Bij de invoering van het Groeipakket in 2019 verandert er een en ander aan de financiële tegemoetkomingen van de Vlaamse overheid aan ouders met kinderen. Voor minder kapitaalkrachtige ouders is er bijvoorbeeld de sociale toeslag.

Wat is de sociale toeslag?

De sociale toeslag moet gezinnen ondersteunen die het moeilijker hebben om de opvoedingskosten van hun kinderen te dragen omdat ze een laag of middenklasse inkomen hebben. Op die manier vergroot hun draagkracht. De sociale toeslag is afhankelijk van het inkomen en de gezinsgrootte.

Voor wie is de sociale toeslag?

De sociale toeslag geldt in 2019 voor élk gezin dat een bruto belastbaar jaarinkomen heeft van minder dan 30.984 euro. De toeslag is er dus niet meer enkel voor bepaalde sociale groepen zoals eenoudergezinnen, langdurig werklozen en langdurig zieken.

Nog nieuw is de sociale toeslag voor middenklassegezinnen met drie kinderen, waarvan minstens één geboren in 2019. Als dit gezin meer verdient dan 30.984 maar minder dan 61.200 euro, krijgt het vanaf nu ook een sociale toeslag.

Het inkomen wordt vastgelegd op basis van het aanslagbiljet. De sociale toeslag geldt dan voor een toekenningsjaar (1 oktober tot 30 september) tenzij de gezinssamenstelling wijzigt. Omdat het aanslagbiljet niet altijd de huidige inkomenssituatie weerspiegelt, bestaat er ook een alambelprocedure voor gezinnen waarbij het inkomen plots drastisch wijzigt.

> Lees hier meer over wat telt als inkomen voor de sociale toeslag

Sociale toeslag bij echtscheiding

Voor gescheiden gezinnen telt het inkomen van beide ouders apart (bij 50/50-regeling) of het inkomen van de ouder waar het kind het meest verblijft. Is er sprake van een nieuw samengesteld gezin, dan wordt het inkomen van de ouder én van zijn of haar nieuwe partner bekeken binnen die situatie.

Bij een 50/50-regeling telt het kind volledig mee voor de gezinsgrootte in elk gezin. Als beide ouders dan elk recht hebben op een sociale toeslag, dan krijgen ze elk de helft uitbetaald. Heeft maar een van beide ouders recht op de sociale toeslag, dan krijgt die ook maar de helft van het bedrag.

Verblijft het kind vaker bij een ouder, dan telt het inkomen van die ouder (eventueel binnen het nieuw samengestelde gezin). Heeft deze ouder recht op een sociale toeslag, dan krijgt die het volledige bedrag.

> Groeipakket voor gescheiden ouders

Sociale toeslag in pleeggezinnen

Ook pleeggezinnen kunnen aanspraak maken op de sociale toeslag. Het pleegkind wordt volledig meegeteld bij de berekening. Bij plaatsing in een instelling wordt het kind meegeteld in het gezin waar het vóór de plaatsing verbleef.

Sociale toeslag als alleenstaande

Er is geen aparte sociale toeslag meer voor eenoudergezinnen, maar als deze gezinnen een inkomen hebben onder de voorziene plafonds, komen ze uiteraard in aanmerking voor de sociale toeslagen. Het inkomen en de gezinsgrootte zijn hier van doorslaggevend belang.

Hoeveel bedraagt de sociale toeslag?

Het bedrag is afhankelijk van hoeveel het gezinsinkomen bedraagt, hoeveel kinderen er zijn en wanneer die geboren zijn. Kinderen geboren voor 2019 krijgen de oude bedragen, aangepast aan hun basisbedrag. Voor kinderen geboren vanaf 2019 gelden de tarieven in deze tabel op de site van het Groeipakket.

Hoe krijg je de sociale toeslag?

De sociale toeslag wordt automatisch toegekend als je er recht op hebt, tenzij de alarmbelprocedure wordt ingeschakeld. In dat geval wordt de sociale toeslag of elektronisch toegekend (bij leefloon, inkomensvervangende tegemoetkoming of inkomensgarantie voor ouderen) of manueel. In dat laatste geval moet je aan de uitbetaler van het groeipakket tonen dat je minstens zes opeenvolgende maanden onder de inkomensgrens zit. Bij toekenning wordt de sociale toeslag dan uitbetaald voor de aangetoonde periode en tot aan de start van het toekenningsjaar (1 oktober tot 30 september). Als later zou blijken dat je bruto belastbaar jaarinkomen, toch boven de voorziene inkomensplafonds ligt, moet je de ten onrechte gekregen sociale toeslagen niet terugbetalen.

> LEES hier meer over de nieuwe kinderbijslag in Brussel

> LEES hier meer over de veelgestelde vragen en antwoorden

De Gezinsbond is voorstander van een hervorming van de kinderbijslag. We zijn tevreden dat de toeslagen voor kinderen in armoede zijn aangepast en dat de kinderbijslag (het basisbedrag) een recht is voor elk kind. We blijven ijveren voor leeftijdstoeslagen omdat kinderen nu eenmaal meer geld kosten als ze ouder worden. Ook combinatiegezinnen, gezinnen met kinderen geboren voor en na 2019, zouden er niet op achteruit mogen gaan.

Onze standpunten over het Groeipakket lees je op deze pagina.

Vragen over het Groeipakket? Stuur ze naar sjd@gezinsbond.be of bel naar 02 507 88 66.

Gepubliceerd op: 21/12/2018

Tags: , , ,