Bij de invoering van het Groeipakket in 2019 verandert er een en ander aan de financiële tegemoetkomingen van de Vlaamse overheid aan ouders met kinderen. Voor gezinnen met een zorgbehoefte wordt in extra ondersteuning voorzien in de vorm van een zorgtoeslag.

Wat is de zorgtoeslag?

De zorgtoeslag is een financiële tegemoetkoming binnen het Groeipakket voor gezinnen met een extra zorg of kwetsbaarheid. Onder andere wat nu ‘de verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een handicap of aandoening’ is, valt hieronder.

Voor wie is de zorgtoeslag?

De zorgtoeslag is er voor:
• kinderen die een of beide ouders verloren (wezen of halfwezen)
• pleegkinderen
• kinderen met een zorgbehoefte (handicap of aandoening)

Hoeveel bedraagt de zorgtoeslag?

Het bedrag van de zorgtoeslag is afhankelijk van de situatie. Bedragen of rechten toegekend voor 2019 blijven bestaan. Vaststellingen of gebeurtenissen vanaf 2019 geeft recht op de bedragen in de nieuwe regeling.

Voor kinderen met een zorgbehoefte wijzigt er niets. Het bedrag blijft afhankelijk van de score gegeven door een erkende arts. Hoe hoger de score, hoe hoger het bedrag van de zorgtoeslag.

Je kan hier opzoeken hoeveel de zorgtoeslag bedraagt per situatie.

Hoe krijg je de zorgtoeslag?

De zorgtoeslagen voor wezen en pleegkinderen worden automatisch toegekend.

Voor kinderen met een handicap of aandoening is nog altijd een aanvraag nodig én een oordeel van een arts. Hij of zij beoordeelt de gevolgen van de ondersteuningsbehoefte op basis van het driepijlersysteem, dat nu ook al gebruikt wordt. Het kind krijgt een score van 0 tot 36 punten.

> Wat is het Groeipakket en wat verandert het voor mijn gezin?

De Gezinsbond is voorstander van een hervorming van de kinderbijslag. We zijn tevreden dat de toeslagen voor kinderen in armoede zijn aangepast en dat de kinderbijslag (het basisbedrag) een recht is voor elk kind. We blijven ijveren voor leeftijdstoeslagen omdat kinderen nu eenmaal meer geld kosten als ze ouder worden. Ook combinatiegezinnen, gezinnen met kinderen geboren voor en na 2019, zouden er niet op achteruit mogen gaan.

Onze standpunten over het Groeipakket lees je op deze pagina.  Vragen over het Groeipakket? Stuur ze naar sjd@gezinsbond.be of bel naar 02 507 88 66.

Help ons strijden voor de rechten en belangen van elk gezin en word nu lid. Je haalt er heel wat voordelen uit!
Gepubliceerd op: 21/12/2018

Tags: , , , ,