Als ouder, grootouder en gezin leven we niet enkel in een land en regio, maar ook binnen Europa. Europese regelgeving heeft in toenemende mate een invloed op ons leven. Om het veilig, sociaal rechtvaardig, milieu- en gezinsvriendelijk te houden, heeft de Gezinsbond tien concrete maatregelen geformuleerd.

1) Een stem aan gezinnen

Gezinnen moeten een stem krijgen als burger, consument en werknemer. Zo wordt duidelijk wat er moet gebeuren om Europa gezinsvriendelijk te maken.

2) Kindnorm hanteren

Het Europese beleid moet de kindnorm hanteren: de gezondheid, veiligheid en welzijn van onze kinderen staan voorop. Kinderen zijn kwetsbaar: een beleid dat hen niet schaadt, komt iedereen ten goede.

3) Investeren in talenten

Levenslang leren en talenten ontwikkelen: dat is nodig in een sterk, vernieuwend en commercieel competitief Europa.

4) Gelijke kansen

Gelijke kansen voor mannen en vrouwen, zodat de combinatie werk en gezin haalbaarder wordt en zowel de loonkloof als de zorgkloof verkleint. Ook dat is werken aan een gezinsvriendelijk beleid in Europa.

> Wat onze overheid kan doen voor werkende ouders en hun gezin

5) Digitale en financiële geletterdheid

Europa moet een veilig internet garanderen dat voor iedereen toegankelijk is en er moet voldoende worden ingezet op het verhogen van de digitale vaardigheden van gezinnen. Door vorming en opleiding over omgaan met geld en budgetten, wordt ook aan financiële geletterdheid gesleuteld.

> Gezinsbond vraagt ook dat ons onderwijs inzet op financiële geletterdheid

6) Pro diversiteit

Europa erkent de diversiteit aan gezinsvormen en werkt discriminatie tussen gezinsvormen weg.

7) Respect voor mensenrechten

De levenskwaliteit en de rechten van gezinnen verbeteren doordat Europa mensenrechtenverdrag, het kinderrechtenverdrag en het Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap in haar beleid en wetten verwerkt.

8) Sociale inclusie

Europa besteedt aandacht aan gezinnen in armoede en kwetsbare situaties. De uitsluiting van deze gezinnen wordt aangepakt.

> Wat onze overheid kan doen om armoede aan te pakken

9) Solidariteit tussen generaties

De solidariteit tussen de generaties wordt benadrukt en vooral de rol van mantelzorgers wordt erkend en gesteund.

> Ook onze overheid kan heel wat doen voor mantelzorgers

10) Duurzaam leven

Europa zet zich in om tegen 2030 de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te halen om zo een gezonde, duurzame, milieuvriendelijke en veilige leefomgeving te creëren.

Lees hier het volledige memorandum voor een gezinsvriendelijk Europa

 

> Met 200.000 leden is de Gezinsbond een invloedrijke organisatie. Verhoog onze slagkracht en versterk onze gezinsvriendelijke eisen, en word ook lid. Er zijn vele voordelen aan verbonden!
Gepubliceerd op: 11/04/2019, laatste update op: 08/11/2021

Tags: