Vanaf 1 januari 2019 krijgt elk Vlaams kind een Groeipakket. Maar wat is dat Groeipakket? Wat houdt het in voor de kinderbijslag? En wat betekent het voor jouw gezin?

Wat is het Groeipakket?

Het Groeipakket is de naam voor alle financiële tegemoetkomingen die een kind in Vlaanderen kan krijgen.

Per kind krijgt een gezin in het Groeipakket:

een startbedrag (vroeger: kraamgeld of adoptiepremie)
een basisbedrag (vroeger: kindergeld of kinderbijslag)
een schoolbonus (vroeger: schoolpremie of officieel ‘jaarlijkse bijslag’)

Daarnaast zijn in het Groeipakket ook toeslagen voorzien die enkel gelden onder bepaalde voorwaarden.

kinderopvangtoeslag: als je baby of peuter naar een niet-inkomensgerelateerde Vlaamse kinderopvang gaat.
kleutertoeslag: als je kleuter (voldoende) naar een Vlaamse kleuterschool gaat.
de schooltoeslag (vroeger: schooltoelage): voor wie schoolgaande kinderen ouder dan 3 jaar heeft en minder verdient dan een bepaalde grens

Deze drie toeslagen worden ook wel ‘participatietoeslagen’ genoemd. Dan zijn er nog twee extra toeslagen:

sociale toeslag: afhankelijk van het inkomen en het aantal kinderen.
zorgtoeslag voor weeskinderen, pleegkinderen of kinderen met een zorgbehoefte.

Wat betekent het voor jouw gezin?

Een nieuwe regeling geldt niet onmiddellijk voor iedereen. Dat geldt ook voor het Groeipakket. Sommige maatregelen gelden onmiddellijk voor baby’s geboren vanaf 2019. Voor wie al kinderen heeft die geboren zijn vóór 2019, verandert er niet zoveel.

  • Startbedrag: is er voor baby’s geboren vanaf 2019. Baby’s die voor 2019 geboren werden, hebben hun ‘kraamgeld’ al ontvangen.
  • Basisbedrag: dit geldt voor alle kinderen geboren vanaf 2019. Kinderen die geboren zijn in 2018 blijven in het oude systeem van de kinderbijslag (met aanpassing voor rang van het kind en de leeftijd).

Heb je al kinderen en verwacht je nog een kindje in 2019, dan krijgen de kinderen geboren voor 2019 de bedragen uit het oude kinderbijslagsysteem en de kinderen geboren na 2019 het basisbedrag. Je gezin wordt dan een combigezin, omdat het beide regelingen combineert.

> LEES OOK: Wat verandert er aan het kraamgeld en kindergeld in 2019?

 

  • Schoolbonus: deze wordt automatisch toegekend in augustus, voor alle kinderen die in juli het basisbedrag/kindergeld kregen. Ook kinderen geboren voor 2019 krijgen deze schoolbonus.
  • Kinderopvangtoeslag: dit wordt automatisch toegekend op basis van de dagen die de Vlaamse opvang doorgeeft aan Kind & Gezin. Dit geldt ook voor kinderen geboren voor 2019. Let op: als je kind al deels naar de kleuterschool gaat, grijp je naast de kinderopvangtoeslag.
  • Kleutertoeslag: ook dit wordt automatisch betaald voor kleuters van drie als je kind is ingeschreven in een Vlaamse kleuterschool en voor kleuters van vier als je kind voldoende dagen naar de kleuterschool gaat.
  • Schooltoeslag: in tegenstelling tot de schooltoelage, moet de schooltoeslag niet meer worden aangevraagd. Iedereen die er recht op heeft, krijgt de schooltoeslag automatisch uitbetaald, behalve als je kind te lang ongewettigd afwezig was.
> LEES OOK: Wat is het verschil tussen de schoolbonus en de schooltoeslag?

 

  • Sociale toeslagen: deze zijn afhankelijk van het inkomen en de gezinsgrootte. Ze worden ook automatisch toegekend, met de optie om ze zelf aan te vragen als je inkomenssituatie drastisch gewijzigd is, maar dit nog niet in je laatste aanslagbiljet is weerspiegeld. Ook voor gescheiden ouders is een regeling uitgewerkt.
  • Zorgtoeslag: deze toeslagen zijn er voor kinderen die één of beide ouders verloren, die opgroeien in een pleeggezin of een zorgbehoefte (handicap of aandoening) hebben.

Wie betaalt het Groeipakket uit?

Er zijn vijf organisaties waar je terecht kan voor de uitbetaling van het Groeipakket:

FONS (vroeger Famifed)
Kidslife Vlaanderen (ADMB, Group S en Horizon Het Gezin)
MyFamily (Xerius),
Parentia (Partena, Attentia en Future Generations/Mensura)
Infino (Securex en Acerta).
Samen met de start van het Groeipakket verandert dus ook het landschap van de kinderbijslagfondsen. Tot vorig jaar betaalde meestal het kinderbijslagfonds van de werkgever van de vader de bijslag. Voor zelfstandigen was dat het kinderbijslagfonds van het sociaal verzekeringsfonds waarbij de vader was aangesloten.

In 2019 wordt de band tussen de werkgever en het Groeipakket doorgeknipt. Wie in 2019 een baby krijgt, kan kiezen voor een van de vijf uitbetalers. Een gezin kan kiezen voor een van de vier private uitbetalers of de publieke uitbetaler FONS. Wie niet kiest, komt automatisch bij FONS terecht.

Wie al kinderen had, is begin 2019 automatisch overgezet naar één van de vijf bovenstaande uitbetalers. De bedragen zijn bij elke uitbetaler dezelfde. De uitbetalers zouden wel kunnen verschillen naar dienstverlening, zoals bereikbaarheid en snelheid om te antwoorden op vragen.

Vanaf 1 januari 2020 kan elk gezin vrij overstappen. De aansluiting is altijd voor minimaal één jaar.

Uitzondering voor Brussel

Brussel behoudt in 2019 het huidige federale systeem en stapt pas in 2020 over naar een nieuwe regeling met een vast basisbedrag van 150 euro, met mogelijke leeftijdsbijslagen op twaalf en achttien jaar. De geboortepremie zal 1.100 euro voor het eerste kind bedragen en 500 euro vanaf het tweede. De schoolpremie schommelt tussen 20 en 80 euro.

> LEES hier meer over de nieuwe kinderbijslag in Brussel

> LEES hier meer over de veelgestelde vragen en antwoorden

De Gezinsbond is voorstander van een hervorming van de kinderbijslag. We zijn tevreden dat de toeslagen voor kinderen in armoede zijn aangepast en dat de kinderbijslag (het basisbedrag) een recht is voor elk kind. We blijven ijveren voor leeftijdstoeslagen omdat kinderen nu eenmaal meer geld kosten als ze ouder worden. Ook combinatiegezinnen, gezinnen met kinderen geboren voor en na 2019, zouden er niet op achteruit mogen gaan.

Onze standpunten over het Groeipakket lees je op deze pagina.

Vragen over het Groeipakket? Stuur ze naar sjd@gezinsbond.be of bel naar 02 507 88 66.

Gepubliceerd op: 18/12/2018, laatste update op: 14/01/2019

Tags: , , , , , , , , , , ,