Bij de invoering van het Groeipakket in 2019 verandert er een en ander aan de financiële tegemoetkomingen van de Vlaamse overheid aan oudersmet kinderen. Ook als je meerderjarige en studerende kinderen hebt, veranderen nog bepaalde maatregelen. Een overzicht.

Het Groeipakket voor studenten en meerderjarigen verandert niet heel veel: de basiskinderbijslag in functie van de rang van het kind zal uitbetaald blijven zolang het meerderjarige kind studeert (tot maximaal 25 jaar) en ook de leeftijdsbijslag op 18 jaar zal nog worden toegekend.

Wat verandert er wel?

• Studenten die werken

Studenten van minstens 18 jaar moesten tot nu waakzaam zijn als ze bijverdienen. Alleen in de zomervakantie en op voorwaarde dat ze verder studeerden, mochten ze onbeperkt werken. In de andere kwartalen lag de limiet op 240 uur. Wie te veel werkte, verloor de kinderbijslag voor het hele kwartaal.

Het Groeipakket houdt geen rekening meer met het inkomen van een student of met zijn vergoedingen voor vrijwilligerswerk. Dat was in de kinderbijslagregeling wel het geval.

Of een 18-plusser zijn rechten binnen het Groeipakket behoudt, hangt alleen af van het aantal uren dat hij werkt. Daarbij tellen de 475 uur die een jongere mag werken onder een studentenovereenkomst of als student-zelfstandige niet mee. Met een gewoon contract mag een student maximaal 80 uur per maand werken. Presteert hij in een maand meer uren, dan valt de kinderbijslag (of later het basisbedrag) voor die maand weg.

Ook jongeren die zich vestigen als zelfstandige in hoofdberoep verliezen hun Groeipakket.

• Zieke jongeren

Studenten die door ziekte geen of een onvolledig studieprogramma kunnen volgen, kunnen voortaan nog kinderbijslag (‘basisbedrag’) krijgen. Voorwaarde is dat je een doktersattest kan voorleggen.

• Schoolverlaters

Schoolverlaters kunnen nog twaalf maanden recht hebben op het Groeipakket, als ze niet te veel werken. De voorwaarde ingeschreven te zijn bij de arbeidsbemiddelaar VDAB valt weg.

• In het buitenland

Is je kind in Vlaanderen gedomicilieerd maar studeert het in een land van de Europese Economische Ruimte (EER),dan heeft het recht op het Groeipakket en de eventuele toeslagen. Voorwaarde is wel dat het onderwijsprogramma erkend is door de overheid van het land waar het onderwijs wordt gevolgd of dat er minstens 17 lesuren per week worden gevolgd.

Het is mogelijk dat je kind ook in het land waar het studeert recht heeft op kinderbijslag. Het hoogste bedrag binnen het Groeipakket wordt steeds gegarandeerd door middel van verschilbetaling, m.a.w. een opleg bovenop de buitenlandse kinderbijslag.

Ook als je kind niet studeert in een land van de EER of een land waar België een akkoord mee heeft, kan het recht op Groeipakket behouden worden, mits bepaalde specifieke voorwaarden. Bekijk deze op de site van Groeipakket.

Ook een verblijf in een ander land kan het recht op Groeipakket behouden, als het niet meer dan 2 maanden per jaar of 120 dagen tijdens schoolvakanties is. Uitzondering hierop zijn kinderen die wegens ziekte in het buitenland verblijven: voor maximaal 6 maanden behouden ze het recht op het Groeipakket. Ook nadat je kind een diploma middelbaar of hoger onderwijs heeft behaald, en maximaal een jaar in het buitenland studeert, kan het zijn recht behouden. Dit is ook het geval als het in het buiteland studeert met een studiebeurs van een Belgische of buitenlandse instelling.

> Lees hier over de schoolbonus, de schooltoelage en het verschil tussen beide

> Wat is het Groeipakket en wat verandert het voor mijn gezin?

De Gezinsbond is voorstander van een hervorming van de kinderbijslag. We zijn tevreden dat de toeslagen voor kinderen in armoede zijn aangepast en dat de kinderbijslag (het basisbedrag) een recht is voor elk kind. We blijven ijveren voor leeftijdstoeslagen omdat kinderen nu eenmaal meer geld kosten als ze ouder worden. Ook combinatiegezinnen, gezinnen met kinderen geboren voor en na 2019, zouden er niet op achteruit mogen gaan.

Onze standpunten over het Groeipakket lees je op deze pagina.  Vragen over het Groeipakket? Stuur ze naar sjd@gezinsbond.be of bel naar 02 507 88 66.

Help ons strijden voor de rechten en belangen van elk gezin en word nu lid. Je haalt er heel wat voordelen uit!
Gepubliceerd op: 21/12/2018

Tags: , , ,