In Vlaanderen gaat de nieuwe kinderbijslagregeling van start op 1 januari 2019. Brussel wacht nog een jaartje en start op 1 januari 2020. In 2019 verandert er voor de Brusselse burger dus voorlopig niets: de kinderbijslag zoals ze is wordt verder uitbetaald in 2019.

Vanaf 2020 wordt de nieuwe kinderbijslag voor wie in Brussel woont gelijkaardig aan het Groeipakket in Vlaanderen. Er zal een vast bedrag betaald worden per kind, ongeacht rang in het gezin. Momenteel ligt dat bedrag op 150 euro.

Voordeel voor Brusselse gezinnen

Heel wat Brusselse gezinnen zullen dankzij de Brusselse hervorming meteen méér kinderbijslag ontvangen. Ook gezinnen met kinderen geboren vóór 2020 kunnen overschakelen naar de nieuwe regeling, als die voor hen voordeliger uitkomt. Dat is het grote verschil met Vlaanderen. Zij krijgen dan meteen voor elk kind het nieuwe bedrag van 150 euro. Gezinnen die overstappen krijgen wel tot eind 2025 10 euro per kind per maand minder.

En als jouw Brussels gezin in de nieuwe kinderbijslag minder zou krijgen dan vandaag? Dan blijf je – net zoals in Vlaanderen – het kinderbijslagbedrag ontvangen waarop je recht hebt op 31 december 2019.

In tegenstelling tot in Vlaanderen worden de leeftijdsbijslagen van de kinderen in de huidige regeling vastgeklikt op die van 31 december 2019. Als een kind vanaf 2020 een nieuwe scharnierleeftijd op 6, 12 of 18 jaar bereikt, verhoogt zijn leeftijdsbijslag niet meer. De kinderbijslagbedragen in de huidige regeling verhogen wel nog met de index zodra de spilindex wordt bereikt of overschreden.

Benieuwd naar jouw kinderbijslag vanaf 1/1/2020? Doe de test met deze rekenmodule.

Ook Vlaams Groeipakket voor Brussel

Wie in Brussel woont en kinderen heeft die naar een Vlaamse niet-inkomensgerelateerde opvang of een Nederlandstalige school gaan, heeft ook recht op toeslagen uit het Vlaamse Groeipakket. Het gaat om de kinderopvangtoeslag, kleutertoeslag en de schooltoeslag, als aan de voorwaarden is voldaan.

Om ook aanspraak te kunnen maken op al deze Vlaamse toeslagen moet je als Brussels gezin wel aangesloten zijn bij een van de vijf uitbetalers van het Vlaamse Groeipakket. Deze toeslagen worden automatisch toegekend vanaf 1 januari 2019.

> LEES MEER: Wie betaalt het Groeipakket uit?

Verhuizen

*Als je gezin in 2019 van Brussel naar Vlaanderen verhuist, hangt de kinderbijslagregeling waarin je gezin terechtkomt af van de gezinssituatie op 31 december 2018.

Ouders die eind 2018 al kinderbijslag kregen in Brussel, komen in Vlaanderen terecht in de huidige Vlaamse regeling. De progressieve basiskinderbijslagen (volgens de rang) van deze kinderen worden echter omgedraaid en vervolgens bevroren zodat voortaan het oudste kind de hoogste en het jongste de laagste basiskinderbijslag krijgt.

De toelagen uit het Vlaamse Groeipakket, die je dus ook in Brussel kunt ontvangen, behoud je vanzelfsprekend.

*Verhuis je in 2019 van Vlaanderen naar Brussel, dan kom je voor 2019 nog terecht in de huidige federale regeling. Hierdoor krijg je 2 procent meer kinderbijslag dan in Vlaanderen, omdat Brussel één indexsprong minder toepaste.

Verhuis ja geniet je dan net zoals de andere Brusselse gezinnen automatisch de meest voordelige regeling van de twee. Verhuis je pas vanaf 2020 vanuit Vlaanderen of een andere regio, dan kom je automatisch terecht in de nieuwe regeling, ook als die nadelig is voor je gezin.

De Gezinsbond is voorstander van een hervorming van de kinderbijslag. We zijn tevreden dat de toeslagen voor kinderen in armoede zijn aangepast en dat de kinderbijslag (het basisbedrag) een recht is voor elk kind. We blijven ijveren voor leeftijdstoeslagen omdat kinderen nu eenmaal meer geld kosten als ze ouder worden. Ook combinatiegezinnen, gezinnen met kinderen geboren voor en na 2019, zouden er niet op achteruit mogen gaan.

Onze standpunten over het Groeipakket lees je op deze pagina.  

Vragen over het Groeipakket? Stuur ze naar sjd@gezinsbond.be of bel naar 02 507 88 66.
Help ons strijden voor de rechten en belangen van elk gezin en word nu lid. Je haalt er heel wat voordelen uit!
Gepubliceerd op: 18/12/2018, laatste update op: 21/12/2018

Tags: , , ,