Bij de invoering van het Groeipakket in 2019 verandert er een en ander aan de financiële tegemoetkomingen van de Vlaamse overheid aan ouders met kinderen. Wat wordt dat voor pleeggezinnen?

Het Groeipakket voor pleegouders geldt voor situaties vanaf 2019. Dat is voor alles zo binnen het Groeipakket. Wie voor 1 januari 2019 al een pleegzorgtoeslag ontving, blijft die ontvangen zolang de plaatsing niet wijzigt.

Pleegouder als opvoeder

Voor pleegouders vanaf 2019 geldt dat zij als opvoeder worden beschouwd voor een kind geplaatst in hun gezin. Zij zullen dan ook het Groeipakket voor dat gezin ontvangen.

Soort pleegzorg

Er is ook een zorgtoeslag voor pleeggezinnen voorzien: de pleegzorgtoeslag van 63,03 euro per maand (in 2019). Hier speelt de soort pleegzorg een rol.

• maakt het kind duurzaam deel uit van het gezin of doe je aan perspectiefbiedende pleegzorg, dan krijgt het pleeggezin de pleegzorgtoeslag
• biedt je gezin perspectiefzoekende pleegzorg, met als doel dat het kind zo snel mogelijk terugkeert naar zijn thuis, dan wordt de pleegzorgtoeslag uitgereikt aan de persoon die voor de plaatsing het Groeipakket kreeg.

Een pleegkind in je gezin wordt voor de bepaling van de gezinsgrootte en de berekening van de sociale toeslag volledig meegeteld.

Bij plaatsing in een instelling wordt het kind meegeteld in het gezin waar het het laatst verbleef.

Meer informatie hierover vind je op de site van het Groeipakket.

> LEES hier meer over het Groeipakket en wat het betekent in jouw gezin

> LEES hier meer over de veelgestelde vragen en antwoorden

De Gezinsbond is voorstander van een hervorming van de kinderbijslag. We zijn tevreden dat de toeslagen voor kinderen in armoede zijn aangepast en dat de kinderbijslag (het basisbedrag) een recht is voor elk kind. We blijven ijveren voor leeftijdstoeslagen omdat kinderen nu eenmaal meer geld kosten als ze ouder worden. Ook combinatiegezinnen, gezinnen met kinderen geboren voor en na 2019, zouden er niet op achteruit mogen gaan.

Onze standpunten over het Groeipakket lees je op deze pagina.

Vragen over het Groeipakket? Stuur ze naar sjd@gezinsbond.be of bel naar 02 507 88 66.

Gepubliceerd op: 21/12/2018

Tags: , , , , ,