Ieder mens heeft recht op behoorlijk wonen. Zo staat het in de Belgische Grondwet en in de Vlaamse Wooncode ingeschreven. Toch is dit recht niet voor ieder gezin ingevuld. Betaalbaar wonen zou dan ook de prioriteit moeten zijn: een aangepaste woning van goede kwaliteit tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid.

Naar aanleiding van de Vlaamse en federale verkiezingen op 26 mei stelde de Gezinsbond een memorandum op over wonen. Dat is een reeks voorstellen voor de overheid en beleidsmakers.

Dit is wat wij vragen aan de overheid:

1) Inzetten op kindvriendelijk wonen

Onze kinderen moeten veilig kunnen opgroeien. Door woonwijken kindvriendelijk in te richten, met een aangepast verkeersbeleid, groenzones, speelpleintjes en ‘kindlinten’, is dit haalbaar.

2) Gezinskorting voor sociale huurders

Geef gezinnen in een sociale huurwoning korting als ze kinderen hebben.

3) Realistische inkomensgrenzen

Bij het toekennen van sociale woningen moeten realistische inkomensgrenzen worden gehanteerd, waarbij het inkomen van inwonende kinderen tot 25 jaar niet mag meegerekend worden.

4) Versterking van sociale verhuurkantoren

Sociale verhuurkantoren zouden het hele grondgebied moeten bedekken, zodat iedereen die er nood aan heeft er een heeft in zijn buurt. Tegelijk moet ingezet worden op meer, kwalitatieve en energiezuinige woningen in het aanbod.

5) Begeleiding van huurders

Wetgeving en papierwerk kan heel ingewikkeld zijn. Huurders begeleiden bij administratieve taken en problemen, betekent een grote hulp.

6) Geen uithuiszettingen in de winter

Ook zouden de gezinnen moeten begeleid worden bij een uithuiszetting, zeker als ze kinderen hebben.

7) Steun voor verhuurders

Door verhuurders te ondersteunen blijft er een voldoende groot en betaalbaar aanbod op de huurmarkt beschikbaar.

8) Premies met voorwaarden

Premies moeten kwaliteitsvolle en duurzame renovatie of bouw stimuleren. Ze zijn aangepast aan inkomen en worden voorafbetaald voor gezinnen met een laag inkomen.

9) Evaluatie van het verkooprecht bij grote gezinnen

Een evaluatie van het effect dat het verkooprecht (vroeger registratierecht) van 7 procent heeft bij grote gezinnen. Vroeger betaalden zij immers maar vijf procent.

10) Evolueren naar centraal en geconcentreerd wonen

In Vlaanderen wonen we heel verspreid en vaak op het platteland. Dat brengt heel wat kosten met zich mee, voor de maatschappij, de persoon én het milieu. Mensen mogen natuurlijk kiezen waar ze wonen, maar door steden in te richten met voldoende leef- en ontmoetingsruimte, met groen en gedeelde ruimte, wordt centraal wonen veel aantrekkelijker.

Vlaams Bouwmeester pleit voor verdichting steden en dorpskernen

> Met 200.000 leden is de Gezinsbond een invloedrijke organisatie. Verhoog onze slagkracht en versterk onze gezinsvriendelijke eisen, en word ook lid. Er zijn vele voordelen aan verbonden!

 

> lees alle artikels in ons dossier Stem Gezin 19

vraag stellen aan politiciStel zelf een vraag!

Op dinsdag 14 mei organiseert de Gezinsbond samen met het Kenniscentrum Gezinswetenschappen een kopstukkendebat met vertegenwoordigers van alle Vlaamse partijen.

*Hoe willen zij ervoor zorgen dat wonen betaalbaar blijft en duurzaam wordt?

*Wat gaan ze doen voor gezinnen met een laag budget?

… of heb je een andere vraag? Laat het ons weten!

Schrijf je in voor het debat via www.gezinsbond.be/stemgezin19 en bezorg ons je vraag voor de politici.

 

Gepubliceerd op: 30/03/2019, laatste update op: 25/04/2019

Tags: , , ,