verwezenlijken voor het Groeipakket

Gepubliceerd op: 11/01/2019, laatste update op: 29/01/2019

Tags: , ,