Bij de invoering van het Groeipakket in 2019 verandert er een en ander aan de financiële tegemoetkomingen van de Vlaamse overheid aan ouders met kinderen. Wat betekent dat als ouders gescheiden zijn of een nieuw samengesteld gezin worden.

Het Groeipakket voor gescheiden ouders en nieuw samengestelde gezinnen telt meestal maar voor veranderingen in de gezinssituatie vanaf 2019. Dat betekent dat scheidingen of nieuwe samenstellingen of een extra kind erbij vanaf 2019 onder de nieuwe regeling vallen.

Voor wie al gescheiden is en kinderen heeft die geboren zijn voor 2019, verandert er quasi niks tenzij de gezinssituatie verandert.Als er een kindje bijkomt bijvoorbeeld kunnen de regels wel veranderen.

Uitzondering hierop zijn de nieuwe participatietoeslagen, zoals de kinderopvangtoeslag, de kleutertoeslag en de schooltoeslag.

De kinderopvangtoeslag wordt maandelijks uitbetaald aan de ouder die het basisbedrag (of kinderbijslag in de huidige regeling) ontvangt. De kleutertoeslag, schooltoeslag en de schoolbonus worden een keer per jaar betaald aan diezelfde ouder.

Wie krijgt het Groeipakket bij een scheiding?

De beslissing over het Groeipakket bij scheiding ligt bij de ex-partners. Zij beslissen op welke rekening wordt gestort. Komen de ex-partners niet tot een overeenkomst, dan beslist de jongste ouder. De andere partij kan hier wel beroep tegen aantekenen.

> Scheiden? Denk aan een ouderschapsplan

Sociale toeslag en scheiding

Om recht te hebben op een sociale toeslag bij scheiding telt het inkomen van de ouder en de eventuele nieuwe partner. Ook de verblijfsregeling is van tel.

50/50-regeling: er wordt gekeken naar het inkomen van elk (nieuw) gezin. Ligt dat gezinsinkomen onder de grens, dan kan dat gezin aanspraak maken op de helft van de sociale toeslag, ook al wordt het basisbedrag of de kinderbijslag aan de andere ouder betaald. Als het gezinsinkomen van beide ouders onder het inkomensplafond ligt, krijgen beide ouders de helft van de sociale toeslag.
het kind verblijft meer bij een ouder: als het inkomen van die ouder onder een bepaalde grens ligt, krijgt deze ouder waarbij het kind het meest verblijft het volledige bedrag van de sociale toeslag uitgekeerd.

Om de gezinsgrootte van nieuw samengestelde gezinnen te bepalen, tellen gemeenschappelijke kinderen volledig mee bij elke ouder. Het aantal kinderen wordt vervolgens naar boven afgerond.

> Lees hier alles over de sociale toeslagen

> Lees hier over de schoolbonus, de schooltoelage en het verschil tussen beide

> Wat is het Groeipakket en wat verandert het voor mijn gezin?

De Gezinsbond is voorstander van een hervorming van de kinderbijslag. We zijn tevreden dat de toeslagen voor kinderen in armoede zijn aangepast en dat de kinderbijslag (het basisbedrag) een recht is voor elk kind. We blijven ijveren voor leeftijdstoeslagen omdat kinderen nu eenmaal meer geld kosten als ze ouder worden. Ook combinatiegezinnen, gezinnen met kinderen geboren voor en na 2019, zouden er niet op achteruit mogen gaan.

Onze standpunten over het Groeipakket lees je op deze pagina.  Vragen over het Groeipakket? Stuur ze naar sjd@gezinsbond.be of bel naar 02 507 88 66.

Help ons strijden voor de rechten en belangen van elk gezin en word nu lid. Je haalt er heel wat voordelen uit!
Gepubliceerd op: 21/12/2018

Tags: , , , , ,